over Nederlandwordtanders

Nederlandwordtanders is een digitaal platform dat projecten en personen presenteert die vernieuwing in de ruimtelijke sector vormgeven en concreet maken.

Nederlandwordtanders organiseert bijeenkomsten om mensen te inspireren en aan elkaar
 te verbinden. Om kennis te delen en te verwerven houden wij rondetafelgesprekken met relevante thema’s en daadkrachtige mensen. Voor een breder en divers publiek publiceren wij in verschillende media, gevraagd en op eigen initiatief. 


Wij geven inhoud en duiding aan de ruimtelijke vernieuwing
Wij tonen inspirerende en uitgevoerde referenties 

Wij maken kennis overdraagbaar en opschaalbaar 

Wij maken verbinding met relevante (institutionele) partijen 

Wij benoemen de toegevoegde waarde van de nieuwe generatie ontwerpers en opdrachtgevers 

Wij monitoren en detecteren belangrijke innovatieve experimenten 


Waar staan wij voor?

Nederlandwordtanders staat voor ruimtelijke vernieuwing, die tot stand komt door de koppeling van ontwerpkracht en ruimtelijke kwaliteit aan maatschappelijke opgaven en technologische innovatie. Wij brengen een beweging in beeld die gekenmerkt wordt 
door optimisme, innovatie en ontwerpkracht en die resulteert in maatschappelijke, economische en ecologische winsten voor iedereen. 


Wat willen wij?

Wij willen laten zien en overdraagbaar maken dat er enorme kansen liggen voor de ruimtelijke sector. Dat de vraagstukken anders en complex zijn, en dat juist nu het aanwenden van innovatieve ontwerpkracht van de nieuwe generatie ontwerpers belangrijk is. Zij bezitten de capaciteit om belangen te verbinden, complexe oplossingen te verbeelden en innovatieve technologieën toepasbaar te maken. Dit resulteert in maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde. Door de ambities en resultaten van de geslaagde voorbeelden te presenteren en de grote lijnen van de huidige ontwikkelingen te duiden via website en bijeenkomsten, willen wij de vernieuwing in de ruimtelijke sector versterken en opschalen, zodat deze zich kan ontwikkelen tot de nieuwe praktijk.

Op wie richten wij ons?

Wij richten ons op ontwerpers, opdrachtgevers en mogelijkmakers van de ruimtelijke vernieuwing. Op partijen met geëngageerde ambities, slagkracht, durf en visie. Die 
ruimtelijk- maatschappelijke vernieuwing concreet vormgeven door circulariteit, duurzaamheid en sociale innovatie onlosmakelijk in hun projecten te integreren. 


Wie zijn wij?

Team Nederlandwordtanders bestaat uit: Carolien Ligtenberg (bureau ZWIRT), Rutger Oolbekkink (Inbo), Else Serindou-Wissink (Else.com) en Guido Wallagh (Inbo), in samenwerking met Marcel van Heck, Gijs Frieling en Nicoline Kok (Atelier Rijksbouwmeester) en Maurits de Bruijn (ontwerp en realisatie website).

Wij staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven die het informeren, inspireren, verbinden en mobiliseren ondersteunen.
/files/gen/i_0192/TeamNederlandwordtandersjpgzw.jpg

Criteria netwerk en projecten Nederlandwordtanders

Team Nederlandwordtanders brengt, op eigen initiatief en via voordracht, ruimtelijke professionals en projecten bij elkaar die voldoen aan een optelsom van kwalificaties. Momenteel zijn dit er ruim 100, maar de verwachting is dat dit aantal de komende tijd nog groeit met projecten:

Die symbool staan voor de opgave en context van vandaag en morgen
Die voortkomen uit en gerealiseerd worden door nieuwe organisaties en lokaal draagvlak
Die op eigen initiatief gestart worden
Die ruimtelijke opgaven verbreden tot sociaal-economische en duurzaamheidsopgaven
Die nieuwe werkwijzen, financieringsmodellen en samenwerkingsverbanden ontwikkelen die onderscheidend en breder toepasbaar zijn
Die andere netwerken betrekken die ook nieuwe projecten realiseren
Die gebaseerd zijn op het benutten van mogelijkheden, ondernemerschap stimuleren en een maatschappelijke spin-off genereren
Waarvan opgedane kennis en ervaring actief gedeeld wordt
Die opgeteld een praktijk representeren die het gehele land bestrijkt