• /files/nws/i_0109/HotelNiceToMeetYouAhomeawayfromhome.png
  • /files/nws/i_0109/DeTussenruimteAhomeawayfromhomejpg.jpg
  • /files/nws/i_0109/FlorisAlkemadeVN.jpg
  • /files/nws/i_0109/CLivAhomeawayfromhome.jpg

‘A Home away from Home’ internationaal

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 26 May '16

De door COA en de Rijksbouwmeester geïnitieerde architectuurprijsvraag ‘a Home away from Home’ begint haar finale te naderen en staat volop in de belangstelling, ook op het internationale podium. Carolien Schippers (COA): "Oplossingen die tijdelijk zijn en die je, als je ze niet meer nodig hebt, als het ware kunt opvouwen en in de kast kunt leggen, daar worden wij blij van.”

Op 29 juni worden maximaal zes winnaars bekendgemaakt uit de groep van twaalf genomineerden, van de maar liefst 366 inzendingen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade sprak onlangs voor de VN in New York over ‘a Home away from Home en initieerde een korte conferentie tijdens de Biënnale in Venetië, om krachten te bundelen met initiatieven uit Duitsland en Finland.

Kennisdelen in Venetië
Rijksbouwmeester Floris Alkemade nodigde de curatoren van het Duitse en Oostenrijkse paviljoen en Juulia Kauste, directeur van het Finse Architectuur Museum, uit voor een korte conferentie op 27 mei tijdens de Biënnale in Venetië. Finland organiseerde in 2015 een architectuurprijsvraag onder de titel: ‘Home, not Shelter,’ waarin ontwerpen voor asielzoekersopvang centraal stonden. Ook Duitsland organiseerde een prijsvraag rondom het vluchtelingenthema. De Biënnale van Venetië, die afwisselend beeldende kunst en architectuur laat zien, staat dit jaar in het teken van architectuur. Onder de titel ‘Reporting from the front’ verwijst de Biënnale naar de nieuwe rol van architectuur bij urgente maatschappelijke opgaven. Wat kan architectuur betekenen in gebieden waar nood of gebrek heersen en hoe grijpen architecten in om leefomstandigheden te verbeteren? Floris Alkemade: “Juist de onvoorspelbaarheid van de vluchtelingenstroom dwingt de ontwerpwereld tot innovatie.” Hij zal met zijn internationale collega’s spreken over deze vraag, ervaringen en kennis uitwisselen en verkennen of de gezamenlijke opbrengsten van de verschillende initiatieven nog tijdens de Biënnale kunnen worden vertoond. De Biënnale loopt tot en met november 2016.

Presentatie voor de VN in New York
Aliye P. Celik, president van het Consortium for Sustainable Urbanization (CSU), nodigde Floris Alkemade uit om op 18 mei te spreken voor de Verenigde Naties in New York. Daags daarna verscheen in het NRC Handelsblad een artikel met een verkorte weergave van zijn speech. Alkemade sprak daarin uitvoerig over ‘a Home away from Home’. Hij beziet de vluchtelingenstroom als een huisvestingsvraag en merkt op dat de innovatie die door hierdoor op gang wordt gebracht, ook positief kan uitpakken voor een bredere groep woningzoekenden. Tot nu toe werd de oplossing vaak gezocht in containerwoningen, die op zich prima voldoen, maar Alkemade daagt architecten uit om iets beters te bedenken. “Innovatie kan ook schuilen in de transformatie van leegstand. De onzekerheid over het aantal vluchtelingen doet een groot beroep op de creativiteit van ontwerpers, die met hun verbeeldingskracht snelle, flexibele en innovatieve benaderingen kunnen ontwikkelen als aanwinst voor stad. Als alleen al een klein deel van het leegstaande vastgoed wordt getransformeerd tot goedkope en flexibele woningen, kan al een belangrijk deel van de vraag naar huisvesting worden vervuld."

Lees hier meer over ‘a Home away from Home' en de genomineerden
Lees hier meer over de winnaars van de Finse prijsvraag

A Home away from Home

02IABR2016ARBMNederlandwordtandersDoepel.jpg

Utopia as an option-IABR 2016

Rotterdam23 Apr '16

Rijksbouwmeester Floris Alkemade toont in samenwerking met Nederlandwordtanders en DoepelStrijkers op de IABR 2016-THE NEXT ECONOMY (23 april-10 juli) ‘Utopia as an Option. Indexing social affairs for the next economy.’ Een inzending die verwijst naar het belang van het utopisch denken en het verlangen naar sociale meerwaarde. In een maquette en bijbehorende digitale toelichting is het structuralistische en nu leegstaande gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag als uitgangspunt genomen en wordt het gekoppeld aan hedendaagse innovatieve initiatieven die binnen Nederlandwordtanders worden opgespoord en gestimuleerd.

meer...

