• /files/nws/i_0111/SolarCabinDakonderdeZon.png
  • /files/nws/i_0111/ReSettle.jpg
  • /files/nws/i_0111/nieuweburennieuweervennieuweoogsten.jpg
  • /files/nws/i_0111/evolutionarywoodenhouses.jpg
  • /files/nws/i_0111/hotelnicetomeetyou.jpg
  • /files/nws/i_0111/winnaarsahomeawayfromhome.jpg
  • /files/nws/i_0111/comfortCityTussenruimte.jpg

Zes Winnaars A Home away from Home

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 29 Jun '16

Juryvoorzitter Floris Alkemade en Carolien Schippers (COA) maakten op 29 juni de zes prijswinnaars van de prijsvraag: ‘ A Home away from Home’ -een initiatief van COA in samenwerking met de Rijksbouwmeester- bekend. De winnende ontwerpen zijn geselecteerd uit een totaal van 366 inzendingen en tonen uiteenlopende oplossingen voor de huisvesting van vluchtelingen en andere doelgroepen. Een selectie van de inzendingen is tot en met 7 juli te bekijken in een pop-up tentoonstelling in het Nieuwe Instituut en van 13 tot 17 juli tijdens het White Nights Festival in het Museumpark in Rotterdam en tot en met 31 juli in Bureau Europa, platform voor architectuur en design in Maastricht.. Tijdens de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven zullen prototypes van de winnende ontwerpen worden tentoongesteld.

De zes winnaars zijn: Nieuwe erven, nieuwe buren, nieuwe oogsten - Haiko Meijer/Onix NL; Evolutionary wooden buildings - Jurrian Knijtijzer/Finch Building B.V.; ComfortCity/De Tussenruimte - Anneloes de Koff/Pieter Stoutjesdijk; Hotel nice to meet you - Rik Tuithof/studio Rik Tuithof; SolarCabin/Dak onder de zon - Bram Zondag/Arjan de Nooijer; RE-settle - René van Zuuk/René van Zuuk Architekten B.V. De jury verleende daarnaast aan drie plannen een eervolle vermelding.

Meer dan één antwoord
Uit het juryrapport: ‘De voorstellen zijn onvergelijkbaar en één winnaar zou geen recht doen aan de enorme variatie.” De jury- bestaande uit Floris Alkemade, Carolien Schippers, Jos Wienen, Shyam Khandekar, Ferdows Kazemi - koos bewust voor een brede variatie aan oplossingen, die met hun eigen kwaliteit het verschil kunnen maken in de huisvesting van vluchtelingen. Naast innovatief materiaalgebruik, productietechnieken en de toepassing van duurzame technologie, adresseren de ontwerpen ook maatschappelijke thema’s zoals grootschalige energieproductie, revitalisering van krimpgebieden, integratie en werkgelegenheid en de transformatie van leegstaande gebouwen. De winnende ontwerpen zijn in eerste plaats voor toepassing door het COA maar in het verlengde daarvan ook op verschillende plekken in te zetten, zowel nationaal als internationaal. Bijvoorbeeld als oplossing voor vluchtelingenkampen ‘in de regio’, als flexibele oplossing voor de huisvesting van statushouders of voor gebruik door starters, studenten of senioren. Met deze brede selectie hoopt de jury bovendien een impuls te kunnen geven aan de ontwikkeling van meer flexibele vormen van woningbouw.

Van ontwerp naar impact
Tijdens de bijeenkomst op 29 juni in het Nieuwe Instituut lanceerden de initiatiefnemers van de prijsvraag de website www.ahomeawayfromhome.nl, waarop een grote selectie van de inzendingen te vinden is. De opbrengsten van de prijsvraag zijn op de bijeenkomst aangeboden aan vertegenwoordigers van COA (Gerard Bakker, bestuursvoorzitter), Aedes (Harry Bosch, bestuurslid), de VNG (Jos Wienen, voorzitter asielcommissie) en Platform Opnieuw Thuis (Marco Florijn, ambassadeur). Namens deze organisaties spraken zij hun waardering uit over de creatieve plannen, maar gaven ook aan zich in te willen zetten om de ideeën verder te brengen.

Wordt vervolgd: prototyping
De zes winnende teams werken in de komende maanden aan de ontwikkeling van een prototype op ware grootte. Deze zullen tijdens de Dutch Design Week in oktober 2016 worden tentoongesteld. Carolien Schippers, manager huisvesting COA: “Ik geloof sterk in de overtuigingskracht van prototypes die je kunt aanraken en waarvan je de ruimte kunt ervaren. Door bij te dragen aan deze prototypes willen we als COA de stap naar toepassing in de praktijk versnellen.” Juryvoorzitter en Rijksbouwmeester Floris Alkemade is zeer ingenomen met de ontwerpkracht die voor dit maatschappelijk vraagstuk is gemobiliseerd en wil zich graag verder inzetten om de Nederlandse ideeën in het buitenland onder de aandacht te brengen.

Bekijk hieronder het filmpje dat gemaakt in het kader van A Home away from Home is ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe website.

Expositie, website en magazine
De genomineerde plannen en de winnaars zijn tot en met 7 juli te bekijken in een pop-up tentoonstelling in het Nieuwe Instituut in Rotterdam, van 13 tot 17 juli tijdens het White Nights Festival in het Museumpark in Rotterdam en op de nieuwe website. Ter gelegenheid van de prijsvraag is een magazine uitgegeven, deze is hieronder te bekijken en ook op www.ahomeawayfromhome.nl te downloaden. Daar is ook het volledige juryrapport na te lezen.
Bekijk hier het artikel op Archined over de prijsvraag.

