/files/nws/i_0099/Dorpthevillagelr.jpg

Doorbreek de cirkel

maartensite.jpg
Maarten Claassen 21 Oct '15

Pilot, proeftuin, experiment… ze zijn noodzakelijk als prikkel en inspiratie. Nu is het zaak om waardevolle nieuwe oplossingen structureel door te voeren. Maarten Claassen doet een oproep aan alle spelbepalers, voor de transitie naar een circulaire economie en duurzame energie.

Hieronder de reflectie van Maarten Claassen (Waternet) tijdens de Circulaire Stad #22 - Nederland Kringloopland op 1 oktober 2015 in Pakhuis de Zwijger:

'Wij putten uit en we buiten uit. Ons huidige niveau van consumptie is logischerwijs niet vol te houden. Voor het sluitend krijgen van kringlopen, grondstofterugwinning en duurzame energie is een omslag noodzakelijk.

Mensen en organisaties geven heel verschillend uiting aan die urgentie. Er zijn veel initiatieven waarin men experimenteert om meer gebalanceerde oplossingen te vinden, in ieder geval voor een deel van dit complexe vraagstuk.

Enthousiast en gemotiveerd gaat bijvoorbeeld laboratorium DORP met duurzaamheid aan de slag, en dat is heel wat anders dan de motivatie in andere laboratoria om vakkundig emissie-eisen te omzeilen. DORP heeft als initiatief ambitie. En initiatieven worden waardevoller door goede verbindingen met medestanders en spelbepalers. Goed bedoelde druppels als DORP verdampen echter, als die verbindingen uitblijven.

… maar als het gaat regenen, dan wordt alles nat.
Als die ene druppel één miljoen druppels wordt, dan zijn alle festivals geheel duurzaam. Dan ontwikkelt Buiksloterham zich volledig circulair. Dan zetten wij alle Amsterdamse plassen om in fosfaat. Adriaan Geuze sprak recent over de provocatie van het Nederlandse landschap. Als gerichte initiatieven niet meer verdampen, dan weten we ook die wereld van lelijkheid te doorbreken. Dan… Dan is de wereld van morgen.

Pilot, proeftuin, experiment… ze zijn noodzakelijk als prikkel en inspiratie. De uitdaging is het structureel doorvoeren van waardevolle nieuwe oplossingen. Deze tot standaard maken en dan werken aan de volgende innovatie.

Het speelveld van een kringloopland is super complex,
met verschillende stromen, schalen en spelers. En daarbij ook nog verschillend in tijd en perspectief. Het is onmogelijk om die opgave in volledigheid vanuit de ontwerptafel bij elkaar te krijgen. Transitiedenkers en -doeners weten die complexiteit te omarmen en productief te maken. De verbinding tussen initiatiefnemers en de macht, de invloed -zeg maar de spelbepalers- is voor de transitie doorslaggevend. Maar het is nu nog een zwakke schakel. Zowel initiatiefnemers als de noodzakelijke grote organisaties staan voor de uitdaging om de kwaliteit en professionaliteit van de onderlinge relatie te vergroten.

Mensen maken daarin het verschil. Het begint met experiment, ervaring, kennis delen en inzicht. De werkelijke omslag is pas mogelijk als mensen binnen gevestigde organisaties anders gaan werken. De wereld die sneller verandert dan wij kunnen bijhouden, schreeuwt om andere werkwijzen. Improviseren is dan misschien wel de hoogste vorm van vakmanschap.

Beste spelbepalers, overheid, investeerders, bedrijven, partners: het is uw ontvankelijkheid die bepaalt of het perspectief op volhoudbaar Nederland waarheid wordt. Initiatiefnemers, ook wel stadsmakers genoemd, lopen in kringetjes. En verliezen onnodige energie aan de door u opgeworpen bureaucratie. En wat doet u?
Tolereert u de innovatieve uitzondering, die u communicatief waarschijnlijk volledig uitmelkt, of past u het spel aan? Laten we ingaan op uw eigen spel. Welke rol spelen u en de processen in uw organisatie? Handelen de verschillende onderdelen tot in de vezels congruent? Of houdt u, wellicht onbewust, een ander systeem in stand? Ik daag u uit die ontvankelijkheid te tonen, of in ieder geval serieus te onderzoeken.

U bent aan zet.
U bent met uw achterban nodig voor de gewenste schaal, impact en stabiliteit. Kleinschalige initiatieven hebben grote waarde, maar werken nooit zo betrouwbaar en efficiënt. U schept de voorwaarden, waardoor initiatief impact kan hebben. Bijvoorbeeld in de rol van opdrachtgever, inkoper of wetgever. U moet dan wel de goede dingen doen of in ieder geval leren deze te gaan doen.

Initiatiefnemers hebben, van u als spelbepaler, behoefte aan visie en helderheid. En hebben u als partner nodig om daadkrachtig mee samen te werken. Een voorbeeld; is uw missie duurzame energie voor iedereen? Dan is het belangrijk in al uw activiteiten dat ook mogelijk te maken. Dus met makkelijke aansluitmogelijkheden van duurzaam geproduceerde energie, zinvolle financiering en bijbehorende regels. Aan de andere kant is het fijn dat u, vanuit voorbeeldgedrag, dan geen kolencentrales meer bouwt.

Doorbreek de cirkel
Spelbepalers en initiatiefnemers zijn in goede verbinding tot veel in staat. Routines, patronen en regels kunnen hierbij in de weg staan. Iedereen kan op elk niveau deze cirkel doorbreken. Visie, lef en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk hierin te slagen. Voor de transitie naar een circulaire economie & duurzame energie heeft u de sleutel in handen!"