160118VK0412kopie.jpg

Genomineerden ‘A Home away from Home’ bekend

Den Haag11 Apr '16

Maar liefst 366 inzendingen kwamen er binnen op de ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers ‘A Home away from Home’. De jury heeft twaalf visies geselecteerd, die ook geschikt zijn voor onder meer statushouders, starters en studenten.

meer...

ahomeawayfromhome.png

Open oproep A Home away from Home

Den Haag17 Dec '15

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. De nieuwe, flexibele voorraad van tijdelijke wooneenheden is een van de oplossingen om de pieken in de instroom van asielzoekers in de toekomst op een adequate manier op te vangen. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting.

> open oproep

meer...

23NLwordtandersJQ23.jpg

Terugblik Live#6

Delft09 Dec '15

Meerwaarden! Dat was de titel van onze zesde Live bijeenkomst, afgelopen dinsdag 8 december op de TU Delft. Het was wederom een inspirerende avond, met bevlogen sprekers, een interessant mini-college over de 'Nieuwe Spreadsheet', de presentatie van onze publicatie Learning from Lowlands en een prikkelend slotwoord van de nieuwe Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

meer...

TropicanaNWA.jpg

Live #6 Meerwaarden!

Delft12 Nov '15

Nederlandwordtanders laat tijdens Live#6 op 8 december voorbeelden zien die een alternatief bieden voor het nog steeds dominante financiële rekenmodel voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met korte pitches door ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en particuliere initiatiefnemers nemen we alvast een voorschot op deze Nieuwe Spreadsheet. En wij presenteren de uitkomsten van ons onderzoek Learning from Lowlands, met pitches en een publicatie.

meer...

learningfromLL12nov.jpg

Lessen uit Lowlands

Delft12 Nov '15

Leren van een tijdelijk en duurzaam festival voor de stedelijke vraagstukken van nu, dat was het doel van Learning from Lowlands. Onlangs werd het onderzoek afgerond en spraken Nederlandwordtanders en Team Lowlands op de TU Delft over hun bevindingen en de uitkomsten met Eric van Eerdenburg/directeur Lowlands en Ronny Hooch Antink/directeur LOC7000.

meer...

6LearningfromLowlandsNederlandwordtander.jpg

Verslag Learning from Lowlands #1

Biddinghuizen25 Aug '15

Gewapend met een fotocamera en aantekenboekje dompelde Nederlandwordtanders zich op 22 augustus samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in de tijdelijke stad Lowlands, als start van het onderzoek ‘Learning from Lowlands’. Hoe kunnen ruimtelijke professionals leren van de tijdelijke, lichte, experimentele vorm van stedenbouw op Lowlands en hoe kunnen wij dat overbrengen naar een breder publiek?

meer...

LearningfromLowlandsniews.jpg

Start Learning From Lowlands

Biddinghuizen21 Aug '15

Een festival met 48.000 bezoekers als tijdelijke stad. Op zaterdag 22 augustus is Lowlands ons onderzoeksterrein en dompelt Nederlandwordtanders zich samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in deze tijdelijke stad, als start van ons onderzoek ‘Learning from Lowlands’.

meer...

LL1413BartHeemskerkHQkopie.jpg

Nederlandwordtanders deze zomer

31 Jul '15

Genoeg te doen deze zomer! Onze videokamer staat vol nieuwe films en in augustus gaan wij met een onderzoeksteam naar Lowlands.

meer...

lowlands2014.jpg

Learning from Lowlands

09 Jul '15

Tijdelijkheid, energie, afval, infrastructuur, geld, veiligheid, wonen, circulaire stromen van de stad. Lowlands is net een gewone stad, waar alle ruimtelijke vraagstukken van nu zich in gecondenseerde vorm afspelen. Tijdens dit ‘lifestyle festival met duurzaam karakter’ wordt er volop geëxperimenteerd met water, afval, energie, veiligheid, geld en tijdelijke bouwwerken. Bekende ruimtelijke fenomenen krijgen hier een andere organisatie- en verschijningsvorm. Nederlandwordtanders vraagt zich af hoe ruimtelijke professionals kunnen leren van deze tijdelijke, lichte en experimentele vorm van stedenbouw en organiseert Learning from Lowlands tijdens het Lowlands Festival op 21-23 augustus.

meer...