• /files/pro/i_0237/BuurtzorgWolvegaeo.jpg
  • /files/pro/i_0237/unsplashJeffSheldon3.jpg

Buurtzorg

Er komen niet alleen steeds meer ouderen, maar ze worden ook steeds ouder. Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn.

De trend om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen is niet alleen noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, maar ook een wens van veel ouderen - en andere zorgbehoevenden - zelf. Tussen de grote zorginstellingen en particuliere mantelzorgers, maken initiatieven als Buurtzorg een opmars.

Buurtzorg
Buurtzorg Nederland is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams - bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden - zorg in de vorm van verpleging en persoonlijke verzorging levert aan huis. De medewerkers kijken samen met de zorgbehoevende wat er aan zorg nodig is, en zoeken samen met de cliënt en zijn of haar omgeving naar oplossingen.

Vernieuwend concept
Buurtzorg heeft een vernieuwend concept voor zorg thuis ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften. In de teams werken (wijk)verpleegkundigen samen met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. De Buurtzorgteams worden ondersteund door een regiocoach en een klein landelijk hoofdkantoor in Almelo.

Professionele wijkverpleging
Buurtzorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging en verpleging thuis als iemand ernstig ziek is, na een ziekenhuisopname of als een zorgbehoevende zelfstandig wilt blijven wonen. Buurtzorg gaat uit van iemands eigen mogelijkheden, houdt rekening met veranderingen in de toekomst en opereert in nauwe samenspraak met de naaste omgeving en therapeuten in de buurt om de zelfstandigheid te bevorderen en zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Meer informatie
Andere initiatieven van Buurtzorg:
www.buurtdiensten.nl
www.buurtzorgjong.nl
www.buurtzorghuis.nl
www.buurtzorgt.nl
www.buurtzorgkraam.nl

Nederlandwordtanders haalt in het dossier WHO CARES een aantal inspirerende voorbeelden aan die aanzetten tot nadenken in vernieuwende concepten. Buurtzorg is een voorbeeld in de categorie zorgpartijen. Zie voor de andere thema’s en voorbeelden: gebouwen/ Knarrenhof; samenwerkende generaties/ Granny’s Finest; openbare ruimte/ Pokémon; platforms en apps/ Mantelaar.

WHO CARES