• /files/pro/i_0138/NWA_18042013_merlijnmichon_1659.jpg
  • /files/pro/i_0138/NWA_18042013_merlijnmichon_1721.jpg
  • /files/pro/i_0138/NWA_18042013_merlijnmichon_1756.jpg
  • /files/pro/i_0138/NWA_18042013_merlijnmichon_1766.jpg
  • /files/pro/i_0138/NWA_18042013_merlijnmichon_1780.jpg

A-lab

Op 1 juli 2013 zal het voormalige Shell laboratorium in Amsterdam Noord (Overhoeks) getransformeerd zijn tot een creatieve broedplaats voor de high potentials en bedrijven uit de media-technologie. Ontwerpers, audio- en visuele specialisten, game- en softwaredevelopers en internationale (onderwijs)instellingen zullen elkaar hier versterken en tot nieuwe innovaties komen. Het A-lab als nieuwe waardeketen en springplank tot gebiedsontwikkeling.

Andere initiatiefnemer

‘Het Groot Laboratorium is, met de Shell-toren naar ontwerp van Arthur Staal, nog de enige oorspronkelijke architectuur van dit voormalige terrein van Shell-research in Amsterdam Noord. Sinds 2003 stond dit complex leeg. Versnelling kwam er in de planvorming nadat er twee doden gevonden waren, de Occupy-beweging in oktober 2011 het complex gekraakt had en het in februari 2012 op last van de burgemeester ontruimd werd. Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam vroeg Codum toen om zo snel mogelijk een eerste deel van het zogenoemde Grootlab te herontwikkelen; het A-lab. Aan de Noordoevers van het IJ had ik overigens al mijn voetstappen gezet, onder meer doordat ik op verzoek van ING enkele jaren ervoor betrokken was geweest bij toenmalige voorbereidingen aan de Shell-toren.’

Andere overheid

'Codum heeft een huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor de herontwikkeling van het A-lab. Dit betekent dat de kosten en risico’s voor herontwikkeling en exploitatie bij Codum liggen. Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam ondersteunt ons hierin naar volle tevredenheid. Dit bureau coördineert voor ons alle contacten binnen de gemeente. Daarnaast versnelt het de dienstverlening van nutsbedrijven. Je moet je realiseren dat dit A-lab echt een hutje op de hei was. En het bureau is, samen met ons en het Topteam Creative Industries, actief in het benaderen van interessante kennisinstellingen. De uiteindelijke selectie van huurders ligt, zoals wij dit gewend zijn, nadrukkelijk weer bij Codum.’

ander gebruik

‘Ik trof het A-lab in een redelijk erbarmelijke toestand aan. Maar toch hebben wij de verbouwing van het complex, de werving en selectie van huurders en de eerste inhuizingen vrijwel gelijktijdig georganiseerd. De reden hiervoor is puur praktisch van aard: de gemeente wilde na de nodige calamiteiten snel zorgen voor een nieuwe bestemming en vanuit financieel oogpunt heb ik nauwelijks de ruimte voor veel voorbereidingstijd. Dit vraagt om handelen in de hoogste versnelling en het nodige improvisatietalent, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Want naast het parallel schakelen van bouw en exploitatie is het herontwikkelingsconcept voor het A-lab uniek. Ik ben daar werkelijk zeer trots op.’

Andere ruimtelijke ordening

‘De snelle of eigenlijk bijna ontbreken van een doorlooptijd vraagt een hoog improvisatievermogen. De huurovereenkomst is enkele maanden geleden getekend, de eerste inhuizingen vinden vanaf 1 juni 2013 plaats en de officiële opening is een maand later. Tegelijkertijd blijven wij uitermate scherp in onze werving en selectie van huurders, want zij zullen er vervolgens voor zorgen dat wij de komende tijd aan ons concept nog het nodige kunnen fijnslijpen.’

Ander ontwerp

‘Ik maak een onderscheid tussen het ruimtelijk ontwerp en het procesontwerp. Wat het ruimtelijk ontwerp betreft, gaan wij zoals in elk complex vooral uit van dat wat het gebouw al biedt. Het gebouw is groot, statig en dankzij zijn symmetrische opbouw en materiaalgebruik maakt het een kloeke indruk. Het interieur kent enkele bijzondere details, zoals in het trappenhuis aan de westzijde een glas-in-lood afbeelding over de geschiedenis van Shell. Tegelijkertijd moet ik onderkennen dat de langdurige leegstand en tijdelijke bewoning de nodige sporen heeft nagelaten. Wat het procesontwerp betreft, is Codum verantwoordelijk voor de herontwikkeling, werving en selectie van huurders en het beheer. Hierin geloof ik heilig in de doorontwikkeling van het concept dankzij de huurders.’

Andere kennis

‘Omdat wij nadrukkelijk huurders zoeken op het gebied van media-technologie heb ik mij laten omringen door een aantal jonge gasten op dit specifieke terrein. Tegelijkertijd volg ik ook hier weer mijn intuïtie. Bijzonder waardvol is Jaap Schoufour, hoofd van het Bureau Broedplaatsen. Hij is niet alleen mijn aanspreekpunt richting de gemeente, maar ik zie hem als het politiek. Zonder bestuurlijk draagvlak en geloof geen herontwikkeling.’

andere samenwerking

‘Codum slaagt er met Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam, Topteam Creative Industries, de aanjager van de game-industrie Dutch Game Garden, Stichting NexusLabs Foundation (met onder meer als deelnemers KPMG en MIT) en het crossmedia netwerk iMMovator in om de beste ondernemers en instellingen op het gebied van media-technologie in het A-lab aan te trekken. Hier gaat dankzij deze hechte en inspirerende samenwerking werkelijk een onderscheidend internationaal productiemilieu ontstaan.’

andere opgave

‘Waarom blijven zoveel andere broedplaatsen te veel afhankelijk van subsidie en hebben zij nauwelijks een impact op hun omgeving? Dat komt mijns inziens door ondoordachte concepten, het gebrek aan ondernemerschap en het ontbreken van een goede balans tussen risico’s nemen, bezieling en zakelijk instinct. Codum bewijst dat het anders kan en moet. Met het A-lab zetten wij, samen met zoveel toffe huurders, een volgende stap. Ik verwacht dat het A-lab de opstap is tot een bredere gebiedsontwikkeling en het ontstaan van een hip en internationaal productiemilieu rondom media-technologie. Dat is volgens mij de essentie van herontwikkeling: een nieuwe bestemming en economische toekomst geven aan gebieden.’

herbestemming smart funding

MarcusFernhoutCodum.jpg

Marcus Fernhout

Marcus Fernhout studeerde marketing, werkte daarna als asset manager en vastgoedadviseur en richtte in 2009, samen met Michon van der Salm, Codum op. Codum herontwikkelt strategisch gelegen kantoorpanden samen met gepassioneerde creatieve ondernemers en grote kennis- en onderwijsinstellingen. En maakt de stap van complex- naar gebiedsontwikkeling.

project

A-lab

interview

Toffe huurders

blog

Toffe huurders

website

http://www.codum.nl/

netwerk

Kees Kruisbergen Jacqueline Beer

social media