• /files/pro/i_0161/05_Sintlievensmonstertoren.jpg
  • /files/pro/i_0161/04Sintlievensmonstertoren.jpg
  • /files/pro/i_0161/02_Sintlievensmonstertoren.jpg
  • /files/pro/i_0161/Dikketoren_Zierikzee.jpg

Sint Lievensmonstertoren

Architect en overbuurman van de Sint Lievensmonstertoren Reggy Hulsken (IDNA) zag een gemiste kans voor dit landmark van Zierikzee en initieerde zelf een plan. Een aansporing voor de eigenaar om meer met het gebouw zelf te doen, en daarmee ook de hele omgeving een impuls te geven. Ook al staan alle plannen momenteel even in de koelkast, IDNA kietelt onverminderd door.

De horizon van de Zeeuwse kustplaats Zierikzee wordt gedomineerd door de indrukwekkende Sint Lievensmonstertoren. Al van veraf zichtbaar vormt ‘De Dikke Toren’ dan ook hét bekende beeld van Zierikzee. Bij aankomst blijkt de toren echter weinig uitnodigend. Aan de buitenkant is het bouwwerk zeer gesloten en het VVV dat in de toren huist oogt gedateerd en onoverzichtelijk. Hoewel het mogelijk is de toren via een honderdtal treden te beklimmen en boven van het prachtige uitzicht te genieten, is de entree zeker geen goede binnenkomer. ”¨

Gemiste kans
Volgens ons is het een gemiste kans dat de kwaliteiten van de toren niet worden benut. De toren kan niet alleen een sterke toeristische trekker zijn voor Zierikzee, maar ook lokaal zal een herontwikkeling een positieve invloed hebben. Dit bijzondere monument, dat in het bezit is van de Rijksgebouwendienst, verdient beter!

Daarom heb ik, als overbuurman van de Dikke Toren, samen met een collega-architect een plan gemaakt voor herontwikkeling van de toren. Ons enthousiasme en dat van de huidige gebruiker (het VVV) is ingezet om de eigenaar (de Rijksgebouwendienst) te kietelen en aan te sporen meer met de Sint Lievensmonstertoren te gaan doen.

Een duurzame toekomst
Herontwikkeling vraagt, naast het doen van fysieke aanpassingen, allereerst om een nieuw of aanvullend programma voor het gebruik van het gebouw. Deze nieuwe invulling zal uiteraard programmatisch in de toren moeten passen, maar moet vooral recht doen aan het gebouw en het (oorspronkelijke) gebruik ervan. Tevens zal deze het publiek langer en diverser moeten kunnen ‘vermaken’. Niet alleen in de toren zelf, maar ook op het plein rondom de toren. Daarmee wordt het van oorsprong publieke karakter van de toren weer teruggegeven aan de omgeving.

Het VVV als huidige gebruiker blijft ook een zeer geschikte partij voor de herontwikkeling naar een duurzame toekomst. Naast het gehele jaar door geven van toeristische informatie en het openstellen van de toren, kan de VVV voorzien in kleinschalige horeca en tevens als vraagbaak en facilitator dienen voor culturele activiteiten (‘Centree’) op en rondom de Dikke Toren.

Aan de hand van bovenstaande overwegingen hebben wij een drietal (opeenvolgende) basismodellen geschetst voor aanpassingen en beter gebruik. Tevens is er gekeken en rekening gehouden met fasering. Afhankelijk van ambitie en budget is deze verkenning een goed uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de toren.

Blijven kietelen
Ons plan heeft er voor gezorgd dat er meer plannen volgden. Dit keer vanuit de Rijksgebouwendienst zelf en vanuit het Atelier Rijksbouwmeester. Niets is echter ooit uitgevoerd en de huidige status van het monument, dat op de lijst staat van af te stoten monumenten van het Rijk, maakt het er niet makkelijker op.

IDNA, vanwaar uit ik het project heb voortgezet, heeft in de tussenliggende jaren niet stil gezeten. Het VVV wil nog steeds een mooi plan in de toren en de stad wil meer gebruik van de toren. De gemeente is echter afwachtend en de Rijksgebouwendienst staat stil, aangezien de toren mogelijk wordt overgenomen door de nieuw te vormen Nationale Monumenten Organisatie. IDNA probeert dit wachten op elkaar te verkorten door vooraf verbanden te leggen en te blijven kietelen.

De mogelijkheden voor de Dikke Toren liggen er in concept. Maar wat hebben we nodig? Wij zoeken medegebruikers en hebben behoefte aan een gesprekspartner met mandaat bij de uiteindelijke eigenaar en de gemeente om de Sint Lievensmonstertoren weer meer te laten zijn dan de horizon van Zierikzee.

herbestemming

ReggieHulsken.jpg

Reggy Hulsken

Reggy Hulsken (Bussum, 1971) is de geestelijk vader van en drijvende kracht achter cross-over samenwerkingsverband IDNA. Hulsken studeerde de HTS Haarlem en de TU Delft. Daar werd zijn passie voor het integraal ontwerpen met een ruime en sociale blik aangewakkerd. Bijna tien jaar lang deed hij ervaring op bij verschillende bureaus, waaronder Architectuurcentrale Thijs Asselbergs. In 2005 startte hij met zijn eigen atelier en het opzetten van een netwerk in de gedachte van ‘inspirerend samenwerken’. IDNA is in 2010 officieel in de vorm van een ondernemerscoöperatie gedeponeerd.

project

Sint Lievensmonstertoren

website

http://www.idna.nl

netwerk

Victor Kooijman Kris van der Werve Jeroen Elfering Andrew van Egmond Alex Neves

social media