• /files/pro/i_0007/03_Hofpleinlijn.jpg
  • /files/pro/i_0007/02_GREEN_MILE.jpg

Leegstand van Zaken

Leegstand van Zaken is een bureau voor nieuwe duurzame businesscases rondom bestaand vastgoed. Leegstand van Zaken gaat uit van het continu creëren van stedelijkheid. En stedelijkheid gaat niet over kantoren, huizen, appartementen of winkels, maar over eten, drinken, ontmoeten, e-mailen, vergaderen, bellen, printen, relaxen, sporten en zo meer. Stedelijkheid gaat in deze tijd van stagnatie en krimp in (commercieel) vastgoed steeds vaker over nieuwe vormen van het exploiteren van ruimte.

Andere initiatiefnemer

‘De andere initiatiefnemers zijn Hetty van der Pennen en Sven Hulsbergen. Later zijn Joost van ’t Klooster, Anita van Limpt, Bart Theunisssen, Luc Habets, Judith Egberink en Leon Erkelens daar bijgekomen. Met meerdere individuen, verschillende belangen, diverse steden, werkend bij allemaal andere bedrijven en zonder budget samenwerken, is een moeilijke opgave. Toch is het gelukt. Omdat één persoon, ik, altijd de kartrekker en eindverantwoordelijke ben geweest en we gezamenlijk een doelstelling hebben geformuleerd: het op een duurzame manier benutten van het overschot aan commercieel vastgoed.’

Andere opdrachtgever

‘Het initiatief Leegstand van Zaken is ook ontstaan vanuit een groeiende wens om meer ondernemend onze vakgebieden aan te vliegen. Dus naast onze reguliere werkzaamheden ook tijd reserveren om zelfstandig ideeën en concepten te ontwikkelen en realiseren. Advies geven over hoe je de wereld kan verduurzamen is een lege huls, wanneer er niets met je advies gedaan wordt. Vandaar de wens ook meer zelf initiatieven op te pakken. Daarnaast vergt het meer creativiteit de opdracht te formuleren, dan de opdracht uit te werken. Leegstand van Zaken werkt dus niet in opdracht van een opdrachtgever, maar we bedenken zelf nieuwe ondernemingsplannen die binnen de bovengenoemde doelstelling vallen.’

Andere overheid

‘De rol van de overheid en vooral van de gemeentes over de thematiek van leegstand is zeer complex en altijd dubbel. Te vaak heerst nog de gedachte dat de gemeente er samen met de eigenaren en beleggers wel uit kan komen. Ook hier wordt meestal de cruciale rol van de huurders onderkend. Daarnaast is krimp het devies, dus zullen er ook vanuit gebiedsontwikkeling krimpscenario’s bedacht moeten worden. Nu is de status quo voor alle stakeholders: hoe kunnen we de schade beperken? En hoe kunnen we verdere uitloop van huurders voorkomen? Oftewel, gericht op behoud in plaats van gebiedsontwikkeling. Niet alleen groei is een ontwikkeling, krimp ook. Omdat huurcontracten vanzelf aflopen, en steeds meer huurders om kortere huurcontracttermijnen vragen, is beleid gericht op behoud per definitie achteruitgang. Daarnaast wordt transformatie te veel geromantiseerd. Er wordt te simpel alleen gekeken naar hoe we op korte termijn de leegstand kunnen beperken, zonder een lange termijn visie, en zonder te kijken welke systeemfout eraan ten grondslag ligt. Regelgeving wordt versoepeld ten faveure van transformatiemogelijkheden. Dit lijkt goed, maar we moeten daar zeker onze vraagtekens bij zetten. Is dit nu wel zo goed? We moeten niet gaan transformeren omwille van het transformeren, zonder kwaliteit toe te voegen. De opgave is niet leegstand terugbrengen of transformeren, nee, dé opgave is herstructurering door krimp van kantoorgebieden en het gezond maken van de markt waarbij boekingswaardes en marktwaardes gewoon gelijk zijn.’

Andere ruimtelijke ordening

‘Ruimtelijke ordening is de afgelopen decennia natuurlijk steeds verder vercommercialiseerd. Ik vergelijk het een beetje met de opkomst en de steeds verdere dominantie van de supermarkt, die ook tot een verschraling van kwaliteit en tot verkleining aan diversiteit van ons voedselaanbod heeft geleid. Als architect moet je dan de keuze maken. Werk ik aan het systeem mee, en werk ik dus in opdracht van de bouwequivalent van de supermarkt, of gooi ik het over een andere boeg? Zo’n initiatief als join-the-pipe stimuleert mij enorm. Een reclamemaker die een specifieke maatschappelijke ambitie heeft en naast zijn reguliere opdrachten deze onderneming opstart. Petje af.’

Ander ontwerp

‘Vanuit Leegstand van Zaken werk ik als ontwerpende ontwikkelaar. Daardoor is een ontwerp nooit meer een doel op zich, maar meer een middel geworden. Een middel om tot mooiere en gezondere woon-, werk- en leefomgevingen te komen. Een voorbeeld daarvan is het project Simply Space waarbij ik niet een kantoorinterieur ontwerp, maar de ideale werkomgeving realiseer.’

Andere samenwerking

‘Wij zijn bezig om betaalbare woningen te realiseren in een bestaand kantoor. Daarbij zijn wij als groep van samenwerkende partijen gezamenlijk de ontwikkelaar. De groep bestaat uit een beheermaatschappij, een ontwikkelaar, een architectenbureau en een conceptontwikkelaar. Als consortium dragen we het risico van het project.’

Andere opgave

‘Vanuit gebiedsontwikkeling zijn we momenteel bezig met de ‘Zoover’ van de kantorenmarkt; officepreviews dus. Wij geloven dat het transparanter maken van de commerciële vastgoedmarkt voor de huurder een belangrijke stimulans zal zijn voor gebiedsontwikkelingen gestuurd door gebruikersbehoeften.’

krimp

mennokooistra.png

Menno Kooistra

Menno Kooistra heeft onder eigen naam een bureau voor architectuur, conceptontwikkeling en gebiedsontwikkeling, waarbij hij elk project als totaalconcept aanpakt. Daarnaast is hij oprichter van Leegstand van Zaken, het Dutch Green Building Lab en partner bij Cooper Feldman. Hij is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, maar heeft daarnaast gestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven, Universidade de Sao Paulo en het Sint Lucas in Gent.

projecten

Leegstand van ZakenPier Scheveningen

interview

Architectuur is een middel

website

http://www.mennokooistra.com

netwerk

Sven Hulsbergen Rob Klaassen Igor Sancisi

social media

Menno Kooistra op twitter

leegstandvzaken@leegstandvzaken21 Feb

RT @dutchcowboys: Bizarre time-lapse van Dubai! Geweldige flow motion: een must see! http://t.co/bv3Gadso9b http://t.co/u8LKzvGQgW

leegstandvzaken@leegstandvzaken11 Sep

RT @ArjanRaatgever: Experts gezocht! Meeting 'Ontwinkelformules' #ArchitectuurLokaal en #DGBL, 17sep, Museon, Den Haag. #winkelleegstand http://t.co/4fOessoDET