• /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_5.jpg
  • /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_6.jpg
  • /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_2.jpg
  • /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_7.jpg
  • /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_1.jpg
  • /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_4.jpg
  • /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_8.jpg
  • /files/pro/i_0018/MAR_Klarendal_Berry Kessels_3.jpg

Klarendal

De zoektocht naar een impuls voor het imago van de wijk Klarendal, in combinatie met de aanwezigheid van veel startende kunstenaars en modeliefhebbers in Arnhem, leidde tot een gouden greep. Klarendal werd omgedoopt tot Modekwartier. Panden werden opgeknapt en rond de veertig startende modeondernemers met hun ateliers ondergebracht in de plinten van de twee belangrijkste economische wijkassen. Ook werd flink geïnvesteerd in de openbare ruimte en wijkoverschrijdende functies zoals cafés, restaurants en een modehotel. De thematische aanpak en de koppeling tussen een sociaal probleem en de creatieve sector maken dit project tot een zeer innovatieve gebiedstransformatie. In 2011 werd aan de transformatie van Klarendal de Gulden Feniks voor gebiedstransformatie toegekend en in 2013 de Gouden Piramide.

Andere initiatiefnemer

‘Volkshuisvesting heeft hier het initiatief genomen. En wat voor mij persoonlijk heel bevredigend is, is dat de veranderingen die nu optreden in Klarendal op een vernieuwende manier tot stand zijn gekomen. Wij zijn erin geslaagd om een verbinding te maken tussen een sociaal probleem en de creatieve sector. Mode is daarin gebruikt als een motor voor ontwikkeling. Dat is innovatief. Het is een voorbeeld van sociale innovatie waarbij je erin slaagt om sociale problematiek te koppelen aan een ontwikkeling die aansluit bij de tijdgeest. Daarmee is ook een financier gevonden (in dit geval de woningcorporatie) die bereid is om te investeren in die sociale problematiek, en tegelijkertijd de creatieve industrie (in dit geval de mode) weer verder helpt. Dat samen maakt dit project zo vernieuwend.’

Andere opdrachtgever

‘Succesfactoren? Bij de aanpak van Klarendal zijn er drie belanghebbenden die elkaar gedurende het traject steeds stevig vast hebben gehouden: bewoners, gemeente en corporatie. Het proces werd getekend door samenwerking op een persoonlijk niveau, niet tussen instellingen. Bovendien is het heel belangrijk geweest dat ieder zijn ding heeft gedaan: bewoners hebben tijd en moeite geïnvesteerd en de gemeente en wij ook geld. We hebben de richting bepaald, een visie neergelegd in het rapport ‘Klarendal kleurrijk en karakter’, en zijn vervolgens meteen aan de slag gegaan. Door een kunstenares te betrekken bij het weer tot leven brengen van de etalages was er onmiddellijk iets te zien. Ook begonnen we direct met panden aankopen. Het is belangrijk om meteen actie te ondernemen en mensen daarbij te betrekken, maar ook om onderweg open te staan voor initiatieven uit de buurt. Zo groeit je plan.’

Andere overheid

‘De kracht van het verhaal is dat er bij de gemeente Arnhem een aantal ambtenaren heel enthousiast en persoonlijk betrokken was, dat helpt enorm. Soms heb je mensen die de bureaucratie kunnen slechten. Ze zijn flexibeler geweest dan anders. De instelling was altijd ‘ja tenzij’, en nooit ‘nee, mits’.

Ander ontwerp

‘Hoewel de aanpak in Klarendal vooral sociaal is, is er ook aandacht voor het ontwerp. Wel degelijk zijn er panden opgeknapt en verbouwd. Daarbij hebben we altijd gefocust op het naar voren halen van bestaande kwaliteiten. Ook bij de nieuwbouw kozen we steeds voor kwaliteit. Zo is er op het ontwerp en de bouw van het modehotel niet bezuinigd, omdat het gaat om een investering voor de lange termijn.’

Andere kennis

‘In Klarendal is verbinding gezocht met een ander domein, namelijk dat van de mode. Dat is innovatief, en het heeft ons geleerd dat zo’n koppeling tussen een sociaal vraagstuk en de creatieve sector heel goed kan werken.’

Andere samenwerkingspartijen

‘We hebben op een andere manier dan voorheen samengewerkt met alle betrokken partijen. De gemeente, de corporatie, de buurtbewoners, maar ook met de mensen uit de mode. Zoals gezegd is dit geen samenwerking tussen instanties geweest, maar tussen mensen. En dat op een zeer persoonlijk niveau.’

Andere opgave

‘Algemene recepten bestaan niet. Je moet op zoek naar wat er in de wijk aanwezig is. Het is de truc om te kijken wat je erbij kunt betrekken, zoals dat in Klarendal mode bleek te zijn. Het mooie is dat in dit geval de mode niet alleen op wijkniveau iets bleek te kunnen betekenen, maar ook op stedelijk niveau.’
MAR_profielfoto_Berry_Kessels.jpg

Berry Kessels

Berry Kessels (Nederweert, 1962) is sinds 2007 Manager Wonen bij Volkshuisvesting Arnhem, en blies met het bekroonde project Modekwartier de wijk Klarendal nieuw leven in. Kessels studeerde politicologie aan de Radbout Universtiteit Nijmegen, maar begon vanuit maatschappelijke betrokkenheid zijn carrière als journalist bij de VNU Dagbladengroep. Zijn twintig jaar journalistieke ervaring gebruikt hij nu bij zijn huidige werk. Hij hekelt statistieken en lange rapporten en gaat liever in gesprek met mensen om te achterhalen hoe de dingen in elkaar steken.

project

Klarendal

interview

Luisteren en anders kijken

netwerk

Peter Groot Luuk Tepe José Teunissen Gerrit Breeman

social media