Experimentele houding

Marco Bevolo is één van de curatoren voor Nederlandwordtanders/Live Internationaal #1. De van origine Italiaanse ‘strategische toekomst-consultant', met een specifieke kennis over merkmarketing en innovatie, woont afwisselend in Eindhoven en Turijn en reist regelmatig naar Japan.
Hoe ziet hij Nederlandwordtanders in de huidige internationale, ruimtelijke context?


‘De Nederlandse architectuur heeft de afgelopen jaren het voortouw genomen en Nederlandse architecten en vormgevers behouden nog steeds hun kwaliteiten. De wereld is echter met een ongekende snelheid aan het veranderen. Zelfgenoegzaamheid is dan ook achterhaald en zorgt voor irrelevantie.

Ruimtelijke ontwikkelingen internationaal

Door de context van de crisis is de dienstenmarkt in bepaalde sectoren geherdefinieerd. Zo is het onder meer voor architectenbureaus noodzakelijk dat er nieuwe verdienmodellen opkomen. Leegstaande gebouwen en voormalige bedrijfstorens in Amerikaanse en Europese steden bieden volop kansen en uitdagingen. In het kader van het neoliberale beleid en de daar aan gerelateerde botsing tussen formele autoriteiten en informele beweegredenen zie je een nieuwe toe-eigening van de publieke ruimte door inwoners ontstaan.

Direct importeren
Graag zou ik een vernieuwde manier van stedelijke participatie, burgerdiensten en gemeenschappelijk wonen in de gefragmenteerde en liberaliserende Nederlandse context willen importeren. Niet zozeer vanuit een ander land, maar wel vanuit een ander tijdperk op het gebied van architectuur, vormgeving en economie, bijvoorbeeld de New Deal benadering van Roosevelt rond 1930.

Exporteren uit Nederland
Nederland onderscheidt zich in termen van vitaliteit en dynamiek.
De experimentele houding van de Nederlandse architecten, planmakers en vormgevers in combinatie met de superieure waterwerken en bouwkundige kennis zou ik dan ook graag willen exporteren naar het buitenland."

internationaal

Profielfoto_Marco_Bevolo.jpg

Marco Bevolo

Marco Bevolo (Turijn, 1967) is ‘een strategische toekomst- consultant met een specifieke kennis over merkmarketing en innovatie’, als docent verbonden aan de NHTV Academy for Leisure in Breda en Doctoraal Kandidaat aan de Universiteit Tilburg. Tussen 1999 en 2009 was Bevolo directeur bij Philips Design Nederland. Daar ontwikkelde en gaf hij richting aan werkprogramma’s als CultureScan en City.people.light, gericht op de stedelijke opgaven van de toekomst. Bevolo studeerde af in de Psychologie van Communcatie aan de Universiteit van Turijn en schrijft wereldwijd over design, kwalitatief onderzoek en toekomststudies. Hij is onder meer (co-)auteur van diverse het nieuw gelanceerde “Premium door Design” (samen met Gofman en Moskowitz, Gower Publishers, 2011), “The Golden Crossroads” (samen met Palgrave, 2009), was samensteller van het Philips Lightning book “City.people.light” (2007) met bijdragen architecten en designers van wereldfaam en hoofdredacteur van 'Intervista', een Italiaans lifestyle magazine. Bevolo ontving in 2010 de Emerald Literati Award of Excellence voor een artikel in de Journal of Consumer Marketing (US).

interview

Experimentele houding

social media