02solarcabin.jpg

SolarCabin

“Duurzame, innovatieve en hoogwaardige woningen met een energie producerend zonnedak. Op maat gemaakt, snel op te bouwen en zowel tijdelijk als permanent inzetbaar voor diverse doelgroepen.”

ahomeawayfromhome.nl
0021FinchBuildings05052016.jpg

Finch Buildings

“Een duurzame oplossing met massief houten, stapelbare en mooie modules, die door een aanpasbaar interieur en een zeer flexibel casco makkelijk van functie te wisselen zijn.”

ahomeawayfromhome.nl
BuP1039afbeelding1t.png

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

“Crisisopvang gekoppeld aan de verweven actuele vraagstukken in het landelijk gebied.”

ahomeawayfromhome.nl
1dddIMG2788c.jpg

ComfortCity

“Door een optimale inzet van computergestuurde productie voorziet de ComfortCity op betaalbare wijze in een zeer flexibele, snel realiseerbare ruimtelijke ‘woonstad’ in bestaand leegstaand bedrijfsvastgoed.”

ahomeawayfromhome.nl
archiviewmobacoa.jpg

MobaCO-A-

“Een flexibele en dynamische geborgenheid binnen een sociale strategie met een biobased modulair systeem.”

ahomeawayfromhome.nl
plaatsingdomuskoffer.jpg

Domuskoffer

“Van VASTgoed naar FLEXgoed!”

ahomeawayfromhome.nl
HvAPublicatieStadAmersfoort16122015.jpg

Knarrenhof

“Juist de groeiende groep ouderen en hulpbehoevenden geeft een impuls aan typologische veranderingen in het wonen.”

prijsvraagwhocares.nl
ottingerpassivhaus.jpg

Meergeneratiehuizen

“Een Duits voorbeeld laat de voordelen van het samenkomen van meerdere generaties zien, een inspiratie voor de prijsvraag WHO CARES.”

prijsvraagwhocares.nl
2hapticdrbakcommunitygardencreditforbesm.jpg

Drobak

“Een Noorse referentie voor WHO CARES biedt perspectief op een kwaliteit in de wijk.”

prijsvraagwhocares.nl
Boskapt.jpg

Granny's Finest

“De actuele kennis en vaardigheden van jongere generaties en de expertise en ervaring van de ouderen kunnen elkaar versterken, terwijl tijdens dat proces de eenzaamheid bestreden wordt en prachtige producten worden gemaakt.”

prijsvraagwhocares.nl
ScreenShot20160718at161835.png

Pokémon

“De opkomst van nieuwe games laat een koppeling tussen fysiek en digitaal zien en de openbare ruimte krijgt ook met andere initiatieven een ander gebruik.”

prijsvraagwhocares.nl
aaibaarschommelbanksamiraboon.jpg

Motion Bench

“Door de beweging van de klassieke schommelbank te transformeren tot een samenhangende zintuiglijke ervaring ontstaat een multigelaagd therapeutisch effect.”

prijsvraagwhocares.nl
Mantelaar.jpg

Mantelaar

“Nieuwe platforms en apps veroveren de wereld, ouderen kunnen daar ook veel profijt van hebben.”

prijsvraagwhocares.nl
BuurtzorgWolvegaeo.jpg

Buurtzorg

“De trend om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen vraagt om andere vormen van zorg.”

prijsvraagwhocares.nl
pretaloger.jpg

Prêt-à-Loger‏

Delft

“Improve your house. Preserve your home.”
TruePrice.jpg

De nieuwe spreadsheet

De nieuwe spreadsheet. Hoe kun je impact meten, waarderen en er zelf mee aan de slag gaan?”
TropicanarevisitedFrankHanswijk.jpg

Tropicana

Rotterdam

“COUP vertaalt met Blue City 010 de basisbeginselen van Blue Economy naar een haalbare businesscase voor de transformatie van Tropicana.”
eigenwijkseenergiecoorporatie.jpg

