• /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_12.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_10.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_152.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_142.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_09.jpg

Common Fence

Braakliggend terrein is vaak niet toegankelijk gebied, gekenmerkt door zandvlakte sen afgezet met hekken om indringers buiten te houden. De spanning tussen toegankelijk en niet toegankelijk wordt door space&matter onderzocht door braakliggend terrein openbaar te maken. Niet lukraak openstellen, maar de meerwaarde van de tijdelijke toegankelijkheid te tonen.

Common fence

space&matter gebruikt hiervoor de voor handen zijnde materialen: zand en bouwhekken. Bouwhekken zijn het stereotype voor het afscheiden en onttrekken van ruimte aan openbaar gebied. In het ontwerp van space&matter wordt het bouwhek juist ingezet als instrument om openbaarheid te creëren, zodanig dat binnen het openbaar gebied sprake is van intimiteit in gebruik.

space&matter creëert een plek waar de bestaande bewoners van Groenoord, de nieuwe bewoners van de naastgelegen nieuwbouwwijk en bezoekers uit het centrum samen kunnen komen. De verbinding tussen deze drie hoofdaders wordt gevormd door een ontmoetingsplek, waarin een grote verscheidenheid aan activiteiten kunnen plaatsvinden, maar die ook de moeite waard is gewoonweg te ervaren. Het ruimtelijk ontwerp maakt de spanning tussen openbaar en niet toegankelijk en tussen intiem en publiek op subtiele wijze ervaarbaar.

Bijzonder aan het Common Fence ontwerp is dat het als openbare plek heel erg intiem aandoet. De visuele afscheiding van de buitenwereld en de cirkelvorm dragen bij aan het omarmen van de plek. Het kan dan ook het best worden omschreven als een kamer op een open vlakte. Een kamer die uitnodigt voor ontmoeting; voor zomaar een gesprek, waarbij de aanleiding veelal de uitstraling van afbakening zelf is. Dit intieme karakter zorgt ervoor dat je als voorbijganger vanuit verschillende richtingen plots samen bent op een bijzondere plek. Openbare ruimte met dergelijk intiem karakter is een waardevolle aanvulling op openbare plekken zoals pleinen, parken en terrassen.

Het Common Fence ontwerp is voor space&matter een middel om de stedeling uit te dagen. Bij de verwonderde bezoeker komen veelal dezelfde vragen op. 'Mag ik hier wel naar binnen? Wat mag je hier allemaal doen? Wie is er verantwoordelijk als er iets gebeurt?' In het oproepen van deze vragen houdt Common Fence een ruimtelijke spiegel voor. Het maakt ons bewust van de ongeschreven gedragsregels die gelden in de openbare ruimte.

Het Common Fence probeert toenadering te bewerkstelligen. Niet alleen als plek en middels vormgeving, maar juist in haar inhoud. Het zijn namelijk de omringende bewoners die de plek 'eigen' kunnen maken door er kleinschalig initiatief in te ontplooien. Voor een kleine groep buren of juist met de aantrekkingskracht op de hele wijk. Dat is aan initiatiefnemers zelf.
Het Common Fence daagt uit. Het ontwerp nodigt uit om gebruikt te worden.

Deze tijdelijke interventie is onderdeel van het project “Ontwerp als activator van de openbare ruimte”. Carolien Ligtenberg (coördinator van Platform Openbare Ruimte en daarnaast ook team Nederlandwordtanders) vroeg drie bureaus om op drie verschillende locaties een ruimtelijke interventie te doen. AYUU doet een interventie in Overtoomseveld, Amsterdam en NLarchitects op het Cruquisterrein in Amsterdam.

tijdelijke openbare ruimte

martijnpool.jpg

Marthijn Pool

Marthijn Pool is in 2005 afgestudeerd bij prof. Kas Oosterhuis aan de TU Delft. Aansluitend is hij gaan werken bij ONL [Oosterhuis_Lenard] waar hij het ONL_Hungary kantoor opzet voor het Budapest CET project. Na deze ervaring start hij samen met Tjeerd Haccou en Sascha Glasl in 2009 space&matter. Het beheersbaar maken van informatie in het ontwerp en ontwikkelproces behoort tot een van zijn specialismen. Naast ontwerp en vormgeving doet Pool onderzoek en zit hij in het bestuur van The Mobile City Foundation.

project

Common Fence

website

http://www.spaceandmatter.nl/

social media