• /files/nws/i_0105/EenDakOnderDeZonAhomeawayfromhome.jpg
  • /files/nws/i_0105/RESettleAhomeawayfromhome.png
  • /files/nws/i_0105/PlugPlaykopie.jpg
  • /files/nws/i_0105/juryahomeawayfromhome.jpg
  • /files/nws/i_0105/HotelNiceToMeetYouAhomeawayfromhome.png
  • /files/nws/i_0105/CLivAhomeawayfromhome.jpg
  • /files/nws/i_0105/160118VK0412kopie.jpg

Genomineerden ‘A Home away from Home’ bekend

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 11 Apr '16

Maar liefst 366 inzendingen kwamen er binnen op de ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers ‘A Home away from Home’. De jury heeft twaalf visies geselecteerd, die ook geschikt zijn voor onder meer statushouders, starters en studenten.

De selectie bevat een heel breed scala aan oplossingsrichtingen, zoals opvouwbare units, bouwpakketten, compacte inbouwoplossingen, innovatief materiaalgebruik en productietechnieken, maar ook sociale strategieën. De genomineerden zijn Robin Beusink/Michiel van der Veen, Martin Huiskens, Jurrian Knijtijzer, Anneloes de Koff, Haiko Meijer, Jack van der Palen, Tahj Rosmarin, Wardo Tieman, Rik Tuithof, Karin Uittenbogaart, Bram Zondag/Arjan de Nooijer en René van Zuuk met hun teams. De jury, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, verleende daarnaast aan drie studenteninzendingen een eervolle vermelding. Deelnemers zonden in in de categorie ‘BINNEN’, voor oplossingen in leegstaande gebouwen (32%), en ‘BUITEN’, voor toepassing op beschikbare terreinen (68%). Onder de nominaties zijn vooral plannen die met een enkele interventie meerdere doelen kunnen dienen. Naast de huisvestingsopgave van het COA adresseren ze bijvoorbeeld ook aan problemen als leegstand, krimp, circulair materiaalgebruik of energieproductie.

Innovatieve oplossingen
Aan de deelnemers werd gevraagd een antwoord te geven op de vraag hoe het COA beter kan inspelen op de constant fluctuerende vraag naar huisvesting voor asielzoekers en hen tegelijkertijd een passend tijdelijk thuis te bieden: A Home away from Home. Zij kregen nadrukkelijk de vraag mee om met innovatieve oplossingen te komen die verder reiken dan de huidige huisvestingsvormen. Ontwerpkracht gecombineerd met nieuwe productietechnieken, materiaaltoepassingen en technische innovaties kunnen volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade daarvoor de sleutel vormen. Carolien Schippers, Unitmanager Huisvesting van het COA voegt daaraan toe: “Aandachtspunten voor de ontwerpen zijn, naast de mogelijkheid tot flexibel gebruik en een snelle oplevering, onder meer duurzaamheid (energiezuinig, circulair) en betaalbaarheid – zowel in exploitatie, vervoer als opslag. De ontwerpen moeten bovendien een aanwinst betekenen voor de omgeving, ruimtelijk én sociaal.”

Bekendmaking winnaars op 29 juni
Met de aanbevelingen van de jury in hun achterhoofd beginnen de ontwerpteams nu aan de klus om hun initiële ideeën door te ontwikkelen naar produceerbare, realiseerbare ontwerpen. Deelnemers aan de tweede ronde krijgen tot 8 juni de tijd hun plannen uit te werken. Op 29 juni worden de (maximaal) 6 winnaars bekendgemaakt. Carolien Schippers: “Het COA heeft de intentie om straks aan de slag te gaan met de ontwikkeling van prototypes. De uiteindelijke financiële haalbaarheid en realisatie blijft hierbij natuurlijk altijd spannend” COA en de Rijksbouwmeester zijn in gesprek met andere organisaties (VNG, Platform Opnieuw Thuis) om ook de inzendingen van de deelnemers die zijn afgevallen zo mogelijk te ontsluiten voor een breder publiek én voor belanghebbenden zoals gemeenten.

Jury
De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Floris Alkemade/Rijksbouwmeester, Carolien Schippers/manager huisvesting COA, Jos Wienen/voorzitter asielcommissie VNG en burgemeester Katwijk, Shyam Khandekar/stedenbouwkundige en architect in India en Europa, tevens hoofdredacteur van tijdschrift MY LIVEABLE CITY, Ferdows Kazemi/voormalig vluchteling, auteur, columnist, Adri Duivesteijn/voormalig Eerste en Tweede Kamerlid, wethouder Den Haag en Almere en voormalig directeur Nederlands Architectuur Instituut, Mick Eekhout/Emeritus hoogleraar productontwikkeling TU Delft, eigenaar en algemeen directeur van Octatube in Delft. Een uitgebreid juryrapport wordt gepubliceerd na afloop van de tweede ronde.

'A Home away from Home’ is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Lees meer en bekijk alle genomineerde inzendingen op de prijsvraagsite

Rijksbouwmeester Floris Alkemade over 'A Home away from Home’ tijdens de startbijeenkomst.

