• /files/pro/i_0223/uitzicht.jpg
  • /files/pro/i_0223/AantVerlaat.jpg
  • /files/pro/i_0223/Zusterflat.jpg
  • /files/pro/i_0223/broederflat.jpg
  • /files/pro/i_0223/studentenkamer.jpg

Studentenflat Aan ’t Verlaat

Van Zusterflat tot studentenbed. Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS Delft) realiseerde de tijdelijke herontwikkeling van een leegstaande broeder- en zusterflat op het GGZ terrein in Delft. Eén van de eerste projecten die mogelijk is gemaakt door de wijzigingen in de Crisis- en Herstelwet en de daaruit voortvloeiende snelle beslissingen die gemeente of provincie kunnen nemen over een ruimtelijk plan.

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) Delft maakte zich vanaf april 2012 hard voor de tijdelijke herontwikkeling van een leegstaande broeder- en zusterflat op een terrein van zorginstelling GGZ Delfland in Delft. Een leegstaande broeder- en zusterflat van 6000 m² was daar vervallen en beschadigd geraakt door de jarenlange leegstand, inbraken en vernielingen. De zorginstellinghad in de nabije toekomst geen plannen voor het gebouw of het terrein, en was bereid om na te denken over een tijdelijke herbestemming. SHS Delft initieerde een plan om het pand voor een periode van tien jaar geschikt te maken voor 150 studentenkamers, die begin 2015 in gebruik werden genomen.

Beslissende factor en financiering
Met de wijzigingen in de Crisis- en herstelwet werd het mogelijk om de voormalige broeder- en zusterflat tijdelijk her te ontwikkelen naar studentenhuisvesting. Hiermee is de Studentenflat Aan 't Verlaat één van de eerste tijdelijke herontwikkelingsprojecten die mogelijk is gemaakt door de wetswijziging die geïnitieerd is door minister Blok. SHS Delft tekende in december 2013 het huurcontract met GGZ Delfland, waarin Euroyal Invest -financier van SHS Delft- als derde partij was betrokken. Kostenefficiëntie is uitgangspunt voor deze tijdelijke herbestemming, met een periode van tien jaar.

Ontwerp
De kracht van het ontwerp schuilt in het feit dat in het ontwerp rekening is gehouden met de wens van de bewoners om samen te wonen. In een markt waarin vrijwel alleen nog maar zelfstandige studentenkamers worden aangeboden, heeft SHS Delft ervoor gekozen om 150 onzelfstandige kamers te realiseren met gedeelde voorzieningen -woonkamer, keuken en sanitair. Door het aanbieden van dergelijke kamers zijn vijftien 'echte’ studentenhuizen ontstaan, waarin huisgenoten met elkaar eten, wonen en leven. In de huizen zijn kamers van verschillende groottes gecreëerd, zodat studenten naarmate ze langer in de Studentenflat wonen intern kunnen doorverhuizen naar een grotere kamer. De grootte van de kamers varieert tussen de 12 m² en 30 m². Zo kan een student zijn hele studententijd in de Studentenflat blijven wonen, en is er voor iedere wens een kamer te vinden.

Vernieuwend
De herontwikkeling van de voormalige broeder- en zusterflat laat zien hoe
de praktijk van herbestemming onmiskenbaar aan het veranderen is. Eindgebruikers nemen steeds vaker het roer over van klassieke partijen. Het voortouw ligt nu bij particulieren en bij groepen gelijkgezinden, in het geval van SHS Delft bij de studenten. Zij hebben laten zien hun eigen problemen rondom huisvesting op te kunnen lossen, en daarmee tegelijkertijd structurele leegstand te lijf te gaan.

Studenten bouwen voor studenten
Vernieuwend in de aanpak is de rol die de studenten door SHS Delft hebben gekregen in het bouwproces. SHS Delft is een stichting die is opgericht door studenten, en nog steeds door studenten wordt geleid. Als geen ander kent de stichting daardoor de mogelijkheden die studenten met zich meebrengen. Door gebruik te maken van zelfwerkzaamheid worden zij ingezet in het bouwproces, waardoor de financiële haalbaarheid van tijdelijke projecten wordt vergroot. In ruil voor de werkzaamheden krijgen studenten vervolgens korting op hun huur.

