Call for projects IABR 2016

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 28 Apr '15

De stad heeft de toekomst. Hier woont de meerderheid van de wereldbevolking en kunnen we creatief het hoofd bieden aan de grote, wereldwijde opgaven als klimaatverandering, ongelijkheid, isolement, uitputting van grondstoffen en hardnekkige werkloosheid. IABR–2016 wil het platform zijn voor creatieve coalities van ontwerpers en stakeholders met nieuwe ideeën en verbeeldingen van de stad van de eenentwintigste eeuw, en roept hen op voor 4 juni projecten in te zenden.

De zevende editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR–2016–THE NEXT ECONOMY– opent in april 2016. Hoofdcurator is Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Meerwaarde van het ontwerp
Maarten Haijer: “In deze tijd van radicale onzekerheid kunnen ontwerpers hun waarde bewijzen. Door te laten zien hoe het bestaande systeem werkt en hoe nieuwe creatieve coalities met andere resultaten kunnen komen. Door te laten zien hoe ruimtelijk ontwerp de stad weer een krachtig publiek domein geeft, waardoor de stad weer kan genieten van haar eigen dynamiek, eenzaamheid en uitsluiting worden aangepakt, de waarde van diversiteit en nabijheid optimaal worden benut, en fossiele brandstoffen worden uitgebannen. Dat vraagt om ontwerp dat slim gebruik maakt van technologie; dat kringlopen sluit, mensen, sectoren en disciplines verbindt, de kleine schaal verbindt met de grotere schaal, en publieke welvaart helpt opbouwen. Het vraagt om adaptief ontwerp dat inspeelt op de nooit aflatende sociale dynamiek die de stad eigen is. De toekomst is aan een circulaire en wederkerige economie, een economie die niet alleen haalt maar ook brengt, en die organisch deel uitmaakt van een vitaal publiek domein.”

The next economy
IABR–2016 is een platform voor nieuwe ideeën over de toekomst van de stad in de 21e eeuw. IABR wil ontwerp laten zien en debat organiseren dat voorstelbare en onderbouwde perspectieven opent op de gewenste stad: een schone stad, een solidaire stad, een productieve stad - een stad waarin het publiek domein weer werkelijk centraal staat. Ontwerpers, architecten en stedenbouwers worden uitgenodigd om die toekomst ruimtelijk te verbeelden – of te laten zien hoe wat her en der al zichtbaar is en welke alternatieve stedelijke economie intussen al wordt aangereikt. Hoe kan het prototype van nu straks een andere economie helpen creëren?

Call for projects
Met de "IABR 2016 Call for projects" worden ontwerpers, stedenbouwers, architecten, landschapsarchitecten, maar ook academici, kunstenaars, planners, steden, universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties, of coalities daarvan, opgeroepen om best practices, projecten en plannen in te sturen in reactie op de door hen geformuleerde opgaven. Interesse? Lees meer op de site van de IABR.
afscheidFritsvanDongennwaMerlijnMichon.jpg

Live #4 Mogelijkmakers

Haarlem18 Mar '15

Dit jaar gaat Nederlandwordtanders op zoek naar de mogelijkmakers van de nieuwe bouwcultuur. Tijdens Live #4, onderdeel van het afscheidssymposium ‘Naar een nieuwe bouwcultuur’ van Rijksbouwmeester Frits van Dongen op 18 maart, illustreerden negen prikkelende pitches over vier praktijkvoorbeelden de rol van deze mogelijkmakers.

meer...

makethingshappenbrokencitylab.jpg

Jaar van de mogelijkmakers

Amsterdam24 Feb '15

In 2015 staat Nederlandwordtanders in het teken van de ‘mogelijkmakers’. Wij gaan dit jaar in onder meer een rondetafelgesprek en een aantal nieuwe Live bijeenkomsten aan de hand van de thema’s wet-en regelgeving, financiering en openbaar bestuur op zoek naar de sleutels van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

meer...

voortbouwen.jpg

Voortbouwen

22 Dec '14

Bij de uitreiking van de Gouden Piramide 2014, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, verscheen de publicatie Voortbouwen. Team Nederlandwordtanders schreef een essay over nieuwe kansen in een veranderend veld, dat ook onderaan dit bericht te lezen is.

meer...

IJburgTheoBaart.jpg

2015 Jaar van de Ruimte

Amsterdam18 Dec '14

Op 15 januari 2015 gaat ‘Het Jaar van de Ruimte 2015’ van start in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Een groot aantal partijen organiseert gedurende het gehele jaar gezamenlijk een maatschappelijk, politiek en professioneel debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland.

meer...

nwalive3sb.jpg

NU online

31 Oct '14

Op 30 oktober bood Nederlandwordtanders in Den Haag opnieuw het podium aan vooraanstaande curatoren en vernieuwende projecten, tijdens Nederlandwordtanders/Live #3 NU. Met een volle zaal en afwisselend programma was het wederom een inspirerende en geslaagde bijeenkomst, de video's en de bijlage van De Groene Amsterdammer (onderaan dit bericht na te lezen) staan nu online.

meer...

ademinademuit.jpg

Nederlandwordtanders NU

Den Haag30 Oct '14

Op 30 oktober aanstaande biedt Nederlandwordtanders in Den Haag opnieuw het podium aan vooraanstaande curatoren en vernieuwende projecten, tijdens Nederlandwordtanders/Live #3 NU.

meer...

live2nederlandwordtanderselies.jpg

Live#2 online

Den Haag12 Sep '14

Wij kijken terug op een inspirerende tweede Live bijeenkomst!
Bevlogen sprekers, een volle zaal en daadkrachtige ontmoetingen. De gefilmde bijdragen van de sprekers zijn terug te vinden in het dossier Nationaal.

meer...

zijmetons.jpg

Tweede Live bijeenkomst

Den Haag11 Sep '14

Op 11 september wordt de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal gehouden in Den Haag. Inmiddels heeft een groot aantal ruimtelijke vernieuwers en sleutelfiguren uit onder meer de (gemeentelijke) politiek, het opdrachtgeversveld, bouwers, woningcorporaties en het bedrijfsleven zich aangemeld. Het belooft wederom een inspirerende bijeenkomst te worden.

meer...

amsterdamrooftopnwa1.jpg

Kom op 25 september het dak op

Amsterdam20 Aug '14

Op 25 september is het dak van de Old School Amsterdam het toneel voor het ROOFTOP FESTIVAL. Amsterdam Rooftop Solutions, nu een half jaar onderweg, deelt dan graag de eerste resultaten met u tijdens een uitgebreid, interactief programma.

meer...

IABRintroductienederlandwordtandersruimt.jpg

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Rotterdam10 Jun '14

Buiten schitterend weer als opmaat naar het Pinksterweekend, binnen luisterde een volle zaal belangstellenden op vrijdagmiddag 6 juni naar het programma van Nederlandwordtanders ism RUIMTEVOLK op de IABR.

meer...