Foto: Valerie Kuypers fotografie

Magazine: 'A Home away from Home'

Een videoboodschap van Juulia Kauste, directeur van het Fins Architectuur Museum. In 2015 organiseerden zij de architectuurprijsvraag ‘From Border To Home’ voor nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers.

A Home away from Home

1HermanHertzbergerSpiralquotesNWA.jpg

'The Next Spreadsheet' verkend

Rotterdam21 Jun '16

De Spiral Room in de IABR-2016-THE NEXT ECONOMY was op donderdag 9 juni het toneel voor de bijeenkomst ‘The Next Spreadsheet.’ Tijdens de inspirerende bijeenkomst verkende Nederlandwordtanders samen met een aantal sprekers met verschillende achtergronden de nieuwe rekenmodellen voor de NEXT ECONOMY. Wat zou het nieuwe businessmodel kunnen zijn voor projecten met meervoudige waardencreatie en hoe zou de Nieuwe Spreadsheet eruit kunnen zien? Lees hieronder het uitgebreide verslag of download de pdf onderaan de pagina.

meer...

iabr2016ttvr01hanstakkopie.jpg

De spreadsheet in the NEXT ECONOMY

26 May '16

Wat zou het nieuwe businessmodel kunnen zijn voor projecten met meervoudige waardencreatie en hoe kan de Nieuwe Spreadsheet eruit zien? Tijdens de inspirerende bijeenkomst ‘De Spreadsheet in de NEXT ECONOMY’ op donderdag 9 juni op de IABR verkende Nederlandwordtanders samen met een aantal sprekers met verschillende achtergronden de nieuwe rekenmodellen voor de NEXT ECONOMY. Het verslag verschijnt binnenkort op de site.

meer...

HotelNiceToMeetYouAhomeawayfromhome.png

‘A Home away from Home’ internationaal

26 May '16

De door COA en de Rijksbouwmeester geïnitieerde architectuurprijsvraag ‘a Home away from Home’ begint haar finale te naderen en staat volop in de belangstelling, ook op het internationale podium. Carolien Schippers (COA): "Oplossingen die tijdelijk zijn en die je, als je ze niet meer nodig hebt, als het ware kunt opvouwen en in de kast kunt leggen, daar worden wij blij van.”

meer...

02IABR2016ARBMNederlandwordtandersDoepel.jpg

Utopia as an option-IABR 2016

Rotterdam23 Apr '16

Rijksbouwmeester Floris Alkemade toont in samenwerking met Nederlandwordtanders en DoepelStrijkers op de IABR 2016-THE NEXT ECONOMY (23 april-10 juli) ‘Utopia as an Option. Indexing social affairs for the next economy.’ Een inzending die verwijst naar het belang van het utopisch denken en het verlangen naar sociale meerwaarde. In een maquette en bijbehorende digitale toelichting is het structuralistische en nu leegstaande gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag als uitgangspunt genomen en wordt het gekoppeld aan hedendaagse innovatieve initiatieven die binnen Nederlandwordtanders worden opgespoord en gestimuleerd.

meer...

160118VK0412kopie.jpg

Genomineerden ‘A Home away from Home’ bekend

Den Haag11 Apr '16

Maar liefst 366 inzendingen kwamen er binnen op de ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers ‘A Home away from Home’. De jury heeft twaalf visies geselecteerd, die ook geschikt zijn voor onder meer statushouders, starters en studenten.

meer...

ahomeawayfromhome.png

Open oproep A Home away from Home

Den Haag17 Dec '15

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. De nieuwe, flexibele voorraad van tijdelijke wooneenheden is een van de oplossingen om de pieken in de instroom van asielzoekers in de toekomst op een adequate manier op te vangen. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting.

> open oproep

meer...

23NLwordtandersJQ23.jpg

Terugblik Live#6

Delft09 Dec '15

Meerwaarden! Dat was de titel van onze zesde Live bijeenkomst, afgelopen dinsdag 8 december op de TU Delft. Het was wederom een inspirerende avond, met bevlogen sprekers, een interessant mini-college over de 'Nieuwe Spreadsheet', de presentatie van onze publicatie Learning from Lowlands en een prikkelend slotwoord van de nieuwe Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

meer...

TropicanaNWA.jpg

Live #6 Meerwaarden!

Delft12 Nov '15

Nederlandwordtanders laat tijdens Live#6 op 8 december voorbeelden zien die een alternatief bieden voor het nog steeds dominante financiële rekenmodel voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met korte pitches door ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en particuliere initiatiefnemers nemen we alvast een voorschot op deze Nieuwe Spreadsheet. En wij presenteren de uitkomsten van ons onderzoek Learning from Lowlands, met pitches en een publicatie.

meer...

learningfromLL12nov.jpg

Lessen uit Lowlands

Delft12 Nov '15

Leren van een tijdelijk en duurzaam festival voor de stedelijke vraagstukken van nu, dat was het doel van Learning from Lowlands. Onlangs werd het onderzoek afgerond en spraken Nederlandwordtanders en Team Lowlands op de TU Delft over hun bevindingen en de uitkomsten met Eric van Eerdenburg/directeur Lowlands en Ronny Hooch Antink/directeur LOC7000.

meer...

6LearningfromLowlandsNederlandwordtander.jpg

Verslag Learning from Lowlands #1

Biddinghuizen25 Aug '15

Gewapend met een fotocamera en aantekenboekje dompelde Nederlandwordtanders zich op 22 augustus samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in de tijdelijke stad Lowlands, als start van het onderzoek ‘Learning from Lowlands’. Hoe kunnen ruimtelijke professionals leren van de tijdelijke, lichte, experimentele vorm van stedenbouw op Lowlands en hoe kunnen wij dat overbrengen naar een breder publiek?

meer...