publicaties

  • /files/gen/i_0210/voortbouwenkopie.jpg
  • /files/gen/i_0210/RUIMTEVOLKJaarboek2013.jpg
  • /files/gen/i_0210/DeGroeneAmsterdammerNederlandwordtanders.jpg
  • /files/gen/i_0210/kaftLearningfromLowlandsNederlandwordtan.jpg

Nederlandwordtanders publiceerde in de afgelopen jaren voor een breed en divers publiek in verschillende media, gevraagd en op eigen initiatief.

Learning from Lowlands

Welkom op Lowlands 2015, een tijdelijke stad met 48.000 culturele voorlopers. Tijdelijkheid, energie, afval, infrastructuur, geld, veiligheid, wonen, circulaire stromen, het is net een gewone stad. Waarin alle ruimtelijke vraagstukken van nu zich in gecondenseerde vorm afspelen. Tijdens Lowlands, een zelfbenoemd ‘lifestyle festival met duurzaam karakter’, wordt er volop geëxperimenteerd en krijgen fenomenen een andere organisatie-en verschijningsvorm. Nederlandwordtanders vraagt zich af hoe ruimtelijke professionals kunnen leren van deze tijdelijke, lichte, experimentele vorm van stedenbouw -en andersom- wat zou Lowlands kunnen leren van de stad? En waar wordt duidelijk dat tijdelijkheid te licht wordt en een andere vorm wenselijk is?

Lees hier de publicatie 'Learning from Lowlands '.

Speciale bijlage 'De Groene Amsterdammer'

Een voorwaartse en overstijgende blik op de veranderingen in de ruimtelijke sector en de nieuwe ontwerpcultuur die zich aftekent, dat biedt de speciale bijlage 'Nederland wordt anders. Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur' van 'De Groene Amsterdammer'. Geheel gewijd aan Nederlandwordtanders en gepresenteerd tijdens Nederlandwordtanders Live #3/ NU op 30 oktober 2014 in Den Haag. Met bijdragen van gastredacteuren als Ewald Engelen, Henk Ovink en Floor Milikowski.

Lees hier deze speciale bijlage van 'De Groene Amsterdammer'.

Essay in 'Voortbouwen' / de Gouden Piramide 2014

Prangende vraagstukken op het gebied van onder meer zorg, water, energie, voedsel, mobiliteit, overproductie, afval en grondstoffen dagen ons uit om met bestendige oplossingen te komen, waarin ruimtelijke, financiële, ecologische en sociale componenten worden verbonden. Dit vergt een andere houding van alle spelers in het ruimtelijk veld en het brengt andere ontwerpen en nieuwe typen opdrachtgeverschap met zich mee. Team Nederlandwordtanders schreef een essay over nieuwe kansen in een veranderend veld in Voortbouwen. De publicatie verscheen bij de uitreiking van de Gouden Piramide 2014, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Lees hier het essay van Team Nederlandwordtanders in 'Voortbouwen.'

Artikel Jaarboek Ruimtevolk 2013

'Professionals formerly known as architects or designers', luidt de titel van de bijdrage van Nederlandwordtanders aan het Jaarboek 2013 'Nieuw Kapitaal' van Ruimtevolk.
"Nederland wordt anders klinkt als een vanzelfsprekendheid. Maar verandering binnen de ruimtelijke sector in Nederland lijkt helemaal niet zo vanzelf te gaan. Wel tekent zich duidelijk een nieuwe groep ruimtelijke professionals af die de sector van binnenuit vernieuwen. Professionals met een hybride profiel, die zich kenmerken door ontwerpkracht, ondernemerschap en maatschappelijke gedrevenheid. Ze werken via netwerken en volgens nieuwe businessmodellen. Belangenverstrengeling blijkt hun nieuwe kapitaal..."

Lees hier het hele artikel in het Jaarboek 2013 van Ruimtevolk.