EigenWijkse Energie Coöperatie

Wijk bij Duurstude

“"Energie van, voor en door onszelf" is het motto van de EigenWijkse Energie Coöperatie.”
Drijvendpark.jpg

Drijvend park

Rotterdam

“Een drijvend eiland in de binnenhavens van Rotterdam zal de waterkwaliteit verbeteren en de buurt vergroenen.”
superusestudios.jpg

Superuse

Rotterdam

“Juist aan het einde van hun levensfase valt er nog veel meerwaarde uit materialen te halen.”
2intiemevreemden13.jpg

Intieme vreemden

Biddinghuizen

“Wat is het Lowlandsgevoel, en wat doen wildvreemden als je ze op het festival zelf vraagt samen dit gevoel uit te beelden.”
takecarebnb.jpg

Takecarebnb

“Hoe kunnen particulieren betrokken worden bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning?”
martindbf.jpg

Ontschotten

“Wij maken geen dikke onderzoeken, maar boeken concrete resultaten.”
presentatieMartijnStevens.jpg

Meervoudige waardecreatie

“Wat is de betekenis van het denken in meervoudige waardecreatie voor het businessmodel van de ontwerper?”
postkantoorneude.jpg

Mobile Public Domains

“Publieke functies kunnen op lokaal niveau meer dynamisch worden gefaciliteerd.”
roodrevive.jpg

Re-vive

“Ontwerpers duo Renee Mennen en Stefanie van Keijsteren (rENs) presenteren met Desso de collectie ‘Re-vive’: nieuw leven voor oude vloerbedekking.”
01Bedstay.jpg

Bedstay

Arnhem

“Een tijdelijk en creatief logement blaast leegstand vastgoed eventjes nieuw leven in en onderzoekt tegelijkertijd duurzaam pragmatische woonvormen.”
broederflat.jpg

Studentenflat Aan ’t Verlaat

Delft

“Delftse TU studenten initieerden en realiseerden zelf de tijdelijke herontwikkeling van een leegstaande broeder- en zusterflat tot studentenhuisvesting in hun stad.”
slemduzandoepel.jpg

Circulair bouwen

“Denken in tijd, alternatieve verdienmodellen en aanpasbaarheid horen bij circulair bouwen.”
floriade2022almerem240912mf1.jpg

Floriade 2022

Almere

“De Floriade 2022 in Almere krijgt een circulair, biobased en iconisch gebouw, waarin de de innovatieagenda van de tuinbouwsector vorm krijgt.”
warmsterdamhotspotjpg.jpg

Warmsterdam

Amsterdam

“Het onderzoek Warmsterdam, dat Jeroen Atteveld in samenwerking met Dingeman Deijs uitvoerde, laat zien hoe warmte voelbaar en zichtbaar wordt in de stad en een kwaliteitsimpuls kan geven aan de openbare ruimte.”
energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

“De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben, we moeten proberen ook op de grote schaal daar in een vroeg stadium ontwerpers bij te betrekken.”
asielzoekerscentrumflevoland.jpg

Vluchtelingenhuisvesting

“Hoe kunnen ontwerpers bij de huisvesting van vluchtelingen worden betrokken?”
hetdorparnhemdoepelstrijkers.jpg

Het Dorp Arnhem

Arnhem

“De vernieuwing van Het Dorp in Arnhem betekent een doorbraak in de zorgarchitectuur.”
kuub.jpg

Sociale innovatie

“Mensen bouwen beter en burgers bouwen sneller.”
drift.jpg

De biobased toekomst

“Onze toekomst is biobased, een andere is er niet.”
nlwarmteland.jpg

Nederland warmteland

“Nederland wordt warmteland. De potentie is er, maar voor het zover is moet er nog wel wat gebeuren.”
reimart.jpg

