Mens ben je samen

Mens ben je samen. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen voor anderen. Vanuit dat principe levert Jan Willem van de Groep concrete bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Flinke innovaties, met het gebouw als compleet systeem als uitgangpunt, zijn de enige opties.

Persoonlijke aanleiding/drijfveer

‘De Afrikaanse tegenhanger van de westerse, op Descartes gebaseerde filosofie ‘ik denk, dus ik ben’, heet ubuntu en luidt ongeveer zo: ‘ik ben omdat jij bent.’ Of: ‘ik besta in de mate waarin anderen mij erkennen en respecteren.’ Deze humanistische filosofie is over het hele Afrikaanse continent te vinden en gebaseerd op het principe dat je niet in je eentje mens kan zijn. Daarvoor heb je anderen nodig. Voor mij is deze gedachtegang leidend in mijn werk.’

Persoonlijke ambitie

‘Ik ervaar veel gelatenheid. Wij nemen al snel aan dat iets is zoals het is. Maar instituties en beperkingen zijn door onszelf bedacht. Dus moeten wij ook in staat zijn om deze te veranderen. Alles kan anders. Alles moet anders, willen wij de samenleving verduurzamen. Daarnaast moeten we ons niet beperken tot denken en handelen in zogenaamd gesloten domeinen. De woningcorporaties en de bouwsector zijn voorbeeld belangrijke actoren bij energietransitie. En andersom kan gebiedsontwikkeling niet zonder energiepartijen.’

Opgave

‘Het klinkt inmiddels als een cliché, maar als er een moment is om te innoveren, dan is het nu wij midden in verschillende systeemcrises zitten. Binnen het programma Energiesprong weet ik samen met koplopers innovatieve vormen van opdrachtgeverschap, kennisdeling en slimme coalities in de bouw te realiseren. Zij bedenken echt de meest waanzinnige oplossingen voor de opgaven die bewoners en corporaties formuleren.’

Opleiding

‘Ik studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en civiele techniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Van 1995 tot 2002 werkte ik als projectmanager en bedrijfsleider bij een bouwbedrijf, en daarna was ik manager planontwikkeling en vastgoedontwikkeling bij respectievelijk de woningcorporaties Sité Woondiensten (2003-2006) en Wonion (2008-2010). Sinds 2010 werk ik voor Platform31 (voorheen Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) als programmaregisseur Energiesprong. In deze functie kan ik mijn technische en bedrijfskundige kennis, ervaringen met de corporatiesector en passie voor innovatie en duurzame ontwikkeling combineren’.

Persoonlijk netwerk

Jan Rotmans Deze friskijker en dwarsdenker verhaalt in zijn boek 'In het oog van de orkaan' over de uiteenlopende transitieprocessen die zich in Nederland afspelen. Van de zorg tot de bouw en van energie tot voedsel. Van Rotterdam tot Limburg en van Friesland tot Zeeland. Het boek laat zien hoe transities tot stand komen, en hoe deze kunnen worden gestuurd naar een duurzamere samenleving. Tevens bevat het een inspirerende toekomstvisie voor Nederland 2050: vooruit naar vroeger.
Paul Driever oud bestuurder van Sité in Doetinchem en de Goede Woning in Apeldoorn. De man die mij heeft geïnspireerd om verder te kijken dan het gemiddelde. Erg belangrijk geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling op een vrij cruciale fase van mij leven. Een sociaal volkshuisvester met bijzondere kijk op de manier waarop een sociaal ondernemer zich zou moeten onderscheiden in de samenleving: de kwetsbare mens centraal.
Martijn Aslander, inspirator. Heeft mij laten zien dat we op totaal andere manieren naar de bestaande werkelijkheid kunnen kijken. Waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen. Mensen zijn er om elkaar te helpen en doen dat ook graag alleen de structuren die we opgetuigd hebben geven daar geen ruimte voor. Gaat uit van het stimuleren van de goede eigenschappen in mensen”¦dat spreekt mij aan.
-----------------------

Persoonlijke referenties

‘Het meest fascinerend voor mij is het beschouwen van plekken en situaties vanuit een helikopterview. Dagelijks kijk ik vol bewondering naar een foto op mijn bureaublad, waarop onze aarde te zien is vanuit de ruimte. Waarom krijgen wij het dan niet voor elkaar om concurrentie uit te bannen en gaan wij gewoon samen gave dingen doen?’

Nederland Next

‘Over tien jaar ziet Nederland er ongeveer hetzelfde uit. De gebouwde omgeving staat er nu immers al voor zo’n 95%. Maar mogelijk is een fors deel van de woningvoorraad dan wel verduurzaamd, en hebben wij energienota-nul-woningen. Woningen die hun eigen energie opwekken.’
janwillemvandegroep.jpg

Jan Willem van de Groep

Jan Willem van de Groep (Amersfoort, 1971) is programmaregisseur bij Energiesprong, met woningcorporaties en de bouwsector als aandachtsgebieden, greeninspirator en dj. Hij richt zich op innovatieve vormen van opdrachtgeverschap, kennisdeling en slimme coalities in de bouw. Geeft ook lezingen, en publiceert.

project

Energie-nota-nul woning

interview

Mens ben je samen

blog

Baandoorbrekende energie

website

http://www.platform31.nl

weblog

www.greenspirator.com

netwerk

Paul Driever Martijn Aslander Jan Rotmans

social media