/files/pro/i_0200/MatthijsBouwpresnwa.jpg

The Big U

Het voorstel voor The Big U, dat bestaat uit een ontwerp en een ‘business case’, heeft als winnaar van de Rebuild by Design prijsvraag 335 miljoen dollar gekregen voor de implementatie van een eerste fase.

Matthijs Bouw sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag over The Big U.

The Big U

The Big U stelt een beschermend systeem rond Manhattan voor dat inspeelt op de behoeften en zorgen van de verschillende gemeenschappen. Het voorgestelde systeem beschermt niet alleen de stad tegen overstromingen en regen, maar biedt ook sociale en ecologische voordelen voor de gemeenschap, waaronder verbeterde publieke ruimte. De voorgestelde oplossingen zijn in nauw overleg met de betrokken gemeenschappen en vele lokale, gemeentelijke, provinciale en landelijke belanghebbenden ontworpen.

Winnaar Rebuild by Design prijsvraag
Elk voorstel heeft een kosten-ratio groter dan een, en elk is flexibel, gemakkelijk faseerbaar, en in staat om te integreren met bestaande projecten in uitvoering. Het voorstel voor The Big U, dat bestaat uit een ontwerp en een ‘business case’, heeft als winnaar van de Rebuild by Design prijsvraag 335 miljoen dollar gekregen voor de implementatie van een eerste fase. HUD (Housing and Urban Development) was de initiatiefnemer, HUD/Rockefeller Foundation de opdrachtgever en de samenwerkingspartijen zijn Bjarke Ingels Group en One Architecture i.s.m. Starr Whitehouse, James Lima Planning + Development, Project Projects, Green Shield Ecology, AEA Consulting, Buro Happold, Level Agency for Infrastructure, Arcadis, Parsons School of Constructed Environments. De combinatie van lange termijn strategie met hele concrete ingrepen, en de grote steun en betrokkenheid van de lokale gemeenschappen bij de ontwikkeling van het voorstel vormde de beslissende factor voor het slagen van dit voorstel.

Ontwerp en ambitie
Door ontwerp is het mogelijk om verschillende programma’s en wensen te integreren in een oplossing en dat zodanig te verbeelden dat de lokale gemeenschappen ook tijdens het ontwikkelingsproces inbreng kunnen geven. Mijn rol als ontwerper heeft zich vooral gericht op het parallel ontwikkelen van een lange termijn strategie en concrete maatregelen, en op het koppelen van de watervraagstukken aan de vraagstukken rondom de ‘public housing’-campussen in het gebied. Ik hoop dat ik langjarig betrokken kan blijven bij de uitrol van het hele voorstel voor de tien mijl kustlijn, en in dat proces de cultuur van ontwerpen in NY te veranderen naar meer integraal, meer lange termijn, en betere betrokkenheid van de lokale gemeenschappen.”

NU

matthijs2.jpg

Matthijs Bouw

Matthijs Bouw is architect en oprichter van One Architecture. Matthijs Bouw werkte in de jaren 90 voor private partijen aan studies voor Schiphol in Zee en de introductie van Rondje Randstad. Nadien organiseerde zijn bureau One Architecture het Ontwerpatelier Deltametropool. In de afgelopen jaren was Bouw Ateliermeester bij de Structuurvisie Randstad 2040, verkende hij de nieuwe generatie sleutelprojecten, en ontwierp hij aan de Olympische Hoofdstructuur. Hij is ontwerper en supervisor van een aantal stedelijke vernieuwingen en gebiedsontwikkelingen. Ook ontwierp One een aantal bijzondere transformaties van bestaande gebouwcomplexen, zoals het Jozef Ziekenhuis in Deventer. Bouw's expertise bevindt zich op het snijvlak van ruimte en infrastructuur.

project

The Big U