Ook is er tijdens het proces een ontwerpwedstrijd voor een multifunctionele ruimte in het gebouw uitgeschreven. De aanwezigheid van een (over)ruimte is een unieke eigenschap van de flat, die bij menig ander studentencomplex ontbreekt. Om het maximale uit het plan te halen, is besloten om TU studenten zelf deze ruimte te laten ontwerpen. Zij konden zich inschrijven om een architectonisch ontwerp te maken voor een multifunctionele ruimte, met als uitgangspunt het creëren van een meerwaarde voor de flatbewoners. Zo is er tijdens het proces door studenten voor studenten gebouwd.

Drijfveer en ambitie
Sven Volkers: "Herbestemmen is de nieuwe bouwopgave, waarbij verbreding van kennis centraal staat. Maar als Bachelorstudent Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft merkte ik hier nauwelijks iets van. Het accent in de curricula van de architectuuropleiding is op doelgerichte productie, een snelle praktijk en pure beeldiconografie komen te liggen. De behoefte ontstond om praktijkervaring te creëren voor studenten op het gebied van herbestemming, en daarmee hun kennis te verbreden. Vier jaar na onze oprichting en inmiddels twee gerealiseerde projecten verder, hebben wij met SHS Delft een aantal studenten een unieke leerervaring kunnen bieden. Daarnaast tonen wij aan dat er vanuit een maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau ontzettend veel mogelijk is.”

herbestemming

svenvolkerszw.jpg

Sven Volkers

Sven Volkers (Spijkenisse, 1987) richtte in 2011 samen met vier
andere studenten van de TU Delft de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS Delft) op, met als doel studentenkamers te realiseren in leegstand vastgoed en daarbij Delftse TU studenten een jaar lang vakkennis op te laten doen op herbestemmingsgebied. Na twee jaar voorzitterschap en een half jaar de rol van Vastgoed op zich te hebben genomen, is hij momenteel bezig met zijn Master Architecture aan de TU Delft. Daarin richt hij zich op onderzoek naar de architectonische aspecten van woningbouw in relatie tot de veranderingen in leefstijl en nieuwe technologieën in de dagelijkse omgeving. Na zijn afstuderen wil hij verder als architect, en de opgedane kennis daarbij gebruiken in het ontwerpproces.

project

Studentenflat Aan ’t Verlaat

website

http://shsdelft.nl

social media

Sven Volkers op twitter

svenvolkers@svenvolkers21 Jan

I like to design climate-adaptive buildings. These sheep like to wool the world. Het Slot, een ontwerp dat ik heb m… https://t.co/wFpp4a6mwM

svenvolkers@svenvolkers30 Jul

RT @WLArchitecten: Het eerste woon-zorgcentrum van Nederland met BREEAM-certificaat is Hoogstede in Arnhem. Maar ook op andere vlakken… https://t.co/qwo2kXlkJi

svenvolkers@svenvolkers09 Jul

Morgen een mooie architectuurexcursie naar Zeeburgereiland: een mooie en inspirerende rondgang langs 7 projecten en… https://t.co/AJSR6Bjxff

svenvolkers@svenvolkers13 Mar

RT @WLArchitecten: Dit nieuws hadden jullie nog tegoed: Ons ontwerp (in opdracht van @bpd_nl en @KlaassenGroep) is als winnaar geselec… https://t.co/pWQQpKBD5x

svenvolkers@svenvolkers29 Oct

VRLab meets Sluisbuurt! Today at @DagvandeStad we presented our pilotproject IDEAS: Immersive Data Exploration and… https://t.co/ydMfNRMRZL

svenvolkers@svenvolkers19 Oct

Tijdens @DagvandeStad zijn wij onderdeel van de ‘Creatieve Stad’. Wij geven inzicht in ons pilotproject ‘Virtual Re… https://t.co/NOtisqraRP

svenvolkers@svenvolkers19 Jul

Virtual Reality for a better city at eye level. Ons VR lab zoekt nog reality: ontwikkellocatie voor gedragsonderzoe… https://t.co/nYmoDVFSmq

svenvolkers@svenvolkers15 Nov

Mooi om te zien hoe een studenten initiatief nu structureel bijdraagt aan vermindering van leegstand. Als mede-opri… https://t.co/yvQH4dy6MP

svenvolkers@svenvolkers13 Oct

After given workshops to city municipalities on the role VR can play in the creation of ground… https://t.co/xAdGWe99c9