• /files/pro/i_0009/03_glamour_manifest.jpg
  • /files/pro/i_0009/01_glamour_manifest.jpg
  • /files/pro/i_0009/02_glamour_manifest.jpg

Glamourmanifest

Het Glamourmanifest: Kickstarter en katalysator voor de transformatie van een monofunctioneel werkgebied tot een sprankelende stadswijk. Ludiek en serieus. Creatief en resultaatgericht. Saskia Beer lanceert in kantorengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost initiatieven die niet alleen een glimlach oproepen, maar ook bekendheid genereren en zelfs nieuwe vastgoedeigenaren en huurders aantrekken.

Het Glamourmanifest: kickstarter en katalysator voor de transformatie van een monofunctioneel werkgebied tot een sprankelende stadswijk. Ludiek en serieus. Creatief en resultaatgericht. Saskia Beer lanceert in kantorengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost initiatieven die een glimlach oproepen, maar ook bekendheid genereren en zelfs nieuwe vastgoedeigenaren en huurders aantrekken.

Andere initiatiefnemer

`Na mijn opleiding architectuur aan de TU Delft en werkervaring in het buitenland ben ik in 2008 bij een Amsterdams architectenbureau gaan werken. Daar heb ik ervaren dat urgente ruimtelijke opgaven zoals leegstand en herbestemming manifest werden, terwijl tegelijkertijd de gebiedsontwikkeling zo goed als stil viel. Een paradoxale situatie, waarin ik graag meer wilde betekenen. Nadat ik in 2009 mijn baan verloor, ben ik met een subsidie van het Fonds BKVB een ontwerpend onderzoek gaan verrichten naar het kantorengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Achteraf gezien wel erg ontwerpend. Want wat bleek? Wil je een kantorengebied dat in de greep geraakt is van leegstand weer vitaliteit geven, dan is een andere aanpak vereist. Op eigen initiatief ben ik daarom het Glamourmanifest gestart. Ik ben gewoon maar begonnen, zonder opdrachtgever en zonder subsidie. Aanvankelijk ook zonder financiële bijdragen van de eigenaren in Amstel III, want bereidwilligheid hiervoor was er in eerste instantie nog niet. Het Glamourmanifest is geen project, maar een traject. Laagdrempelig, geleidelijk en met alle mogelijkheid voor eigenaren en huurders om in te stappen op een moment dat men er zelf klaar voor is. Het is officieel gelanceerd in juli 2011 en de einddatum is nog onbekend. Maar ga er maar vanuit dat Amstel III wel zo´n tien jaar glamouractiviteiten nodig heeft.`

Andere opdrachtgever

'Wat mij opviel was dat er door de crisis geen opdrachten meer waren, maar wel urgente ruimtelijke opgaven. Een opdrachtgever vinden voor het aanpakken van deze opgaven zou erg lastig worden. Potentiële opdrachtgevers hadden geen budget, voelden de urgentie niet of vonden de situatie te onzeker om actief richting te bepalen en te investeren. Bovendien waren er in het geval van Amstel III erg veel verschillende en gefragmenteerde belanghebbenden die op elkaar wachtten. Het was dus zaak voorbij de structuur van opdrachtgever-opdrachtnemer te denken en te zoeken naar andere 'businessmodellen'. Inmiddels groeit het draagvlak voor het Glamourmanifest sterk en is er een omslagpunt van een ongevraagd en individueel bottom up-initiatief naar een breed gedragen gebiedsplatform. Zowel de gemeente als een groeiende club vastgoedeigenaren financieren het project, terwijl ik toch een grote vrijheid behoud in de invulling. Hun rol zit een beetje tussen opdrachtgever, lid en sponsor in. Bij echt innovatieve trajecten met een bepaalde onzekerheid is het volgens mij altijd belangrijk om niet afhankelijk te zijn van een grote opdrachtgever. Dan geef je de touwtjes uit handen en ben je veel te kwetsbaar.'