Reimarkt

“Om niet langer te verdwalen in het doolhof van het duurzaam maken van je huis introduceren KAW en KUUB Reimarkt, de duurzame woonwinkel.”
mischanthus.jpg

Miscanthus in de polder

Haarlemmermeer

“Sinds 2009 groeit er Miscanthus in de Haarlemmermeer. Wat bracht een agrarisch ondernemer er toe om in dit gewas te gaan investeren, wie sloten erbij aan en wat is er de afgelopen vijf jaar uit voortgekomen en hoe maken we van dit fenomeen een leeromgeving?”
ShortStayCity01visiebeeldstudioprototype.jpg

Short Stay City

“Onze huidige maatschappij vraagt om een dynamische en flexibele wereld, met een stedelijk landschap dat een grote verscheidenheid aan kortstondige occupaties en snel veranderde verblijfseisen kan herbergen.”
20150623ZichtvanafPannekoekTillemanLOWRE.jpg

Museum Biesbosch

Nationaal Park Biesbosch

“Het nieuwe biobased Biesbosch Museum toont als een landart object, dat zich opent naar de omgeving en waar de ‘Biesbosch experience’ voelbaar en zichtbaar wordt.”
depierelieskoot.jpg

De Pier

Scheveningen

“Hoe blaas je als ontwikkelaar een verlaten icoon nieuw leven in?”
depiermennokooistra.jpg

Pier Scheveningen

Scheveningen

“Wandelen boven (be)leven. De Pier van Scheveningen als verlengstuk van de stad.”
mozaiekbrabant.png

Mozaiek Brabant

“Hoe kan een tapijt symbool staan voor de zoektocht van de Brabantse overheden naar een nieuwe houding ten opzichte van de energieke samenleving?”
florisalkemadeboulevardmcnwa.jpg

Bestuursculturen

“De kracht van het persoonlijke engagement van de Franse overheid en het experiment in Nederland.”
marineterrein.jpg

Marineterrein Amsterdam

Amsterdam

“Organische gebiedsontwikkeling betekent zaaien wat je wilt hebben en weghalen wat er woekert. In kleine stapjes, met hoogwaardige teams en haalbare resultaten.”
150316XMLRijksbouwmeesterbeeld2.jpg

Designing Democracy

“Op welke manier kan ontwerp een rol spelen in het vormgeven van democratie?”
buiksloterham.jpg

Buiksloterham

“We hebben geen revolutie nodig, maar samenwerking. Het verbinden van ideeën leidt tot synergie.”
NewMeadowlandsZUSNLwordtanders.jpg

New Meadowlands

Kristian Koreman sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag over New Meadowlands.”
ewaldengelennwa.jpg

Pleidooi voor de gefundeeerde stad

“Een pleidooi voor de gefundeerde stad van Ewald Engelen.”
gepkenwa.jpg

Een andere kijk op dijkversterking

“Een zoektocht naar een maatwerkoplossing die recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van Marken.”
201406HQNederlandWordtAnders.jpg

Architectuur van de nieuwe realiteit

Wouter Valkenier sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag over de architectuur van de nieuwe realiteit.”
presentatiestijnkoolenwa.jpg

Zuidwestelijke delta

Stijn Koole sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag over de Zuidwestelijke delta.”
MatthijsBouwpresnwa.jpg

The Big U

The Big U stelt een beschermend systeem rond Manhattan voor dat inspeelt op de behoeften en zorgen van de verschillende gemeenschappen.”
onverwachtelocaties.jpg

I Ambacht en Waternet in Beweging

Amsterdam

“Van denken naar doen door design!”
3Dgrachtenpand.jpg

3D Print Canal House

Amsterdam

“DO! 'Research & Design by Doing.”
NightSoilFakeParadise.jpg

Stadssjamaan

“The world which we perceive is a tiny fraction of the world which we can perceive, which is a tiny fraction of the perceivable world, you see.”
kleiburg.jpg

