• /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_4.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_6.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_3.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_1.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_2.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_5.jpg

Transitiekaart

De Transitiekaart is een multimediale kaart die inzicht geeft in braakligging en leegstand in Arnhem, veroorzaakt door stedelijke transformaties. De kaart uit 2011 maakt de kwestie inzichtelijk en stelt deze aan de kaak. Omdat er tegelijkertijd een grote vraag naar ruimte voor culturele programmering, experiment, initiatieven uit de buurt en tijdelijke ondernemingen is, koppelt de Transitiekaart aspecten en biedt deze bovendien inzicht in zaken als eigendom, betrokken partijen, belangen en duur van de leegstand. Op basis van deze gegevens kunnen plannen worden gemaakt voor het gebruik in de transitiefase. Concrete projecten, als het Bartokpark en Showroom Arnhem, waren al het resultaat.

Andere initiatiefnemer

‘We waren landelijk één van de eerste organisaties die aandacht vroegen voor de transitiefases. Zelf hebben we veel tijd en energie gestoken in de vormgeving van de Transitiekaart, en we hebben hem op verschillende plekken in Nederland gepresenteerd. De kaart heeft veel navolging gekregen en inmiddels concrete projecten tot stand gebracht. Het unieke is dat de kaart niet alleen weergeeft waar panden leeg staan, maar ook uitgebreide informatie geeft over de eigenaar en de duur van de leegstand. Tegelijkertijd hangt er een database aan met mensen die via de kaart ruimte willen vinden voor kleinschalige culturele evenementen, zoals tentoonstellingen, repetities of toneelvoorstellingen. Vraag en aanbod van ruimte worden samengebracht in het project. Het succes is dat wordt aangetoond dat er op een andere manier naar de stad gekeken kan, en moet, worden.’

Andere overheid

‘Je ziet wel dat er steeds meer mensen zijn binnen het gemeentelijk apparaat die vinden dat er op een ander manier gekeken moet worden naar de huidige opgaven. Mensen die veel meer dan voorheen open staan voor een nieuwe aanpak. De gemeente was natuurlijk altijd een heel hiërarchische organisatie, maar iemand als Luuk Tepe (Stadsbouwmeester Openbare Ruimte Arnhem) toont aan dat de gemeenteafdelingen beter met elkaar gaan samenwerken. De organisatie wordt horizontaler.’

Andere ruimtelijke ordening

‘Het lijkt dat iedereen aan het zoeken is en dat niemand de oplossing heeft. Alle overheden zijn zoekende, sommigen willen echt met een open blik kijken, maar velen nog naar ‘het oude denken 2.0’. Die willen nog niet loslaten en op een nieuwe manier werken. Ik denk dat de Transitiekaart, en het feit dat die op verschillende plekken zijn navolging krijgt, aantoont dat er op een andere manier naar gebiedsontwikkeling gekeken moet worden.’

Ander ontwerp Ӭ

‘De oude manier Het blauwdruk-denken is voorbij. Dat betekent dat het programma van eisen veel langer flexibel moet zijn. Je moet veel langer open kunnen werken. Als ontwerper zou je aan het begin van een ontwerpproject een flexibel Programma van Eisen moeten krijgen, dat gedurende het traject nog kan wijzigen.’

Andere samenwerking

‘We hebben binnen ons bureau altijd heel erg gestuurd op samenwerking met anderen, ook met adviseurs. Puur vanuit het idee dat we samen beter zijn: 1 plus 1 is 3. Wat je nu ziet, is dat er heel veel wordt samengewerkt omdat men het alleen niet redt. Dat is volgens mij een verkeerde basis om samen te werken. Ik geloof in een echt gezamenlijke manier van samenwerken. Daar ligt de toekomst, en de tijd is er rijp voor. De randvoorwaarden druisen daar echter nog tegen in, want je wordt nog steeds gedwongen alles vast te spijkeren terwijl de opgave niet zo vastomlijnd is.’

Andere opgave

‘De voor ons liggende opgave is om vanuit de kwaliteit van meerdere kleine opgaven de zaken langzaam uit te gaan bouwen. Het gaat om de software in plaats van om de hardware. Dat is een enorm verschil voor architecten. De energie vanuit de stad moet ingezet worden om dingen voor elkaar te krijgen. Soms hoort daar een gebouw bij, en soms ook niet. Veel van onze projecten hebben dan ook niet te maken met een traditionele gebouwopgave of een ontwerpopgave, maar meer met de organisatie eromheen. Daar zal het naartoe gaan.’

tijdelijke openbare ruimte

MAR_profielfoto_Peter_Groot.jpg

Peter Groot

Peter Groot (Heemskerk, 1965) richtte in 1997, samen met Martin-Paul Neys, het bureau Hoogte Twee Architecten op. Opvallend is de actieve bijdrage die het bureau levert aan het architectuuronderwijs en het architectuurklimaat. Zo geeft Groot les aan de Artez-Academie van Bouwkunst in Arnhem en is hij medeoprichter van het Arnhemse architectuurcentrum CASA en oprichter van Departement Tijdelijke Ordening. Groot is zelf opgeleid aan de TU Eindhoven.

project

Transitiekaart

interview

Een duurzame visie op tijdelijkheid

website

http://www.transitieteam.nl

netwerk

Edwin Verdurmen Berry Kessels

social media

Peter Groot op twitter

DTOLab@DTOLab24 Sep

RT @coehoorncentr: Diede werkt in het populaire Berlijnse Michelsberger Hotel. ‘Komen jullie uit Arnhem. Jullie zijn van Coehoorn? Wat… https://t.co/nYHnw2Y1O1

DTOLab@DTOLab14 Sep

RT @coehoorncentr: Niet alleen vieren wij vandaag het 5-jarig bestaan van ons trotse Coehoornpark, maar in CC3 wordt ook een prachtig… https://t.co/8feLkrBYAd

DTOLab@DTOLab12 Jul

RT @mattijsloor: Feestelijke borrel in Coehoorn Park: van tijdelijk project naar een permanente basis voor creatief ondernemerschap… https://t.co/6oZdZSVPXS

DTOLab@DTOLab16 Jun

RT @coehoorncentr: Arnhemse politiek debatteert over toekomst Coehoorn. Oproep om ons komende woensdag bij de raadsvergadering te steu… https://t.co/vtIwj1cPEh

DTOLab@DTOLab13 Jun

RT @chriszeeven: De eerste les cq beslissing naar aanleiding van de lezing van #ThomasRau bij @CASAarnhem is dat @gemeentearnhem moe… https://t.co/Dr4Q1MFhoh

DTOLab@DTOLab31 May

RT @mattijsloor: Samen met @GroenLinks026, @VVDArnhem, @PvdA_Arnhem en @SP026 heeft @D66Arnhem een debat aangevraagd over de dooront… https://t.co/tbNHGPPaXg

DTOLab@DTOLab30 May

RT @buroBois: Wat wil de @gemeentearnhem met de stad? Hoe wil de @ArnhemRaad dat de stad groeit en bloeit als dit soort initiati… https://t.co/6xVrozBtjQ

DTOLab@DTOLab25 May

RT @KarstGritMedia: Hadden we maar zoiets in Rotterdam, wat een energie aldus klant uit de Maasstad na 2e bezoek @coehoorncentr