• /files/pro/i_0145/LOLA_EEN_the_ecology_of_energy.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EEN_eindhoven_species.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EHN_axo_photoshop_laatste_versie2.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_20120615_TGAC___Design_and_implementation1__2_.jpg

Ecologisch Energie Netwerk

Nu onze energieproductie duurzamer wordt, kan ook haar transport groener. Het maaiveld onder het elektriciteitsnet heeft de potentie om een samenhangend ecologisch netwerk en een waardevolle recreatieve structuur te vormen. In de verre toekomst kan het hoogspanningsnet uitgroeien tot een groot Nationaal Park en ontbrekende schakels invullen in een wijdvertakt Europees ecologisch netwerk. Energiebedrijven, provincies en gemeenten reageerden enthousiast op het concept. Een coalitie om de eerste kilometer Ecologisch Energie Netwerk (EEN) te realiseren is in de maak.

In 1990 lanceerde het toenmalige kabinet plannen om in 2018 een volledig aaneengesloten natuurnetwerk te hebben gerealiseerd in Nederland, de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Met nieuwe bezuinigingsronden in het vooruitzicht blijft de druk op de groene ruimte toenemen. Haagse financiële steun voor zogenoemde robuuste zones, die gezamenlijk de EHS vormen, vervalt. Dat betekent dat het verbinden van kostbare natuur op veel plaatsen tot stilstand komt. Het stagneren van de subsidiestroom hoeft echter niet het einde te betekenen van het vervolmaken van de EHS, het is juist aanleiding om te onderzoeken of er nieuwe investeringsimpulsen zijn.
Door nieuwe regelgeving heeft het hoogspanningsnetwerk een footprint gekregen waarin langdurig verblijf niet is toegestaan. 'Gevoelige bestemmingen' - woningen, crèches, scholen en kinderopvangplaatsen – kunnen niet langer worden gebouwd onder het hoogspanningsnetwerk. Een niet-gevoelige bestemming zoals ecologie krijgt hiermee paradoxaal genoeg alle ruimte.

‘Binnen die nieuwe realiteit ontvouwen zich, volgens ons, nieuwe kansen. Niet alleen ontbrekende schakels in de EHS zijn interessant, maar er liggen ook kansen om de biodiversiteit te vergroten. De ontwikkeling van een ecologisch hoogspanningsnetwerk kan minstens drie verschillende ambities faciliteren: het hoogspanningsnetwerk verbindt natuurgebieden met elkaar, bij doorkruising van stedelijke gebieden biedt het plaats aan natuurontwikkeling in de stad en de gerealiseerde natuur kan onder het hoogspanningsnetwerk een bestemming op zich worden.

De manier om dit concept te realiseren is om eerst de stakeholders te organiseren en daarna het ontwerp te maken. Ons doel is de letterlijke aanleg van een pilotproject. Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen. TenneT (het distributienetwerk van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening ) heeft onlangs opdracht gegeven tot pilotprojecten in Eindhoven en Almere. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.'

Peter Veenstra
Lola Landscape Architects

Dit project is een samenwerking tussen:
- Peter Veenstra Lola landscape architects
- Eric Frijters FABRIC
- Lucas Zoutendijk Studio1:1

natuur

peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen.

project

Ecologisch Energie Netwerk

website

http://www.lolaweb.nl

social media

Peter Veenstra op twitter

LOLA_landscape@LOLA_landscape11 May

The team of @ArchitektenCie +M2AU +@LOLA_landscape is shortlisted for the #Florenc21 design competition. We are 1 o… https://t.co/JUlRVSjVSh

LOLA_landscape@LOLA_landscape08 May

Forest Sports Park is shortlisted for the 2021 WLA Awards in the category Build-Urban. It is the first time the… https://t.co/t59i3hAELQ

LOLA_landscape@LOLA_landscape07 May

We like to present you the landscape design for Entree Zoetermeer. @LOLA_landscape, in collaboration with BURA and… https://t.co/17fx8AvzQW

LOLA_landscape@LOLA_landscape29 Apr

We're linking parks in #Rotterdam. Westerpoort, a new route through the city. For people and animals! Client:… https://t.co/hWUEdOaofP

LOLA_landscape@LOLA_landscape14 Apr

Good Almere news! The renewed multifunctional #Urban #Forest Almeerderhout becomes the forest of the future! Almere… https://t.co/tqJWwAKx2w

LOLA_landscape@LOLA_landscape30 Mar

During 1st NOVI conference Peter Veenstra (@LOLA_landscape) is keynote speaker on #innovative rural areas.… https://t.co/35hm0lMtYh

LOLA_landscape@LOLA_landscape18 Mar

"The red path forms a #landmark for the region that connects the park with both the city and the #forest."… https://t.co/NlQXlpMRai

LOLA_landscape@LOLA_landscape26 Feb

Several Forest Sports Park articles online this week. Award winning #landscapedesign by @LOLA_landscape Land+Civili… https://t.co/g9atB0UzsG

LOLA_landscape@LOLA_landscape22 Feb

Our first design of the Slachthuiswijk public space has been approved by the #Antwerp city council. Commissioned by… https://t.co/0JOzAms2Js

LOLA_landscape@LOLA_landscape05 Feb

@rotterdam municipality has chosen KOER as winner for the development of #Parkstad Blok I. Out of three participati… https://t.co/ENNKWzqDFi