• /files/pro/i_0145/LOLA_EEN_the_ecology_of_energy.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_20120615_TGAC___Design_and_implementation1__2_.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EEN_eindhoven_species.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EHN_axo_photoshop_laatste_versie2.jpg

Ecologisch Energie Netwerk

Nu onze energieproductie duurzamer wordt, kan ook haar transport groener. Het maaiveld onder het elektriciteitsnet heeft de potentie om een samenhangend ecologisch netwerk en een waardevolle recreatieve structuur te vormen. In de verre toekomst kan het hoogspanningsnet uitgroeien tot een groot Nationaal Park en ontbrekende schakels invullen in een wijdvertakt Europees ecologisch netwerk. Energiebedrijven, provincies en gemeenten reageerden enthousiast op het concept. Een coalitie om de eerste kilometer Ecologisch Energie Netwerk (EEN) te realiseren is in de maak.

In 1990 lanceerde het toenmalige kabinet plannen om in 2018 een volledig aaneengesloten natuurnetwerk te hebben gerealiseerd in Nederland, de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Met nieuwe bezuinigingsronden in het vooruitzicht blijft de druk op de groene ruimte toenemen. Haagse financiële steun voor zogenoemde robuuste zones, die gezamenlijk de EHS vormen, vervalt. Dat betekent dat het verbinden van kostbare natuur op veel plaatsen tot stilstand komt. Het stagneren van de subsidiestroom hoeft echter niet het einde te betekenen van het vervolmaken van de EHS, het is juist aanleiding om te onderzoeken of er nieuwe investeringsimpulsen zijn.
Door nieuwe regelgeving heeft het hoogspanningsnetwerk een footprint gekregen waarin langdurig verblijf niet is toegestaan. 'Gevoelige bestemmingen' - woningen, crèches, scholen en kinderopvangplaatsen – kunnen niet langer worden gebouwd onder het hoogspanningsnetwerk. Een niet-gevoelige bestemming zoals ecologie krijgt hiermee paradoxaal genoeg alle ruimte.

‘Binnen die nieuwe realiteit ontvouwen zich, volgens ons, nieuwe kansen. Niet alleen ontbrekende schakels in de EHS zijn interessant, maar er liggen ook kansen om de biodiversiteit te vergroten. De ontwikkeling van een ecologisch hoogspanningsnetwerk kan minstens drie verschillende ambities faciliteren: het hoogspanningsnetwerk verbindt natuurgebieden met elkaar, bij doorkruising van stedelijke gebieden biedt het plaats aan natuurontwikkeling in de stad en de gerealiseerde natuur kan onder het hoogspanningsnetwerk een bestemming op zich worden.

De manier om dit concept te realiseren is om eerst de stakeholders te organiseren en daarna het ontwerp te maken. Ons doel is de letterlijke aanleg van een pilotproject. Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen. TenneT (het distributienetwerk van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening ) heeft onlangs opdracht gegeven tot pilotprojecten in Eindhoven en Almere. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.'

Peter Veenstra
Lola Landscape Architects

Dit project is een samenwerking tussen:
- Peter Veenstra Lola landscape architects
- Eric Frijters FABRIC
- Lucas Zoutendijk Studio1:1

natuur

peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen.

project

Ecologisch Energie Netwerk

website

http://www.lolaweb.nl

social media

Peter Veenstra op twitter

LOLA_landscape@LOLA_landscape26 Nov

Plan B: NL2200, The Nation formerly known as The Netherlands is onderdeel van de tentoonstelling 'Op Drift, 600 jaa… https://t.co/GSVRmvaGxW

LOLA_landscape@LOLA_landscape23 Nov

Our final #Florenc21 design is open for comment. As Team55 we, @ArchitektenCie + M2AU + @LOLA_landscape, designed a… https://t.co/nEBqvokv1a

LOLA_landscape@LOLA_landscape19 Nov

Good news for the #Slachthuiswijk redevelopment! The municipality of #Antwerp approved the preliminary design for t… https://t.co/eCYgIyUFkN

LOLA_landscape@LOLA_landscape18 Nov

Wat is de toekomst van hoogbouw? Voor de @architectenweb podcast sprak architect Daan Rogggeveen met Eric-Jan Pleij… https://t.co/d7mUzgn1qP

LOLA_landscape@LOLA_landscape12 Nov

@LOLA_landscape Architects is een jong en ambitieus landschapsontwerpbureau. Ter versterking van ons team in Rotter… https://t.co/sQe8hmy6Ms

LOLA_landscape@LOLA_landscape12 Nov

@LOLA_landscape Architects is looking for landscape design #interns who are ambitious with proven design skills and… https://t.co/WUDwgRRl88

LOLA_landscape@LOLA_landscape10 Nov

Exterior del mes in @arquitect_viva magazine! The @LOLA_landscape, TALLER & L+CC #landscapedesign for Guangming For… https://t.co/Ur5RpN139G

LOLA_landscape@LOLA_landscape22 Oct

Over the past years we have been working on the #transformation of the #Amsterdam Bijlmerbajes complex. The design… https://t.co/ZH6nEEIn3z

LOLA_landscape@LOLA_landscape21 Oct

@johnkoetsier Thanks @johnkoetsier, that would be great. Please contact us via info @ https://t.co/yOOYLlXiMn

LOLA_landscape@LOLA_landscape20 Oct

"Parkstad takes example from the Ruhrgebied, the legacy of the coal mines is being greened and nurtured" The recen… https://t.co/zzezgRexen