De flat

Amsterdam Zuidoost

“Voor het behoud van Bijlmerflat Kleiburg worden 500 appartementen verkocht als klushuis.”
MedicijnFabriekmartijnengelbregt.jpg

MedicijnFabriek

“En laagdrempelig kunstproject waarin gezondheid, sociale cohesie, verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar en de natuur centraal staan.”
EvaGladekdeCeuvel.jpg

Clean Tech playground

Amsterdam

Eva Gladek sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over de Clean Tech Playground.”
waste.jpg

Afval geeft energie

Lara van Druten sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over afval en energie.”
NicoTillieNWA.jpg

Circularity and city data

“Goede data versnellen en leveren een gespreksagenda tussen overheid, burgers, investeerders of andere belanghebbenden.”
gebouwalsproduct4.jpg

Het gebouw als product

Timo de Rijk sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over het gebouw als product.”
20140911NLwordtandersMEIRobertWinkel.jpg

Opdekdeurterreur

Robert Winkel sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over het einde van de ‘opdekdeurterreur’.”
Dakpark2Nederlandwordtanders.jpg

Dakpark Rotterdam

Rotterdam

“De superdiversiteit van de stad komt op grote hoogte tot uitdrukking in een tot groen stadspark getransformeerd voormalig spoorwegemplacement in Rotterdam.”
amsterdamrooftopslolutionslr.jpg

Amsterdam Rooftop Solutions

Amsterdam

“Door het dak beter te benutten maken wij de stad leefbaarder en klimaatbestendig.”
DeCeuvel1JeanPierreJans.jpg

De Ceuvel

Amsterdam

“Van een vervuilde kavel, naar een zelfzuiverende en zelfvoorzienende broedplaats voor innovatieve ondernemers.”
solarpark1.jpg

Solarpark Bronckhorst

Bronckhorst

“Met NL Greenlabel willen we op innovatieve wijze een aangenamere toekomstbestendige leefomgeving laten ontstaan die minder impact heeft op natuur en milieu.”
landschapsparkCuijk.jpg

Landschapspark Cuijk

Cuijk

“Een groen businessmodel met duurzame en ecologische meerwaarde.”
JanEefdejongstefansws.jpg

Ik geef om de Jan Eef

Amsterdam

“Winkelstraatvereniging Jan Eef beoogt een sterke, zelfstandige en gemengde winkelstraat met economisch bestaansrecht en die goed is voor de buurt.”
Stumpergasse2th.png

Videopresentatie Stumpergasse

Daniela Krautsack en Ronald Lenz spraken tijdens Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal over Stumpergasse in Wenen.”
wsVogeltjesbewoners02.jpg

Vogeltjesbuurt Tilburg

Tilburg

“Een snelle en geslaagde herstructurering van een Tilburgse volksbuurt: in drie jaar van weerstandssituatie via sociale plannen-participatie naar volledige oplevering.”
Stumpergasse1.jpg

Stumpergasse

“We believe that cities should help build citizen engagement ‘infrastructures’ that are interwoven with and supported by the architecture of the built environment.”
westland.jpg

Westland

“De introductie van ruimtelijke kwaliteit als schakel in de herstructurering van een van Nederlands grootste economische clusters.”
ekimtan.jpg

Play the city

“Een spel om win-win situaties te creëren tussen spelers met conflicterende interesses, met reële business cases om de stagnerende stedelijke ontwikkeling te ontsluiten halen als resultaat.”
ws01citizenMfactory.jpg

CitizenM

“Een betere hotelervaring voor minder geld voor de ‘mobile citizens’ van deze wereld.”
INTROARBEIDINDESTADbeeld.jpg

Arbeid in de stad

Den Haag

“Een onderzoek naar de mogelijkheden om de lege kantoorkolossen van het Rijk te transformeren naar ‘verticale fabrieken’.”
blokleineaardews.jpg

De kathedraal economie

Tom Bade sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over de kathedraal economie.”
ArnhemBartokbeeldbijsnij.jpg

