• /files/pro/i_0250/CubesteeDEFP0A9281.jpg
  • /files/pro/i_0250/BuP1039afbeelding1t.png

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

'Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten' koppelt de crisisopvang aan de verweven actuele vraagstukken in het landelijk gebied. Het breed inzetbare concept biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ op vervallen erven met leegstaande woonboerderijen voor vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen. Het project van een van de winnaars in de categorie nieuwbouw van de prijsvraag ‘A Home away from Home.’

Robert Kuiper: “Na de prijsuitreiking zijn wij gestart met het actief onder de aandacht brengen van ons plan. Wij zijn met nieuwe gemeentes, particulieren en corporaties in contact gekomen en hebben ons netwerk verbreed met initiatiefnemers die lokaal antwoord geven op huisvestingvragen. Leuk, nuttig en leerzaam! Naast het actief uitdragen van ons concept toetsen en werken we momenteel concrete locaties en vraagstukken uit in Groningen en samen met een corporaties voor locaties in onder meer in de gemeentes Leek en Zuidhorn.”

Over het project ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten
Crisisopvang gekoppeld aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied
De vluchtelingencris is een complex sociaal- cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt om een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking, en een bereidheid om ruimte te bieden, nieuwe verbindingen te leggen en samen te werken. Een cross-over team van ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en een erfgoedorganisatie, maakte van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan de verweven actuele vraagstukken in het landelijk gebied; krimp, leegstand, gebrek aan goedkope huisvesting, herbestemming van erfgoed en vitale sociale verbanden.

Toekomstgericht perspectief
Het breed inzetbare concept ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’ biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ voor vluchtelingen en statushouders, maar ook voor starters, studenten, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Tijdelijkheid, pionieren en duurzame innovaties zijn aanjagers voor sociale, maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in meervoud en stimuleren een blauwe / DIY economie waarin bewoners (oude en nieuwe buren), lokale overheden, ondernemers, investeerders, onderwijs- instellingen, organisaties en particuliere grond- en vastgoedeigenaren kunnen participeren.

Prototypes
Robert Kuiper: “Gezien onze wortels, netwerk en het grote belang van lokaal draagvlak starten we in Oost-Groningen. Op basis van vooronderzoek, veldwerk en lokale contacten zijn twee naast elkaar gelegen erven aan de Hoofdweg in de dorpskern van Bellingwolde geselecteerd om de eerste prototypes te gaan realiseren. De erven en bebouwing worden stapsgewijs getransformeerd tot een nieuwe functionele eenheid met een breed palet aan gebruiksmogelijkheden en een hoge mate van zelfwerkzaamheid en zelfvoorziening. Het ruimtelijk beeld van twee werkende boerenerven wordt nieuw leven ingeblazen.”

Bekijk meer informatie over de prijsvraag A Home away from Home, inzendingen, winnaars en het jurycommentaar op www.ahomeawayfromhome.nl

A Home away from Home

IMG1083.jpeg

Robert Kuiper

Robert Kuiper (Groningen, 1971) wil zich met zijn bureau 'Rizoem, van visie naar doen' inzetten voor een andere, vernieuwend vorm van gebiedsontwikkeling. Na de HTS architectuur zes jaar bij een grote landelijke aannemer en de volgende zes jaar als projectontwikkelaar bij een stedelijke woningcorporatie. Twee maanden voordat de Lehman Brothers omvielen begon hij voor zichzelf, in 2012 startte hij Rizoem. Na een leergang projectontwikkeling bij de Neprom zocht hij verdere verdieping bij de ASRE in Amsterdam. Het project 'Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten' van Onix/Rizoem/Gidz/Dékan/Stichting Groninger Landschap/MD landschapsarchitecten/Friso Bouwgroep was een van de prijswinnaars in de categorie nieuwbouw van de prijsvraag 'A Home away from Home.'

project

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

website

http://www.rizoem.nl/welkom-bij-rizoem