• /files/pro/i_0145/LOLA_EEN_the_ecology_of_energy.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_20120615_TGAC___Design_and_implementation1__2_.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EEN_eindhoven_species.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EHN_axo_photoshop_laatste_versie2.jpg

Ecologisch Energie Netwerk

Nu onze energieproductie duurzamer wordt, kan ook haar transport groener. Het maaiveld onder het elektriciteitsnet heeft de potentie om een samenhangend ecologisch netwerk en een waardevolle recreatieve structuur te vormen. In de verre toekomst kan het hoogspanningsnet uitgroeien tot een groot Nationaal Park en ontbrekende schakels invullen in een wijdvertakt Europees ecologisch netwerk. Energiebedrijven, provincies en gemeenten reageerden enthousiast op het concept. Een coalitie om de eerste kilometer Ecologisch Energie Netwerk (EEN) te realiseren is in de maak.

In 1990 lanceerde het toenmalige kabinet plannen om in 2018 een volledig aaneengesloten natuurnetwerk te hebben gerealiseerd in Nederland, de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Met nieuwe bezuinigingsronden in het vooruitzicht blijft de druk op de groene ruimte toenemen. Haagse financiële steun voor zogenoemde robuuste zones, die gezamenlijk de EHS vormen, vervalt. Dat betekent dat het verbinden van kostbare natuur op veel plaatsen tot stilstand komt. Het stagneren van de subsidiestroom hoeft echter niet het einde te betekenen van het vervolmaken van de EHS, het is juist aanleiding om te onderzoeken of er nieuwe investeringsimpulsen zijn.
Door nieuwe regelgeving heeft het hoogspanningsnetwerk een footprint gekregen waarin langdurig verblijf niet is toegestaan. 'Gevoelige bestemmingen' - woningen, crèches, scholen en kinderopvangplaatsen – kunnen niet langer worden gebouwd onder het hoogspanningsnetwerk. Een niet-gevoelige bestemming zoals ecologie krijgt hiermee paradoxaal genoeg alle ruimte.

‘Binnen die nieuwe realiteit ontvouwen zich, volgens ons, nieuwe kansen. Niet alleen ontbrekende schakels in de EHS zijn interessant, maar er liggen ook kansen om de biodiversiteit te vergroten. De ontwikkeling van een ecologisch hoogspanningsnetwerk kan minstens drie verschillende ambities faciliteren: het hoogspanningsnetwerk verbindt natuurgebieden met elkaar, bij doorkruising van stedelijke gebieden biedt het plaats aan natuurontwikkeling in de stad en de gerealiseerde natuur kan onder het hoogspanningsnetwerk een bestemming op zich worden.

De manier om dit concept te realiseren is om eerst de stakeholders te organiseren en daarna het ontwerp te maken. Ons doel is de letterlijke aanleg van een pilotproject. Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen. TenneT (het distributienetwerk van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening ) heeft onlangs opdracht gegeven tot pilotprojecten in Eindhoven en Almere. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.'

Peter Veenstra
Lola Landscape Architects

Dit project is een samenwerking tussen:
- Peter Veenstra Lola landscape architects
- Eric Frijters FABRIC
- Lucas Zoutendijk Studio1:1

natuur

peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen.

project

Ecologisch Energie Netwerk

website

http://www.lolaweb.nl

social media

Peter Veenstra op twitter

LOLA_landscape@LOLA_landscape15 Aug

Poelzone Westland is a blooming curated wilderness: a thriving place for people, bees, bats and kestrels. In this a… https://t.co/PaHkl9JlrP

LOLA_landscape@LOLA_landscape13 Aug

This visual made by our landscape architects’ Brigitta and Simon show Etzenrade when Piet Oudolf’s (@pietoudolf) ga… https://t.co/Kp6BDW1EOO

LOLA_landscape@LOLA_landscape04 Aug

How about new ways to get moving? The yellow star at adidas World Campus is the central distributor of different tr… https://t.co/IrpsQEUGx2

LOLA_landscape@LOLA_landscape01 Aug

Nanjing's future school campus is an eco-learning experience. The eco-forest is the result of our tree strategy: ba… https://t.co/0BG5PHbg7X

LOLA_landscape@LOLA_landscape25 Jul

Sports Park Genk is situated in the midst of a forest and combines urban sports in nature. The shared space pavemen… https://t.co/KzsKhGT1DQ

LOLA_landscape@LOLA_landscape22 Jul

On Etzenrades main island the green rectangles represent the pattern of the archeological trial trenches. Here repl… https://t.co/msvHaLX2Fs

LOLA_landscape@LOLA_landscape18 Jul

The garden of De Meelfabriek will become an important link in a large continuous city park in Leiden: the Singelpar… https://t.co/Z8iMiFIiM1

LOLA_landscape@LOLA_landscape04 Jul

One of our goals for Almere’s Stadhuispromenade is to make the central path entirely from old plastic. We are still… https://t.co/4iIay5GuPA

LOLA_landscape@LOLA_landscape18 Jun

is Chernobyl becoming an amusement park? LOLA conducted a study with a group of students on the future of Chernobyl… https://t.co/WMTLQIn4oF

LOLA_landscape@LOLA_landscape31 May

This weekend’s Rotterdamse Dakendagen (@Dakendagen010 Rotterdam open rooftop days) celebrates the potential of roof… https://t.co/qCrXGCYeEz