Arnhem Bartok

Arnhem

“Een ruimtelijke dialoog tussen de pittoreske bebouwing van de historische binnenstad en de grotere bouwblokken van de wederopbouw periode.”
RuimtevoorenergiePosad2ws2.jpg

Ruimte voor energie

“Het uitgangspunt om heel Nederland vol te zetten met windmolens is waanzinnig en irrationeel. Ontwerpers moeten een rol spelen in de energieopgave.”
Screen_Shot_2014_01_21_at_09_33_14.png

Form follows Energy

Barcelona

“Een prototype van een zelfvoorzienend zonne-energie-gebouw en een manifest voor het nieuwe paradigma: ‘form follows energy.’”
UrbanPopup_01.jpg

Urban PopUp

Amsterdam

“Vastgoed in de nieuwe economie vraagt om alternatieve verdienmodellen. Urban Popup biedt duurzame kansen voor leegstand en helpt om kansloze panden te laten renderen.”
IMG_5983_oostenburg.jpg

De Nieuwe Wibaut

Amsterdam

“Door andere manieren van werken en andere competenties wordt toegewerkt naar een cultuur van samenwerken, vertrouwen, ondernemen en los laten.”
hh_abe_oerol_side.jpg

The Hermit Houses / Cabin Culture

Bathmen

“Mensen kunnen heel veel zelf. Met bouwpakketten, gratis online applicaties en handleidingen maken we duurzaam design betaalbaar. DIY - do it yourself.”
fotos_tussenruimte_2.jpg

Tussen-ruimte

Amsterdam

“Een van de doelstellingen van het project Tussen-ruimte is om tijdelijk functies toe te voegen in de schaarse ruimte van de grachtengordel, om daarmee nieuwe activiteiten te stimuleren in dit anders zo gecontroleerde en gereguleerde deel van de stad.”
Gasontvangststation_Dinteloord_1_Tilleman2_Voorzijde.jpg

Biobased gevel

Dinteloord

“De eerste biobased gevel van de wereld staat in Dinteloord. Architect Marco Vermeulen zocht de samenwerking op met NPSP, wat resulteerde in een gevel van biohars en hennepvezels.”
Dikketoren_Zierikzee.jpg

Sint Lievensmonstertoren

Zierikzee

“Volgens ons is het een gemiste kans dat de kwaliteiten van de Sint Lievensmonstertoren niet ten volle worden benut. Dit bijzondere monument en zijn omgeving verdienen beter, daarom initieerden wij zelf een plan.”
_DSC4282_small.jpg

Mini Mall

Rotterdam

“De noodzakelijke bewaking van de inhoud binnen het transformatieproces is door het nadenken in termen van verkoop niet meer een prioriteit en komt in het gedrang.”
IkbouwbetaalbaarinAlmere01.jpg

IkbouwbetaalbaarinAlmere

Almere

IkbouwbetaalbaarinAlmere is een nieuwe vorm van sociale huisvesting. In elke andere gemeente toepasbaar, voor gemeenten budgettair neutraal en voor architecten en aannemers een nieuwe kans.”
polderdakzuidasnederlandwordtanders2.jpg

Polderdak Zuidas

Amsterdam

“Het innovatieve concept Polderdak biedt een rendabele oplossing die zorgt voor waterberging op daken in dichtbebouwde gebieden.”
NatuurSUPER.jpg

NatuurSUPER

Eindhoven

“Samen met ontwerpster Marije van der Park kunt u een braakliggend terrein in uw wijk omtoveren tot een buurtmoestuin.”
Watertoren3WS.jpg

Watertorens

St Jansklooster

“Als architect kunnen we een verbindende rol vervullen bij het tot stand komen van een succesvolle herbestemming.”
10HvO_klaar.jpg

Huis van Overvloed

Lent

“Sociale overwaarde wordt in het Huis van Overvloed verbonden om nieuwe waarde te creëren voor (lokale) gemeenschappen.”
07_SUBoffice_Kiosk_RubenDarioKleimeer.jpg

