Een nieuwe, kwalitatieve schaalsprong

Petra Rutten is curator van Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal, de bijeenkomst werd op 11 september in Den Haag gehouden.

Wij vroegen de curatoren om hun statement ten aanzien van Nederlandwordtanders in nationale context.

Petra Rutten: Voor de stedelijke opgaven is het tijd voor een nieuwe, kwalitatieve schaalsprong.

Een uitgebreider interview volgt.

nationaal

petrarutten.jpg

Petra Rutten

Petra is Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij Heijmans en heeft de afgelopen jaren (de laatste 10 jaar vanuit Proper-Stok) gewerkt aan grote binnenstedelijke gebieden zo is ze al 10 betrokken bij en verantwoordelijk voor de herstructurering en transformatie van Katendrecht, heeft ze veel ervaring met krimpregio’s, werkte ze aan de vernieuwingsopgaven in de zorg en de laatste tijd aan Overhoeks te Amsterdam. Altijd samen met gemeente, corporaties, beleggers en met ruimte voor locale en particuliere initiatieven. Werkend bij een commerciële marktpartij vormen vraagstukken op het snijvlak van commercie en sociaal-maatschappelijk haar persoonlijke drijfveer. Petra vervult diverse bestuursfuncties, o.a. bij Het Verhalenhuis Belvedere, de Van der Leeuwkring en het Architectuur Film Festival Rotterdam. Petra is opgegroeid in Rotterdam en heeft een bouwkundige en bedrijfskundige achtergrond. Petra is 45 jaar.

interview

Een nieuwe, kwalitatieve schaalsprong

website

http://www.heijmans.nl

social media