/files/nws/i_0004/lanceringnederlandwordtanders_web.jpg

Nederlandwordtanders platform!

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 16 Jan '13

Rijksbouwmeester Frits van Dongen en team Nederlandwordtanders lanceren op 17 januari het nieuwe Nederlandwordtanders platform in de Shelltoren in Amsterdam.

Rijksbouwmeester Frits van Dongen en team Nederlandwordtanders lanceren op 17 januari het nieuwe Nederlandwordtanders platform in de Shelltoren in Amsterdam.

Informeren, inspireren, verbinden en mobiliseren

Verspreid over ons land schetst een aantal initiatieven al de contouren van kansrijke alternatieve werkwijzen en samenwerkingsverbanden, voor de opgaven van vandaag en morgen. Nederlandwordtanders toont en verbindt deze losse initiatieven, en hun initiatiefnemers. Daarmee wil het platform niet alleen informeren en inspireren, maar ook vernieuwers verbinden en de prachtige (ontwerp)initiatieven die overal in het land opkomen tot een bredere en hechtere beweging brengen.

Connnecting people

Over de huidige ruimtelijke opgaven en vernieuwing wordt veel gepraat, maar een aantal vooruitstrevende professionals uit de (landschaps)architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening en aanverwante disciplines laat nu al laat zien dat het anders kan. Opnederlandwordtanders.nlzijn tientallen van deze gedreven vernieuwers uit het hele land, hun kennissen en praktijken op een interactieve kaart bij elkaar gebracht. Zij werken aan projecten die symbool staan voor de opgave en context van vandaag en morgen en die inspelen op actuele thema’s als tijdelijkheid, opdrachtgeverschap, wonen, energie, nieuwe businessmodellen en transformatie.

Aan de hand van uitgebreide interviews delen deze initiatiefnemers hun kennis en ervaringen. Wat drijft hen, wat ging er goed, en waar lopen zij tegenaan? Via een heldere zoekfunctie zijn de projecten en personen thematisch terug te vinden, en wordt ook inzichtelijk gemaakt welke anderen voor hun praktijk van groot belang zijn. Iedereen kan makkelijk met elkaar in contact komen. Zo biedt het online platform niet alleen een schat aan kennis, maar ook een belangrijk netwerk, en heeft het ook tot doel vernieuwers te mobiliseren.

Wezenlijk anders

Nederlandwordtanders beoogt een gangbare praktijk die wezenlijk anders is. Het initiatief biedt niet alleen concrete nieuwe perspectieven voor een sector in transitie, maar vormt ook het epicentrum voor nieuwe en verdiepende theorievorming rondom ruimtelijke ontwikkeling en de kracht van het ontwerp. De ambitie is om vanuit dit overkoepelende platform de kansen voor Nederland als eigenwijze, onconventionele voorloper op ruimtelijk gebied te verkennen en mogelijk een nieuwe ontwerpcultuur in beweging te zetten.

Bijeenkomsten

Volgend op de lancering van het online platform zal een aantal bijzondere netwerkbijeenkomsten georganiseerd, de eerste op 14 februari. Alle ontwikkelingen zijn te volgen op deze site, en via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Statements 17 januari

Tijdens de lancering was een eerste selectie van deze initiatiefnemers, die terug te vinden zijn op deze site, aanwezig. Meteen ontstond al een geweldige onderlinge energie. Dezelfde avond lieten een aantal genodigden ook statements achter over Nederlandwordtanders. We vroegen hen, 'Stel dat we met zijn allen het Nederlandse paviljoen op de Biënnale Venetië 2014 invullen, wat moet daar dan te zien zijn?'

'Ontwerpen is te belangrijk om alleen aan de ontwerpers over te laten.'
(Berry Kessels)

'Laten we een schaduw biënnale organiseren op een boot in de laguna van Venetië of drijvend in de Maas. Biënnale is een middel, niet het (ons) doel.'
(Michiel van Iersel)

'De esthetica voorbij.
Op naar een andere ontwerp attitude.'
(Marco van Zandwijk)

'Van eindbeeld naar startbeeld. Leren improviseren, processen die nooit stoppen. Procesvoorstel leidend tot Biënnale inzending.'
(Tom Bergevoet)

'Het vak is gebaat bij een grootschalig omscholingsprogramma voor architecten tot bijvoorbeeld leraar, meubelmaker, etc. Biedt een serieus alternatief!'
(Jeroen Mensink en Paul van Bussel)