A Home away from Home

ahomeawayfromhome.png

Open oproep A Home away from Home

Den Haag17 Dec '15

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. De nieuwe, flexibele voorraad van tijdelijke wooneenheden is een van de oplossingen om de pieken in de instroom van asielzoekers in de toekomst op een adequate manier op te vangen. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting.

> open oproep

meer...

23NLwordtandersJQ23.jpg

Terugblik Live#6

Delft09 Dec '15

Meerwaarden! Dat was de titel van onze zesde Live bijeenkomst, afgelopen dinsdag 8 december op de TU Delft. Het was wederom een inspirerende avond, met bevlogen sprekers, een interessant mini-college over de 'Nieuwe Spreadsheet', de presentatie van onze publicatie Learning from Lowlands en een prikkelend slotwoord van de nieuwe Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

meer...

TropicanaNWA.jpg

Live #6 Meerwaarden!

Delft12 Nov '15

Nederlandwordtanders laat tijdens Live#6 op 8 december voorbeelden zien die een alternatief bieden voor het nog steeds dominante financiële rekenmodel voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met korte pitches door ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en particuliere initiatiefnemers nemen we alvast een voorschot op deze Nieuwe Spreadsheet. En wij presenteren de uitkomsten van ons onderzoek Learning from Lowlands, met pitches en een publicatie.

meer...

learningfromLL12nov.jpg

Lessen uit Lowlands

Delft12 Nov '15

Leren van een tijdelijk en duurzaam festival voor de stedelijke vraagstukken van nu, dat was het doel van Learning from Lowlands. Onlangs werd het onderzoek afgerond en spraken Nederlandwordtanders en Team Lowlands op de TU Delft over hun bevindingen en de uitkomsten met Eric van Eerdenburg/directeur Lowlands en Ronny Hooch Antink/directeur LOC7000.

meer...

6LearningfromLowlandsNederlandwordtander.jpg

Verslag Learning from Lowlands #1

Biddinghuizen25 Aug '15

Gewapend met een fotocamera en aantekenboekje dompelde Nederlandwordtanders zich op 22 augustus samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in de tijdelijke stad Lowlands, als start van het onderzoek ‘Learning from Lowlands’. Hoe kunnen ruimtelijke professionals leren van de tijdelijke, lichte, experimentele vorm van stedenbouw op Lowlands en hoe kunnen wij dat overbrengen naar een breder publiek?

meer...

LearningfromLowlandsniews.jpg

Start Learning From Lowlands

Biddinghuizen21 Aug '15

Een festival met 48.000 bezoekers als tijdelijke stad. Op zaterdag 22 augustus is Lowlands ons onderzoeksterrein en dompelt Nederlandwordtanders zich samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in deze tijdelijke stad, als start van ons onderzoek ‘Learning from Lowlands’.

meer...

LL1413BartHeemskerkHQkopie.jpg

Nederlandwordtanders deze zomer

31 Jul '15

Genoeg te doen deze zomer! Onze videokamer staat vol nieuwe films en in augustus gaan wij met een onderzoeksteam naar Lowlands.

meer...

lowlands2014.jpg

Learning from Lowlands

09 Jul '15

Tijdelijkheid, energie, afval, infrastructuur, geld, veiligheid, wonen, circulaire stromen van de stad. Lowlands is net een gewone stad, waar alle ruimtelijke vraagstukken van nu zich in gecondenseerde vorm afspelen. Tijdens dit ‘lifestyle festival met duurzaam karakter’ wordt er volop geëxperimenteerd met water, afval, energie, veiligheid, geld en tijdelijke bouwwerken. Bekende ruimtelijke fenomenen krijgen hier een andere organisatie- en verschijningsvorm. Nederlandwordtanders vraagt zich af hoe ruimtelijke professionals kunnen leren van deze tijdelijke, lichte en experimentele vorm van stedenbouw en organiseert Learning from Lowlands tijdens het Lowlands Festival op 21-23 augustus.

meer...

NLwordtanders5JudithQuax01.jpg

Verslag Live #5

Den Haag24 Jun '15

Circulair bouwen, energietransitie, sociale innovatie, technologische vernieuwing: ontwerpers leveren een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. Maar, wie zijn daarvan de mogelijkmakers? En kunnen ruimtelijke vernieuwers ook een bijdrage leveren aan het huisvesten van vluchtelingen? Daar ging het onder meer over tijdens Nederlandwordtanders Live #5 ‘Mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing’. Het was een inspirerende avond op 18 juni in de New World Campus in Den Haag, met bevlogen mensen, prikkelende pitches van vijf minuten en alle ruimte voor ontmoeting op een bijzondere locatie. Lees hieronder het verslag. Alle pitches zijn gefilmd en te bekijken in het dossier mogelijkmakers of in onze videokamer.

meer...

bettershelterikea.jpg

Live #5 Mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing

Den Haag26 May '15

Circulair bouwen, energietransitie, sociale innovatie, technologische vernieuwing: ontwerpers leveren een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. Maar, wie zijn hun mogelijkmakers? Daar gaat het onder meer over tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #5.

meer...