Circulaire Stad #22 - Nederland Kringloopland. Bekijk hier de opname van de Livestream (0:56-1:02) of lees het verslag. Lees ook het interview over Buiksloterham op gebiedsontwikkeling.nu en bekijk de bijdragen van Annius Hoornstra en Eva Gladek op deze site.

mogelijkmakers duurzame stad

6LearningfromLowlandsNederlandwordtander.jpg

Verslag Learning from Lowlands #1

Biddinghuizen25 Aug '15

Gewapend met een fotocamera en aantekenboekje dompelde Nederlandwordtanders zich op 22 augustus samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in de tijdelijke stad Lowlands, als start van het onderzoek ‘Learning from Lowlands’. Hoe kunnen ruimtelijke professionals leren van de tijdelijke, lichte, experimentele vorm van stedenbouw op Lowlands en hoe kunnen wij dat overbrengen naar een breder publiek?

meer...

LearningfromLowlandsniews.jpg

Start Learning From Lowlands

Biddinghuizen21 Aug '15

Een festival met 48.000 bezoekers als tijdelijke stad. Op zaterdag 22 augustus is Lowlands ons onderzoeksterrein en dompelt Nederlandwordtanders zich samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in deze tijdelijke stad, als start van ons onderzoek ‘Learning from Lowlands’.

meer...

LL1413BartHeemskerkHQkopie.jpg

Nederlandwordtanders deze zomer

31 Jul '15

Genoeg te doen deze zomer! Onze videokamer staat vol nieuwe films en in augustus gaan wij met een onderzoeksteam naar Lowlands.

meer...

lowlands2014.jpg

Learning from Lowlands

09 Jul '15

Tijdelijkheid, energie, afval, infrastructuur, geld, veiligheid, wonen, circulaire stromen van de stad. Lowlands is net een gewone stad, waar alle ruimtelijke vraagstukken van nu zich in gecondenseerde vorm afspelen. Tijdens dit ‘lifestyle festival met duurzaam karakter’ wordt er volop geëxperimenteerd met water, afval, energie, veiligheid, geld en tijdelijke bouwwerken. Bekende ruimtelijke fenomenen krijgen hier een andere organisatie- en verschijningsvorm. Nederlandwordtanders vraagt zich af hoe ruimtelijke professionals kunnen leren van deze tijdelijke, lichte en experimentele vorm van stedenbouw en organiseert Learning from Lowlands tijdens het Lowlands Festival op 21-23 augustus.

meer...

NLwordtanders5JudithQuax01.jpg

Verslag Live #5

Den Haag24 Jun '15

Circulair bouwen, energietransitie, sociale innovatie, technologische vernieuwing: ontwerpers leveren een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. Maar, wie zijn daarvan de mogelijkmakers? En kunnen ruimtelijke vernieuwers ook een bijdrage leveren aan het huisvesten van vluchtelingen? Daar ging het onder meer over tijdens Nederlandwordtanders Live #5 ‘Mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing’. Het was een inspirerende avond op 18 juni in de New World Campus in Den Haag, met bevlogen mensen, prikkelende pitches van vijf minuten en alle ruimte voor ontmoeting op een bijzondere locatie. Lees hieronder het verslag. Alle pitches zijn gefilmd en te bekijken in het dossier mogelijkmakers of in onze videokamer.

meer...

bettershelterikea.jpg

Live #5 Mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing

Den Haag26 May '15

Circulair bouwen, energietransitie, sociale innovatie, technologische vernieuwing: ontwerpers leveren een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. Maar, wie zijn hun mogelijkmakers? Daar gaat het onder meer over tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #5.

meer...

DakparkNederlandwordtanders3th.png

Call for projects IABR 2016

28 Apr '15

De stad heeft de toekomst. Hier woont de meerderheid van de wereldbevolking en kunnen we creatief het hoofd bieden aan de grote, wereldwijde opgaven als klimaatverandering, ongelijkheid, isolement, uitputting van grondstoffen en hardnekkige werkloosheid. IABR–2016 wil het platform zijn voor creatieve coalities van ontwerpers en stakeholders met nieuwe ideeën en verbeeldingen van de stad van de eenentwintigste eeuw, en roept hen op voor 4 juni projecten in te zenden.

meer...

afscheidFritsvanDongennwaMerlijnMichon.jpg

Live #4 Mogelijkmakers

Haarlem18 Mar '15

Dit jaar gaat Nederlandwordtanders op zoek naar de mogelijkmakers van de nieuwe bouwcultuur. Tijdens Live #4, onderdeel van het afscheidssymposium ‘Naar een nieuwe bouwcultuur’ van Rijksbouwmeester Frits van Dongen op 18 maart, illustreerden negen prikkelende pitches over vier praktijkvoorbeelden de rol van deze mogelijkmakers.

meer...

makethingshappenbrokencitylab.jpg

Jaar van de mogelijkmakers

Amsterdam24 Feb '15

In 2015 staat Nederlandwordtanders in het teken van de ‘mogelijkmakers’. Wij gaan dit jaar in onder meer een rondetafelgesprek en een aantal nieuwe Live bijeenkomsten aan de hand van de thema’s wet-en regelgeving, financiering en openbaar bestuur op zoek naar de sleutels van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

meer...

voortbouwen.jpg

Voortbouwen

22 Dec '14

Bij de uitreiking van de Gouden Piramide 2014, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, verscheen de publicatie Voortbouwen. Team Nederlandwordtanders schreef een essay over nieuwe kansen in een veranderend veld, dat ook onderaan dit bericht te lezen is.

meer...