• /files/pro/i_0143/NWA_DLA_NRD_20121212_montage_uitdam.jpg
  • /files/pro/i_0143/NWA_DLA_NRD_20121212_montage_kinderdijk.jpg
  • /files/pro/i_0143/NWA_DLA_NRD_20121212_montage_vlissingen.jpg

Rijkere Dijken

Hoe kun je extra waarde toevoegen aan een noodzakelijke landschappelijke ingreep? In het ontwerpend onderzoek Rijkere Dijken laten Dingeman Deijs Architect en DELVA Landscape Architects verschillende innovatieve ideeën zien.

'In Nederland moeten de komende jaren negenennegentig dijken effectief worden verzwaard. Deze noodzaak om effectieve waterkeringen te creëren en te behouden, maar ook huidige organisatorische verschuivingen, waren voor ons een goede aanleiding om te zoeken naar het creëren van meerwaarden. Waarom kan een dijk niet meer zijn dan een controleerbare, uitbreidbare, goedwerkende waterkering?Kunnen we als ontwerpers, naast oplossingen voor een duurzame waterveiligheid, niet tegelijkertijd inspelen op sociale, ruimtelijke, ecologische, economische en maatschappelijke vraagstukken?

Ons onderzoek resulteerde in een voorstel voor zes nieuwe dijktypologieën op zeven locaties. Alle vooruitstrevende, toekomstgerichte ontwerpen, die de erfgoedwaarde van de lange scherpe lijnen in het landschap weten te waarderen en te versterken, terug te brengen of te behouden. Met recht ‘verrijkte dijken’.

Een dijk verzwaren door middel van een functioneel volume kan dubbel ruimtegebruik opleveren, bijvoorbeeld in de vorm van woon- of publieke ruimte zoals wij in Vlissingen en Dordrecht laten zien. Bij Uitdam, aan het Markermeer, bedachten wij een nieuwe, bevaarbare dijk. Daarbij kan worden uitgegaan van de archetypische, oer-Hollandse dijk. In Lauwersooog integreerden wij een onderzoeksstation en toeristische attractie in de dijk. En bij Nieuw Lekkerland stellen wij een energiedijk voor, waarbij de dijkverzwaring zo is ontworpen dat de dijk een generator van natuurlijke energieproductie vormt. Tot slot maakten we ook voorstellen voor een beweegbare dijk (in het centrum van Dordrecht) en een sedimentatiedijk bij Tiel.

Eén van bovenstaande voorstellen is inmiddels geheel doorgerekend door een ingenieursbureau en goedgekeurd door het desbetreffende waterschap. De dijkverzwaring op deze locatie was echter zo urgent dat er helaas geen tijd was om tot uitvoering van een rijkere dijk te komen. Wel laat dit voorbeeld zien dat ontwerpend onderzoek kan leiden tot concrete toekomstbestendige planvorming. En het bewijst eens te meer de kracht van integraal ontwerpen aan de actuele opgaven.

Bijzonder enthousiast zijn we dat ook waterschappen deze manier van ontwerpen op gerichte plekken kunnen omarmen. En wij zijn er dan ook van overtuigd binnenkort een ware rijkere dijk te kunnen voorstellen die daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het onlangs gehouden seminar `Sense of Place’ op Terschelling (12-13 juni), waar alvast de op stapel staande dijkverzwaring op Terschelling naar voren werd geschoven, was wat dat betreft veelbelovend. Wordt vervolgt....'

Steven Delva

Het project is uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Voor meer informatie: www.dingemandeijs.nl en delva.la

natuur

Steven_Delva.jpg

Steven Delva

Landschapsarchitect Steven Delva (Roeselare, 1978) richtte in 2008 DELVA Landscape Architects op, gevestigd in Antwerpen en Amsterdam. Voor DELVA is het landschap een afschrift van onze geschiedenis, een uiting van cultuur, bepalend voor de identiteit van haar bewoners. Het is een levende, oneindige bron van energie en inspiratie. Het doel in het werk van DELVA is om betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de belevingskracht ervan te versterken. Steven Delva doceert tevens aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en geeft gastcolleges op verschillende universiteiten.

project

Rijkere Dijken

interview

Betekenis geven aan de nieuwe functie van landschap

website

http://www.delva.la

netwerk

Ward Verbakel Marc Koehler Hans Vermeulen Frederik Vermeesch Bert Pieters

social media

Steven Delva op twitter

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes27 Oct

De Nieuwe Eindhoven - Eindhoven DELVA presenteert een ‘secret garden’ aan de nieuwe, groene Vestdijk in Eindhoven.… https://t.co/yT7C8ph3XY

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes13 Oct

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? DELVA Landscape Architecture / Urbanism is op zoek naar nieuwe teamleden! - Landsch… https://t.co/dG4jAS8HKK

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes06 Oct

Samen met het Conservatorium grijpen we de kans aan om een ​​stukje park aan Amsterdam toe te voegen. Meer info:… https://t.co/Vpf5a6aWFH

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes02 Oct

DELVA, ZJA en OZ ontwerpen het nieuwe casinogebouw in Middelkerke als beleefbaar duinlandschap. https://t.co/EB70rwbfZv

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes01 Oct

EKP-website is live! Klik op de link voor de website van EPK: https://t.co/CjGOIknGxj https://t.co/f9Wl0JLC54

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes30 Sep

Ervaar de zee en duinen rond het nieuwe Casinogebouw van Middelkerke. Vorige week is het plan van DELVA met bouwte… https://t.co/4SUBGRzHZk

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes25 Sep

WINNER - Team DELVA presents new casino building as an experienceable dune landscape More info:… https://t.co/LpECyqLpKZ

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes23 Sep

Een stevige doorontwikkeling van de Buiksloterham kan van start. Het college Amsterdam stemt vandaag in met investe… https://t.co/xAEJIBDE8o

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes22 Sep

STEM OP ONS PROJECT KLEIN KADOELEN Klein Kadoelen, een project van DELVA met Houben / Van Mierlo maakt kans op de… https://t.co/f7n8nai01V

DELVAlandscapes@DELVAlandscapes15 Sep

Nieuw hoofdkantoor DPG Media Nederland Het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam wordt één van de grootst… https://t.co/0Uw5PnpR1r