• /files/pro/i_0145/LR_EHN_axo_photoshop_laatste_versie2.jpg
  • /files/pro/i_0145/LOLA_EEN_the_ecology_of_energy.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_20120615_TGAC___Design_and_implementation1__2_.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EEN_eindhoven_species.jpg

Ecologisch Energie Netwerk

Nu onze energieproductie duurzamer wordt, kan ook haar transport groener. Het maaiveld onder het elektriciteitsnet heeft de potentie om een samenhangend ecologisch netwerk en een waardevolle recreatieve structuur te vormen. In de verre toekomst kan het hoogspanningsnet uitgroeien tot een groot Nationaal Park en ontbrekende schakels invullen in een wijdvertakt Europees ecologisch netwerk. Energiebedrijven, provincies en gemeenten reageerden enthousiast op het concept. Een coalitie om de eerste kilometer Ecologisch Energie Netwerk (EEN) te realiseren is in de maak.

In 1990 lanceerde het toenmalige kabinet plannen om in 2018 een volledig aaneengesloten natuurnetwerk te hebben gerealiseerd in Nederland, de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Met nieuwe bezuinigingsronden in het vooruitzicht blijft de druk op de groene ruimte toenemen. Haagse financiële steun voor zogenoemde robuuste zones, die gezamenlijk de EHS vormen, vervalt. Dat betekent dat het verbinden van kostbare natuur op veel plaatsen tot stilstand komt. Het stagneren van de subsidiestroom hoeft echter niet het einde te betekenen van het vervolmaken van de EHS, het is juist aanleiding om te onderzoeken of er nieuwe investeringsimpulsen zijn.
Door nieuwe regelgeving heeft het hoogspanningsnetwerk een footprint gekregen waarin langdurig verblijf niet is toegestaan. 'Gevoelige bestemmingen' - woningen, crèches, scholen en kinderopvangplaatsen – kunnen niet langer worden gebouwd onder het hoogspanningsnetwerk. Een niet-gevoelige bestemming zoals ecologie krijgt hiermee paradoxaal genoeg alle ruimte.

‘Binnen die nieuwe realiteit ontvouwen zich, volgens ons, nieuwe kansen. Niet alleen ontbrekende schakels in de EHS zijn interessant, maar er liggen ook kansen om de biodiversiteit te vergroten. De ontwikkeling van een ecologisch hoogspanningsnetwerk kan minstens drie verschillende ambities faciliteren: het hoogspanningsnetwerk verbindt natuurgebieden met elkaar, bij doorkruising van stedelijke gebieden biedt het plaats aan natuurontwikkeling in de stad en de gerealiseerde natuur kan onder het hoogspanningsnetwerk een bestemming op zich worden.

De manier om dit concept te realiseren is om eerst de stakeholders te organiseren en daarna het ontwerp te maken. Ons doel is de letterlijke aanleg van een pilotproject. Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen. TenneT (het distributienetwerk van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening ) heeft onlangs opdracht gegeven tot pilotprojecten in Eindhoven en Almere. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.'

Peter Veenstra
Lola Landscape Architects

Dit project is een samenwerking tussen:
- Peter Veenstra Lola landscape architects
- Eric Frijters FABRIC
- Lucas Zoutendijk Studio1:1

natuur

peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen.

project

Ecologisch Energie Netwerk

website

http://www.lolaweb.nl

social media

Peter Veenstra op twitter

LOLA_landscape@LOLA_landscape30 Mar

Het kabinet heeft werkend Nederland opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Architectenweb vroeg hoe de eerste… https://t.co/IWwQrX6Y9R

LOLA_landscape@LOLA_landscape12 Mar

“Plan B: NL2200” is selected for IABR - 2020 - DOWN TO EARTH. We are excited that IABR offers us a platform to enga… https://t.co/hFQmlbfT6q

LOLA_landscape@LOLA_landscape14 Feb

Het is binnenkort echt mogelijk om een rondje Singels te doen in Leiden. Op basis van ons ontwerp krijgt Leiden kri… https://t.co/zoZxD3iOlL

LOLA_landscape@LOLA_landscape07 Jan

Happy 2020 from team LOLA to you! We look forward to the coming year with exciting projects and collaborations.… https://t.co/C8NdZVenT7

LOLA_landscape@LOLA_landscape23 Dec

Nu geopend: tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur in Bureau Europa, Maastricht. LOLA i… https://t.co/eUvmkwHNZ1

LOLA_landscape@LOLA_landscape18 Dec

Great news! We have been announced as winner of an international competition to design central public spaces in Qia… https://t.co/OySkMhEbtb

LOLA_landscape@LOLA_landscape16 Dec

LOLA will revive the past with the design for the redevelopment of Simpelveld’s old train station park. In the futu… https://t.co/XDIuTu3OoM

LOLA_landscape@LOLA_landscape07 Nov

Asbestsanering in de Werkspoorhal op Oostenburg is achter de rug en het is gelukt om het buizenstelsel van de hal t… https://t.co/DIIkCdcrkH

LOLA_landscape@LOLA_landscape06 Nov

LOLA is hiring English speaking interns Shenzhen office. Interested? Send CV and hi-res digital portfolio to info@lhttps://t.co/1Ky61K8am2

LOLA_landscape@LOLA_landscape21 Oct

Feyenoord City will give an enormous boost to surrounding neighborhoods, the Maas and the city of Rotterdam! LOLA a… https://t.co/1dqBsq27xP