Andere overheid

`Commitment van de gemeente Amsterdam is van groot belang. Maar om de onafhankelijkheid van het Glamourmanifest te garanderen is de gemeente bewust geen opdrachtgever. Het Glamourmanifest moet immers de vrijheid houden om guerrilla-achtig te kunnen optreden. De gemeente is wel één van de participanten, naast de (op dit moment) vijftien vastgoedeigenaren in het gebied. De gemeente staat naast mij in plaats van boven mij. Het contact is wederzijds: de gemeente biedt het Glamourmanifest een podium, geeft mij informatie over eigenaren en helpt mij makkelijk de weg binnen de gemeentelijke diensten te vinden. Andersom breng ik ontmoetingen en initiatieven in het gebied op gang.`

Andere ruimtelijke ordening

`Het Glamourmanifest is een andere vorm van ruimtelijke ordening, één die past bij een situatie die voor iedereen nieuw is. Een situatie die meer onzekerheden kent, die geen eindbeeld voorspiegelt, die delicaat is alleen al vanwege de noodzakelijke inbreng van zoveel eigenaren. Zo´n nieuwe situatie heeft een onafhankelijke aanjager nodig die potenties onthult, vertrouwen opbouwt, ontmoetingen organiseert, dwars denkt en doet, met minimale middelen maximale effecten genereert en af en toe de druk van de ketel haalt. Zorgen voor lokale betrokkenheid. Dat is de kern van de nieuwe ruimtelijke ordening. Het Glamourmanifest begint te bewijzen hiertoe in staat te zijn.`

Ander ontwerp

`Ik noem mij nu geen architect meer, hoewel ik hiertoe wel opgeleid ben. Ik zoek nog steeds naar een passender functieomschrijving. Deze heb ik eerlijk gezegd nog steeds niet gevonden. En eigenlijk houd ik helemaal niet van nieuwe titels. Maar als je dan toch iets wilt horen: 'bottom up-gebiedstransformator'. Ja, hierbij benut ik wel degelijk het ontwerp. Maar dan vooral als een manier van kijken naar ruimtelijke potenties, die voorbij de huidige functies in Amstel III gaan. Het ontwerp helpt mij ook om naar eigenaren mogelijke veranderingen te communiceren en te visualiseren. Ter illustratie: langs het spoor staan kantoorpanden met de rug hiernaar toe, terwijl uit de olifantenpaden blijkt hoeveel werknemers vanaf de metro langs de zogenaamde achterkant hun werk bereiken. Door dit te delen met eigenaren ontstaan mogelijkheden voor transformatie. Sommige eigenaren wisten overigens helemaal niet hoe dichtbij het metrostation ligt.`

Andere kennis

´Het Glamourmanifest vraagt om 'business strategieën', eigentijdse visies op leiderschap, marketing, communicatie en 'community building'. Kennis die ik volledig gemist heb tijdens mijn opleiding aan de TU Delft. Bekijk je mijn boekenkast nu dan staan daar totaal andere publicaties in dan tijdens mijn opleiding.`

Andere samenwerkingspartijen

`Rondom de evenementen van het Glamourmanifest, zoals het plaatsen van honderd gouden kabouters als gebiedsbranding, het organiseren van een gedichtendag of het planten van bloemenbollen, werk ik samen met een PR- en communicatieadviseur en een vaste fotograaf. Maar eigenlijk zoek ik bij een vraag telkens de juiste informatiebron binnen of buiten mijn netwerk. Mijn netwerk groeit voortdurend.`

Andere opgave

´Amstel III staat voor een wezenlijk andere opgave in ons land. De opgave om van monofunctionele gebieden levendige en sprankelende gebieden te maken. Daarnaast staat Amstel III voor een ontspoorde en totaal vastgelopen situatie die nu vraagt om kickstarters en katalysatoren. Om een traject als het Glamourmanifest.`

krimp

saskia_0.jpg

Saskia Beer

Saskia Beer (Oude Pekela, 1981) onderzoekt en ontwikkelt concepten voor gebieden en gebouwen die aan de vooravond van een transformatie staan. Ze rondde in 2007 haar studie aan de TU Delft af, woonde ondermeer in Milaan en Tokyo en werkte bij S333, Kengo Kuma & associates, Soeters Van Eldonk en MIR architecten. In 2009 richtte ze haar eigen bureau, voile architecten, op. In 2011 lanceerde zij na uitgebreid onderzoek op eigen initiatief het Glamourmanifest, het stapsgewijze gebiedstransformatietraject voor kantorengebied Amstel III in Amsterdam.

project

Glamourmanifest

interview

Meer dan champagne

blog

Be there or be square!

website

http://www.glamourmanifest.nl

netwerk

Rutger Oolbekkink Rogier Dobma Michel Molder Marlies Geijsel Jurgen Hoogendoorn Guido Wallagh Emilie Vlieger Else Wissink Carolien Ligtenberg

social media