/files/pro/i_0214/energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben. Volgens mogelijkmaker Rienke Groot (secretaris College van Rijksadviseurs) moet je er dus al in een vroeg stadium over nadenken hoe dat eruit gaat zien. Zo kan ook weerstand weggenomen worden bij mensen die een schrikbeeld in hun hoofd hebben van een land vol windmolens of zonnepanelen.

Mogelijkmaker Rienke Groot sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag in het kader van het thema energietransitie.

mogelijkmakers

rienkegroot.jpg

Rienke Groot

Rienke Groot (Utrecht, 1975) is secretaris van het College van Rijksadviseurs. Daarvoor was zij al een aantal jaren verbonden aan het College van Rijksadviseurs als assistent Rijksadviseur Landschap. Ze studeerde landschapsarchitectuur en planning aan de Universiteit in Wageningen en bracht haar kennis onder meer in de praktijk bij Alterra, kennisinstituut voor de groene ruimte, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en DLG (Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

project

Ruimtelijke impact energietransitie

website

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl

social media

Rienke Groot op twitter

rienkegroot@rienkegroot20 Jan

RT @rijks_adviseurs: NOG 1 DAG OM JE AAN TE MELDEN VOOR PANORAMA LOKAAL, 7 ontwerpprijsvragen om woonwijken klaar te maken voor de toeko… https://t.co/4M9iwYx78e

rienkegroot@rienkegroot14 Jan

RT @RonJWMBrand: Heel verdrietig! Waarom een rijk land uit armoede z’n bibliotheken en gymzalen sluit | De Volkskrant https://t.co/Js4XZSMzSK

rienkegroot@rienkegroot08 Jan

RT @NatuurLandbouw: Ruim 45 organisaties lopen op #14januari2020 mee met de Kring-Loop naar Den Haag. Daar overhandigen ze een plan aan… https://t.co/OkkdRPgTGM

rienkegroot@rienkegroot19 Dec

RT @JoksJanssen: Soms droom ik dat Den Haag regie pakt en boeren, banken, supermarkten en natuurorganisaties aan tafel zet. Dat ze s… https://t.co/kQT4OZg2Ah

rienkegroot@rienkegroot18 Dec

RT @JoksJanssen: Bestellen, dat @BlauweKamer Jaarboek voor Landschapsarchitectuur en Stedebouw 2019. Al is het maar vanwege de vele… https://t.co/Z0hLiDWBcE

rienkegroot@rienkegroot17 Dec

RT @rijks_adviseurs: Hoe kunnen we de energietransitie zo inzetten dat Nederland er rijker, hechter en schoner van wordt? Die vraag ston… https://t.co/EmkaDN4rTw

rienkegroot@rienkegroot17 Dec

RT @RijksBM: Sinds kort is er een krant beschikbaar - speciaal voor middelbare scholieren - over #PanoramaNederland. Docenten ku… https://t.co/96bjTcUXZu

rienkegroot@rienkegroot13 Dec

Energietransitie smeekt om rijksvisie op ruimtelijke ordening https://t.co/bRjLLbao2U

rienkegroot@rienkegroot11 Dec

RT @JoksJanssen: ‘De agrarische sector [heeft] nooit de systematische bereidheid heeft getoond om tot een andere structuur te komen.… https://t.co/rbqgazBvet

rienkegroot@rienkegroot09 Dec

“Er is geen visionaire overheid meer die een plan met het landschap heeft dat verder reikt dan de eigen regeerperio… https://t.co/7GLreGvGzi