Meervoudige waardecreatie

Martijn Stevens, Live#6 Meerwaarden!