• /files/pro/i_0162/01_Gasontvangststation_Dinteloord_1_Tilleman3_Detail.jpg
  • /files/pro/i_0162/Gasontvangststation_Dinteloord_2_SMV1_Mal_met_vezelhennep.jpg
  • /files/pro/i_0162/Gasontvangststation_Dinteloord_1_Tilleman2_Voorzijde.jpg

Biobased gevel

’s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord. Architect Marco Vermeulen ontwierp hier een nieuw gasontvangststation met een gevel van biohars en hennepvezels. Een biobased materiaal dat hij samen met NPSP Composieten uit Haarlem ontwikkelde.

'Fossiele grondstoffen worden schaarser en er wordt momenteel dan ook naarstig naar plantaardige vervangingen gezocht om ‘biobased’ producten van te kunnen maken. De groene grondstoffen zullen voor een groot deel gebaseerd zijn op organisch restmateriaal afkomstig uit de landbouw en glastuinbouw. In de toekomstige biobased economy wordt deze biomassa eerst opgewerkt tot bruikbare grondstoffen, waarna het resterend organisch materiaal beschikbaar is voor duurzame energieopwekking. Een ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat, maar ook voor de bouw van grote betekenis zal zijn. De eerste biobased gevel is nu in ieder geval al een feit.

Gevel van biohars en hennepvezels
De eerste tuinders hebben zich inmiddels gevestigd in het AFC Nieuw Prinsenland, een grootschalige ontwikkellocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord. In dit initiatief van Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij zal de transitie naar een biobased economy een belangrijke rol spelen. Aanleiding voor ons om te onderzoeken hoe daar in de materialisatie van het centraal in het gebied gelegen gasontvangststation (GOS) op ingespeeld kon worden. Wij stapten naar NPSP Haarlem met de vraag of zij zijn gevelontwerp konden produceren met biohars van suiker. Dat bleek nog niet mogelijk, maar samen wisten wij wel een gevelpaneel met een andere receptuur van biohars en hennepvezels te ontwikkelen. Het in Nabasco vervaardigde paneel verbeeldt in reliëf de chemische samenstelling van aardgas in de juiste verhouding waterstof (H), koolstof (C) en stikstof (N). Het gebruik van fossiele brandstoffen in het GOS wordt op deze wijze gecombineerd met een belofte van een tijdperk met biobased grondstoffen.

Duurzame koppelingen en groen gas
Kringlopen op het gebied van energie, water en reststromen zullen in het AFC Nieuw Prinsenland worden gesloten. Zo zal het glastuinbouwgebied gebruik maken van de restwarmte en C02 die vrijkomt uit de fabriek van Suiker Unie. In het gebied is een biomassavergisting-installatie gerealiseerd, waarmee plantaardig afval en bietenpulp worden omgezet in biogas en opgewaardeerd tot groen gas. Dit groene gas wordt momenteel aan 5000 huishoudens in Dinteloord geleverd en zal in de nabije toekomst ook naar de tuinbouwkassen gaan. Wij ontwierpen ook een sculpturaal groene manchet van gietwaterbassins, die uiteindelijk het gehele gebied zal omzoomen. Geconstrueerd uit de aarde die met de suikerbieten meekomt naar de fabriek zijn ook deze randen van restmateriaal.'

marcovermeulen_zw.jpg

Marco Vermeulen

Marco Vermeulen (Eindhoven, 1972) is curator van Live #5 en richtte in 2009 Studio Marco Vermeulen op. De Studio richt zich op wederkerigheid tussen programma, locatie en grondstoffen, waardoor nieuwe programmatische allianties en typologieën ontstaan. Vermeulen studeerde af aan de TU in Eindhoven en was tot 2008 een van de directeuren van Urban Affairs. Als gastdocent was hij onder meer verbonden aan de TU Eindhoven, TU Delft en de Academie van Bouwkunst Rotterdam.

projecten

Biobased gevelMuseum Biesbosch

website

http://www.marcovermeulen.nl

social media