/files/pro/i_0214/energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben. Volgens mogelijkmaker Rienke Groot (secretaris College van Rijksadviseurs) moet je er dus al in een vroeg stadium over nadenken hoe dat eruit gaat zien. Zo kan ook weerstand weggenomen worden bij mensen die een schrikbeeld in hun hoofd hebben van een land vol windmolens of zonnepanelen.

Mogelijkmaker Rienke Groot sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag in het kader van het thema energietransitie.

mogelijkmakers

rienkegroot.jpg

Rienke Groot

Rienke Groot (Utrecht, 1975) is secretaris van het College van Rijksadviseurs. Daarvoor was zij al een aantal jaren verbonden aan het College van Rijksadviseurs als assistent Rijksadviseur Landschap. Ze studeerde landschapsarchitectuur en planning aan de Universiteit in Wageningen en bracht haar kennis onder meer in de praktijk bij Alterra, kennisinstituut voor de groene ruimte, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en DLG (Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

project

Ruimtelijke impact energietransitie

website

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl

social media

Rienke Groot op twitter

rienkegroot@rienkegroot25 Jul

RT @MartinedeVaan: De ene prijs na de andere! Nederland in de race om kampioen te worden.. wat de uitslag ook moge worden, dit verdie… https://t.co/FmEGyEOq62

rienkegroot@rienkegroot22 Jul

RT @rijks_adviseurs: Young Innovators bestaat 5 jaar! Dit vieren we met een serie interviews. We trappen af met het project Warmsterdam… https://t.co/mltdejjdoJ

rienkegroot@rienkegroot22 Jul

RT @rijks_adviseurs: Hoe ziet de ruimtelijke inrichting van Nederland er in de toekomst uit? Zie het in Panorama Nederland. Tot 23 augus… https://t.co/RI5JQLwtTW

rienkegroot@rienkegroot17 Jul

RT @rijks_adviseurs: Rijksadviseur @BernoStrootman was afgelopen zaterdag te gast bij @rtvoost om te praten over de schoonheid en 'verro… https://t.co/rSVNglWHqi

rienkegroot@rienkegroot10 Jul

RT @rijks_adviseurs: "Over de energietransitie wordt vaak gesproken in termen van 'moeten', terwijl enthousiasme en een verlangen naar e… https://t.co/HRroKZCF1j

rienkegroot@rienkegroot09 Jul

@NS_online de ov fiets carrousel op station Bunnik heeft denk ik een storing. Geeft aan dat er geen fiets beschikba… https://t.co/ObiN0XusHW

rienkegroot@rienkegroot09 Jul

RT @PatrickAJansen: @EstherIBlaauw De grond onder de kroonprojectie bomen mag niet worden meegeteld voor landbouwsubsidies en ook niet… https://t.co/MqexSgcAso

rienkegroot@rienkegroot03 Jul

Dat zou wat zijn zeg... los van dat de Kamer daar niet over gaat: welke argumentatie wordt hiervoor gebruikt? https://t.co/tNwWxbLPol

rienkegroot@rienkegroot03 Jul

RT @WybrenBakker: Rijksbouwmeester Floris Alkemade licht aan Statenleden Overijssel Panorama Nederland nader toe. Bekijken meer dan n… https://t.co/OUXXuJjUBg

rienkegroot@rienkegroot28 Jun

RT @CeesJanPen: Steun voor klimaatbeleid kalft snel af. “In het debat werd niet ingegaan op het feit dat niets doen ook veel geld k… https://t.co/9Y8lFIaD4y