/files/pro/i_0170/INTROARBEIDINDESTADbeeld.jpg

Arbeid in de stad

De enorme leegstandsopgave van het Rijk vraagt om verschillende ideeën die breed inzetbaar zijn. Het idee zou echter verder moeten gaan dan de transformatie van kantoren tot hippe hotspots, maar zich moeten richten op een bredere trend die ook buiten de randstad kans van slagen heeft.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1

"De laatste jaren lijken arbeid (industriële productie) en ambacht herontdekt te zijn. Op macro niveau zal onze positie ten opzichte van de lagelonenlanden veranderen. Stijgende loonkosten en moeilijke grip op het productieproces en dus de kwaliteit, zorgen voor een terugkeer van productie naar dichter bij huis of zelfs weer in eigen land. De hedendaagse productie is schoner, stiller en veiliger en biedt kansen voor binnenstedelijke plaatsing.

Leerlingen van beroepsonderwijs hebben weinig tot geen binding met de anonieme loodsen op anonieme bedrijventerreinen, terwijl dit een cruciaal punt is om nieuw toekomstig personeel aan te trekken. Deze binding was er wel toen de arbeiders aan en om de fabriek woonden. Daarnaast zorgt het concept voor stedelijke cohesie die sinds de industriële revolutie drastisch veranderd is doordat steden veranderen in agglomeraties van monofunctionele gebieden. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf onderzoek ik met Studio Oblique de mogelijkheden onderzoeken om de lege kantoorkolossen van het Rijk te transformeren naar ‘verticale fabrieken’. Plekken waar het principe van meester en gezel weer om de hoek plaats vind.
De samenwerkingspartijen zijn nog nader te bepalen, maar daaronder zijn in ieder geval ROC’s, ander leerwerktrajecten, productiebedrijven, installatiebedrijven, etc.

Verdienmodellen
In samenwerking met het RVB zullen de komende maanden nieuwe verdienmodellen/businessmodellen ontwikkeld worden met betrekking tot exploitatie van het leegstaande vastgoed.

Beslissende factor
Dit zal blijken uit de rekenmodellen, maar verwacht wordt dat juist de combinatie van verschillende (industriële) functies en onderwijs een dusdanige stedelijke meerwaarde zal creëren die verder gaat dan enkel rendement op vastgoed.

Vernieuwend
Het concept probeert een aanvulling te zijn op bestaande concepten van leegstandsbestrijding. Met de hedendaagse productiemethoden kunnen licht-industriële functies terug de stad in getrokken worden. Dit zou aan de randen van steden vrijgekomen ruimte van de bedrijventerreinen kunnen opleveren, voor bijvoorbeeld natuur of wonen.

Belangrijk hierbij is dat ‘stedelijke fabrieken’ weer als functies ontworpen moeten worden, waarbij de inbedding met de wijk en stad grote aandacht verdient. Door functies te stapelen, vloervelden aan te passen of soms open te breken kunnen de gebouwen getransformeerd worden voor nieuwe functies. Zo worden door de koppeling van de leegstandsopgave, de ‘war for talent’ en de opgave voor stedelijke cohesie nieuwe kansen gecreëerd om de afzonderlijke opgaven aan te pakken.

Vanuit het proces bekeken levert dit project nieuwe inzichten in mogelijke exploitatiemodellen, samenwerkingsverbanden tussen commerciële en maatschappelijke instellingen en andere inzichten in waardebepaling van gebouwen. Wanneer maatschappelijk rendement meetelt in het rendement van een gebouw, zou dit concept misschien veel beter scoren dan wanneer er enkel wordt gekeken naar de prijs per vierkante meter.

Ontwerp
Leegstaande kantoren zijn een probleem, niet alleen op de financiële balans maar ook in de wijk. Door deze te transformeren naar quasi-kantoorfuncties als creatieve werkplekken of tot bijvoorbeeld hotels blijven de kantoren stedelijke eilanden met weinig wijkgerichte binding. De uitdaging is om met een ‘minimale inspanning een maximaal effect’ te bereiken. Of dit op het gebied van het ontwerp is, het proces, de functie of de fysieke transformatie maak niet uit.

Drijfveer en ambitie
Voor dit project vind ik het belangrijk om de ‘trendy’ concepten voor leegstand, de laatste jaren vaak een speelveld voor de creatieve klasse, van een kritische repliek te dienen. We hebben als ontwerpers van steden ook een maatschappelijke waarde die soms te vaak gaat over projecten ter stimulering van de creatieve klasse. De meerwaarde van die klasse zit ‘m veel natuurlijk veel meer in het agenderen van bredere maatschappelijke problemen, en oplossingen hiervoor aandragen.

Steden lijken steeds meer afgevlakt te worden tot kantoren, wonen en winkels, terwijl de industriële productie en ambachtelijk werk juist de aanjager was van stedelijke groei. Het zou interessant zijn om te zien of steden niet rijker geprogrammeerd kunnen worden wanneer we meer arbeid terug de stad in trekken, gezien de steeds schoner en stiller wordende industrieën."

internationaal

SamirBantal.jpg

Samir Bantal

Samir Bantal is oprichter van Studio Oblique en sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwortdanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over Arbeid in de stad.

project

Arbeid in de stad

website

http://www.samirbantal.com

social media

Samir Bantal op twitter

sbantal@sbantal27 Apr

@bitterarab The municipal borders of Amsterdam? ????

sbantal@sbantal22 Mar

RT @DrNkatha: Today marks the close of the Countryside, The Future exhibition that has been on view at the Guggenheim Museum for… https://t.co/JMraql3U7G

sbantal@sbantal19 May

AMO is urgently looking for a research intern. The candidate supports the development of research on the Chinese ch… https://t.co/mOoeG7Cjvk

sbantal@sbantal16 May

In Seoul the next coming days for my first project in Korea: Genesis Gangnam. https://t.co/R2yl00KJZ3

sbantal@sbantal14 Jan

There are more ships in the sea... #harbor #shanghai #tankers #idle @ Shanghai, China https://t.co/bVQ6xAf58y

sbantal@sbantal30 Nov

2019! AMO show at the GUGGENHEIM! It’s been a long journey so far, and an exciting one ahead!… https://t.co/A4MhPvI4l3

sbantal@sbantal26 Sep

Last week... #ny #headless #cyclists @ Tribeca, New York https://t.co/lT1NPY59wt