Singeldingen

Rotterdam

“Ooit begonnen uit pure nieuwsgierigheid naar de potentie van de plek, blijkt zomerkiosk Singeldingen inmiddels een bestendige aanwinst voor het Heemraadspark in Rotterdam.”
polaroidnieuw2.jpg

Polaroid Performance Factory

Enschede

“Van Polaroidfabriek tot Performance factory. Een bijzondere transformatie van een voormalig fabrieksgebouw in het hart van Enschede, met een ontwikkel- en investeringsmodel dat is gebaseerd op stapsgewijze groei.”
02_GREEN_MILE.jpg

Leegstand van Zaken

Amsterdam

“Het initiatief Leegstand van Zaken is ook ontstaan vanuit een groeiende wens om meer ondernemend onze vakgebieden aan te vliegen.”
jacob_geelbuurt_foto.jpg

Jacob Geelbuurt

Amsterdam

“Wij hebben als ontwerper onze rol ingevuld als een meetekenende en meeschrijvende secretaris van het projectteam, uiteraard wel met een rugzak vol professionele bagage.”
MAR_Klarendal_Berry Kessels_1.jpg

Klarendal

Arnhem

“Het is een voorbeeld van sociale innovatie waarbij je erin slaagt om sociale problematiek te koppelen aan een ontwikkeling die aansluit bij de tijdgeest.”
01_RUT_meermerwede.jpg

Meer Merwede

Utrecht

“Met mijn aanpak voeg je uiteindelijk meer waarde toe aan een gebied. Het lastige van die waardecreatie is dat het niet altijd in geld uit te drukken is.”
MAR_Transitiekaart_Peter Groot_1.jpg

Transitiekaart

Arnhem

“Als ontwerper zou je aan het begin van een ontwerpproject een flexibel Programma van Eisen moeten krijgen, dat gedurende het traject nog kan wijzigen.”
01_RUT_TCC_Hybrid Infrastructures 3.jpg

The Cloud Collective

overal

“Een belangrijk verbindend principe van The Cloud Collective is de fascinatie voor de balans tussen structuur en vrijheid.”
00_expeditie_geestenberg_NWA.jpg

Expeditie Geestenberg

Eindhoven

“Geestenberg. Misschien wel de best bewaarde en mooiste bloemkoolwijk van Nederland.”
00_Luchtsingel.jpg

De Luchtsingel

Rotterdam

“Wij werken al heel lang initiërend. Niet zozeer omdat wij dat graag willen, maar omdat wij soms zien dat het anders kan en vinden dat het anders moet.”
130701_debat_Page_12.jpg

Common Fence

Leiden

“Openbare ruimte met een intiem karakter is een waardevolle aanvulling op openbare plekken zoals pleinen, parken en terrassen.”
DSCN3497e_s_e.jpg

'Greening' the City

Amsterdam

“Hoe kunnen we leven brengen in de ‘stedelijke woestijn’?”
1308_Trylletromler_by_FABRIC_06_aerial_view_6_detail_pavilion_Kings_Gard___.jpg

Trylletromler, hek als tijdelijk paviljoen

“De vraag om een innovatief en uitdagend paviljoen te ontwerpen voor de Kings Garden in Kopenhagen bood de uitdaging om een nieuw begrip van ruimte te introduceren.”
smart_highway_01.jpg

Smart Highway

Rotterdam

“Nieuwe interactieve natuur: mooi, functioneel en duurzaam.”
01_RUT_drents archief_1.jpg

Het Drents Archief

Assen

“Door met bestaande structuren en gebouwen om te gaan, moet je veel beter nadenken over wat het bestaansrecht is van die gebouwen. Deze opgave is in de loop der tijd nogal veranderd.”
beeshrine_aayu_01.jpg

