• /files/pro/i_0243/2hapticdrbakcommunitygardencreditforbesm.jpg
  • /files/pro/i_0243/3hapticdrbakstreetfrontagesquarecreditfo.jpg
  • /files/pro/i_0243/1hapticdrbakcentralgardencreditforbesmas.jpg

Drobak

Een Noorse referentie biedt perspectief op een kwaliteit in de wijk.

Bijzonder complex voor onder meer ouderen in Drobak Noorwegen

Architectenbureau Haptic ontwierp een [[https://www.dezeen.com/2016/11/17/haptic-designs-elderly-housing-clt-drobak-norway/]]
bijzonder huizencomplex in een pittoreske Noorse stad, met een groeiend aantal oudere inwoners. In het ontwerp is een gelijke focus op interne en externe ruimtes gelegd, om daarmee ook diverse ontmoetingsplekken te creëren. De verschillende gemeenschappelijke ruimtes moedigen zo veel mogelijk interactie tussen de oudere bewoners en de rest van de gemeenschap aan. Naast (volks)tuinen en een openbaar plein, zijn er winkels, restaurants en parkeergarage. Daarnaast laat de uitwerking zien hoe de traditionele lokale architectuur geherinterpreteerd kan worden om aan te sluiten bij meer eigentijdse gebouwtypologieën, bijvoorbeeld voor de huisvesting van gemeenschappen.

Nederlandwordtanders haalt in het dossier WHO CARES een aantal inspirerende voorbeelden aan die aanzetten tot nadenken in vernieuwende concepten. Knarrenhof, Meergeneratiehuizen en het project in Drobak zijn voorbeelden in de categorie gebouwen. Zie voor de andere thema’s en voorbeelden: samenwerkende generaties / Granny’s Finest; openbare ruimte / Pokémon; platforms en apps / Mantelaar; zorgpartijen / Buurtzorg.

WHO CARES