Meer dan champagne

Saskia Beer. Een culturele ondernemer die grote kansen ziet, dwars denkt en doet. Was werkzaam in binnen-en buitenland. Hoewel opgeleid aan de TU Delft noemt zij zich inmiddels geen architect meer. Wel benut deze ‘bottom-up gebiedstransformator’ het ontwerp als een manier van kijken. Nadat zij haar vaste aanstelling bij een architectenbureau verloor, lanceerde zij, na uitgebreid onderzoek en op eigen initiatief, het Glamourmanifest. Onder de champagne, glitter en glamour ligt een degelijke strategie verscholen tot een stapsgewijs gebiedstransformatietraject voor kantorengebied Amstel III in Amsterdam.

Saskia Beer sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders Live #3 over eeal-time cocreatie in de avontuurlijke stad.

Persoonlijke aanleiding/drijfveer

´Ik trof en tref werknemers in Amstel III aan die totaal niets met dit gebied hebben, of zelfs aangeven zich er onprettig te voelen. Zij zien dit als een gegeven en hebben zich erbij neergelegd dagelijks te werken in een omgeving waar niemand zich goed voelt. Dat verontwaardigt mij. Maar dat geeft mij ook brandstof om er voor te zorgen dat het anders wordt.`

Persoonlijke ambitie

`Voor een goed begrip, ik ben geen moeder Theresa. Als culturele ondernemer zie ik met het Glamourmanifest grote kansen. IJdelheid is ook mij niet vreemd: ik kan iets betekenen. En, stapje voor stapje, groeit de belangstelling, de erkenning en het draagvlak hiervoor. Dat doet me goed. Het feit dat ik steeds meer benaderd wordt of dat Zef Hemel (adjunct-directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening) in zijn blog het Glamourmanifest een voorbeeldig proces noemt, streelt mij.
Ik verwacht dan niet dat ik het Glamourmanifest elders op een zelfde manier ga uitrollen. Wel denk ik dat mijn behoefte in een theoretische verdieping naar aanleiding van de ervaringen verder zal groeien. Wellicht een boek? Of een onderzoek? Maar dat is toekomstmuziek. Voor de komende jaren zal het Glamourmanifest zoveel innovatie kennen dat hier mijn ‘commitment’ blijft liggen. Het Glamourmanifest heeft zijn doel bereikt als vraag en aanbod in Amstel III meer divers is, als eigenaren elkaar zelf weten te vinden en activiteiten ter verlevendiging uit zichzelf ontstaan. Dan ben ik hier overbodig.`

Opleiding

`Mijn opleiding aan de TU Delft heeft mij een specifieke manier van ruimtelijk kijken opgeleverd. Die pas ik nu dagelijks toe. Maar ik heb nu zoveel andere kennis nodig waar ik noch mijn docenten tijdens mijn opleiding het bestaan van kenden. Dat is achteraf bezien een gemis. Laat dit een signaal naar de huidige opleiding zijn.`

Opgave/misverstanden

`Zoals net gezegd steekt het mij als ik hoor dat er alleen al in Amstel III duizenden mensen elke dag met tegenzin naar deze omgeving gaan om er te werken. Ik ben ervan overtuigd dat Amstel III voor zoveel andere werkgebieden symbool staat. Dat is toch onaanvaardbaar in een rijk en prachtig land als het onze?`

Persoonlijk netwerk

Michel Molder Bij initiatieven als deze moet je de steun van het thuisfront niet onderschatten. Veel geploeter, lange werkdagen, financiële onzekerheid en ellenlange verhalen over wat ik allemaal van plan was. Behalve (schier) onvoorwaardelijke steun, kritisch klankborden en gedwongen werkvrije avonden, heeft Michel Molder (fotograaf, cameraman en tevens mijn partner) er voor gezorgd dat het Glamourmanifest vanaf het begin goede, professionele foto's had. Hierdoor kon ik een hoogwaardig beeld neerzetten in de communicatie naar belanghebbenden in het gebied, ook toen we verder nog niets hadden om te laten zien.

Marlies Geijsel Werkzaam bij het Projectbureau Zuidoostlob van de gemeente Amsterdam. Zij heeft vanaf het begin haar steun betuigd aan het Glamourmanifest, deelde haar kennis en ervaring en is zo een belangrijke speler geweest om het project inhoudelijk aan te scherpen. Bovendien heeft zij zich vanaf het begin hard gemaakt voor mijn initiatief en hiermee een essentiële rol gespeeld bij de draagvlakverwerving binnen de gemeente en binnen het gebied Amstel III. Zeker ook richting de vastgoedeigenaren. Behalve een opbouwend kritisch klankbord, zorgde zij voor de sponsoring van champagne voor de allereerste Glamourmanifest-borrel en verscheen zij zelf net als ik in een gouden jurk. Ik beschouw Marlies eigenlijk als een collega met wie ik zij aan zij aan de Amstel III-opgave werk.

Jurgen Hoogendoorn Naast een klankbord ook ambassadeur en gelovige van het eerste uur. Bij een initiatief dat in eerste instantie door veel mensen toch wel als een beetje gek, oppervlakkig of ronduit kansloos wordt gezien, is het belangrijk dat er mensen zijn die er de volle potentie en het volle belang van zien. Zij geven veel steun en tips op lastige momenten. Jurgen heeft vanaf het begin ook publiekelijk zijn steun voor mijn project geuit. Bovendien heeft hij met zijn vakinhoudelijke kennis en ervaring mij erg geholpen om het Glamourmanifest in een veel ruimere context te zien.'

Nederland next

`Nederland is in 2020 gevarieerder en pluriformer dankzij kleinere initiatiefnemers die zij aan zij met de overheid werken. Kantoren- en bedrijventerreinen die nu nog niet van elkaar te onderscheiden zijn, zullen dankzij vele kleine spellers werelden van verschil geworden zijn. Waar werknemers straks wel met plezier naar toe gaan.`

Persoonlijke referenties

`De moeilijkste vraag om te beantwoorden omdat ik eigenlijk overal mijn kennis vandaan haal. Dit gebeurt echt heel eclectisch, en eerlijk gezegd steeds minder vanuit de architectuur. Inspiratie ontleen ik meer uit de theoretische literatuur over marketing, innovatie en communicatie dan vanuit concrete projecten. Wel volg ik bepaalde studio´s met belangstelling, zoals het Raumlabor.`

NU

saskia_0.jpg

Saskia Beer

Saskia Beer (Oude Pekela, 1981) onderzoekt en ontwikkelt concepten voor gebieden en gebouwen die aan de vooravond van een transformatie staan. Ze rondde in 2007 haar studie aan de TU Delft af, woonde ondermeer in Milaan en Tokyo en werkte bij S333, Kengo Kuma & associates, Soeters Van Eldonk en MIR architecten. In 2009 richtte ze haar eigen bureau, voile architecten, op. In 2011 lanceerde zij na uitgebreid onderzoek op eigen initiatief het Glamourmanifest, het stapsgewijze gebiedstransformatietraject voor kantorengebied Amstel III in Amsterdam.

project

Glamourmanifest

interview

Meer dan champagne

blog

Be there or be square!

website

http://www.glamourmanifest.nl

netwerk

Rutger Oolbekkink Rogier Dobma Michel Molder Marlies Geijsel Jurgen Hoogendoorn Guido Wallagh Emilie Vlieger Else Wissink Carolien Ligtenberg

social media