Bee Shrine

Amsterdam

“De waarde van de tijdelijke natuur in stad schuilt in de gebruiker van gebied zelf.”
NWA_DLA_NRD_20121212_montage_vlissingen.jpg

Rijkere Dijken

Dordrecht

“Waarom kan een dijk niet meer zijn dan een controleerbare, uitbreidbare, goedwerkende waterkering?”
Stringsattached1.jpg

Strings Attached

Halfweg

“De lokale overheden, het bedrijfsleven en de stadsbewoner moeten ook belang krijgen bij landschapsontwikkeling.”
LR_EEN_eindhoven_species.jpg

Ecologisch Energie Netwerk

Eindhoven

“'Gevoelige bestemmingen' kunnen niet langer onder het hoogspanningsnetwerk worden gebouwd, en dat geeft de ecologie paradoxaal genoeg alle ruimte.”
bijenpaleis_daan_bruggink_01.jpg

Designpaleis voor bijen

“Bijen hebben we nodig, want ze zorgen voor de bevruchting van een derde deel van al onze groente en fruit.”
JeroenMusch_Noorderparkbar_FRONT.jpg

De Noorderparkbar

Amsterdam

“Van dit gebouw is er helemaal geen maquette. Het gebouw is de maquette.”
03_glamour_manifest.jpg

Glamourmanifest

Amsterdam

“Het was bij Amstel III zaak voorbij de structuur van opdrachtgever-opdrachtnemer te denken en te zoeken naar andere 'businessmodellen'.”
JV_brug_over_het_IJ.jpg

Brug over het IJ

Amsterdam

“Een brug is een soort niemandsland, een nieuwe publieke ruimte waar dingen kunnen gebeuren die nergens anders een plek hebben.”
01_Hotel_the_EXCHANGE.jpg

Hotel The Exchange

Amsterdam

“Je moet durven experimenteren, anders kom je niet verder.”
NWA_18042013_merlijnmichon_1756.jpg

A-lab

“Dit project vroeg om handelen in de hoogste versnelling en het nodige improvisatietalent, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.”
01_MIC_beeldenknooperven.jpg

Knooperven

Langeveen (en op meerdere plekken in Twente en Overijssel)

“Het buitengebied transformeert zo heel geleidelijk van een boerengebied naar een burgerlandschap”
scholenbouwwaaier.jpg

Scholenbouwwaaier

Den Haag

“De kracht van de uiteindelijke waaier ligt vooral in de vele partijen en mensen waarmee het eerste concept verder is doorontwikkeld.”
01_open_coop.jpg

Open Coöp

Amsterdam

“Door letterlijk midden in het gebied te gaan zitten en je als stakeholder te profileren, kun je ook als professional je positie definiëren naar andere partijen toe, mensen uitnodigen en bijdragen aan je omgeving.”
SAS_TMC.jpg

The Mobile City

Amsterdam

“Het ontwerp wordt veel meer multidisciplinair en voorwaardenscheppend. Publiek domein ontwerp je niet, maar je ontwerpt de voorwaarden ervoor.”
CAR_AndycandenDobbeslsteen.jpg

Energiestudie Veenkoloniën

“Blijkbaar zien veel partijen uiteindelijk in dat er enorme kansen liggen bij een grootschalige aanpak, ondanks aanvankelijk conservatisme.”
01_CAR_Ithaka_Edwin_Oostmeijer.jpg

Ithaka

Almere

“In dit project bestaat de collectieve ruimte weer. Privé heb je misschien iets minder buitenruimte, maar je hebt allemaal wel een groot park ter beschikking.”
01_ROG_koop-een-krot_Nynke.jpg

Koop een krot

Mantgum

“Je bent op zoek naar mensen met een droom, je hebt ondernemende mensen nodig.”
01_RUT_WeBuildHomes_plaat.jpg

WeBuildHomes

Arnhem, Utrecht, Nijmegen

“Het idee voor dit project is niet ontstaan uit inspiratie, maar uit frustratie.”
Vacant-NL.jpg

