/files/pro/i_0199/presentatiestijnkoolenwa.jpg

Zuidwestelijke delta

Stijn Koole spak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag over de Zuidwestelijke delta.

NU

StijnKoolezw.jpg

Stijn Koole

Stijn Koole (1978) is partner/landschapsarchitect bij bureau Bosch Slabbers. Hij ontwerpt en onderzoekt aan het landschap van morgen. Door het werken aan en het bewegen tussen (inter)nationale projecten met een grote diversiteit aan schaal, kan hij de kern van een project op hoger niveau vasthouden en uitwerking geven op het kleinste schaalniveau. Verrassende ideeën en mensen te prikkelen ‘out of the box’ te denken maken onlosmakelijk deel uit van zijn werkwijze. Het ontwerpen met water en klimaatopgaven staat in zijn projecten vaak centraal. Hoe kan de opgave voor de nabije maar ook de verre toekomst op een intelligente wijze met het karakter van de plek worden ingezet om meer kwaliteit en identiteit aan een plek toe te voegen? Met behulp van verbeeldingen, scenario- studies en bouwstenen worden prikkelende maar realistische beelden voor de toekomst ontwikkeld. Koole is opgeleid aan de Universiteit van Wageningen, specialisatie Landschapsarchitectuur.

project

Zuidwestelijke delta

website

www.bosch-slabbers.nl

social media