Masteropleiding Vacant NL

Amsterdam

“Waar wij voornamelijk op zoek naar zijn is het onmogelijke te ontwerpen en te bouwen.”
FloriadeRadar.jpg

Floriaderadar

Amsterdam

“Wanneer de ruimtelijke ordening gebruik zou maken van het sociale dataverkeer in en over de stad, en ervoor zorgt dat dit ook realtime benut kan worden, zou een andere manier van planning ontstaan.”
07_hub_westminster.jpg

Hub Westminster en Hub Islingston

Westminster/ Islingston

“Elke Hub is bij uitstek het werk van een groep mensen en hun netwerk, dat is de sleutel tot succes.”
Kerkrade1.jpg

Energie-nota-nul woning

“De mogelijkheid om op gebiedsniveau energiestromen uit te wisselen is een conditie die de overheid moet scheppen.”
_MG_1838.jpg

Wongema

Hornhuizen

“Het project hoeft niet af te zijn: de dynamiek van het aanpassen en verbouwen hoort bij Wongema.”
RUT_informeel_transfaal_04.jpg

Informeel Transvaal

Den Haag

“Wij hebben een andere ontwerpmethode ontwikkeld, gebaseerd op het ‘mappen’ of ‘decoderen’ van fenomenen die we waarnemen op straat. We komen bij de mensen thuis.”
00_Paul_van_bussel_Cortinghborg.jpg

Studententoren Cortinghborg

Groningen

“Wij stellen het ontwerp zo lang mogelijk uit en benutten zoveel mogelijk tijd aan studie, aan schetsen, aan het opzoeken van mogelijkheden.”
RUT_utrecht_manifest_01.jpg

Utrecht Manifest

Utrecht

“Zachte kanten als sociologie en filosofie moeten veel belangrijker worden in in de wereld van vormgeving en ruimtelijke ontwikkeling.”
01_MIC_dbf_oude_remise_nieuweschans.jpg

Stichting DBF

Grou

“De terughoudendheid bij overheden, die vaak nog bang zijn hun traditioneel controlerende en bestemmende rol uit handen te moeten geven, is nog niet weg. Maar wel aan het veranderen.”
01_CAR_HAKA15.jpg

Haka

Rotterdam

“Alles in Haka is zo in elkaar gezet dat het ook weer zo uit elkaar gehaald en gerecycled kan worden”
01_almere.jpg

IkbouwmijnhuisinAlmere

Almere

“Stadsontwikkeling met zelfbouwers is voor de gemeente Almere uiteindelijk een hoogwaardige ambachtelijke opgave is.”
01_MAR_Braakliggingskaart_TomBergevoet_2.jpg

Braakliggingskaart

Amsterdam

“De braakliggingskaart laat zien dat de dure plannen voor Ijburg 2 passen in de bij elkaar opgetelde braakliggende terreinen van de stad.”
01_DaVincischool_aayu_07.jpg

DaVinci School Amsterdam

Amsterdam

“De opgave breder maken is typisch iets van architecten.”
ORGAarchitectDeWendeachteraanzicht.jpg

De Wende

Overasselt

“De ontwerpen zijn net zoveel het product van de inspanningen van mijn opdrachtgevers als van mij.”
11_K_S_platform___IMG_2121.jpg

Kus&Sloop

Rotterdam

“Individuele en openbare ruimtes (woningen en winkelruimtes) zijn een functie op wijkniveau (een hotel) geworden. Hiermee is een platform voor de buurt ontstaan”
buurtmoestuin_braakliggend_Stedelijke_Vernieuwing_Geuzenveld.jpg

Braakliggende terreinen

Amsterdam

“De ontwikkeling van de braakliggende terreinen levert geheel andere ontwerpen op. Allereerst omdat alles tijdelijk moet zijn. Het zijn flexibele en dynamische ontwerpen.”