Alleen beweging schept nieuwe kansen

"ALLEEN BEWEGING SCHEPT NIEUWE KANSEN. Voor Nederlandwordtanders en in het kader van de in 2015 te realiseren tentoonstelling HACKING HABITAT presenteer ik twee Nederlandse kunstenaars. Beiden doorbreken substantieel en constructief regels en maken ons bewust van de barrières die instituten, systemen en protocollen kunnen opwerpen. Hun interventies inspireren en bieden anderen de kans zich de kunst van life-hacken eigen te maken."

Ine Gevers is curator van Nederlandwordtanders/Live#2 Nationaal. De bijeenkomst werd op 11 september gehouden in Den Haag.

HACKING HABITAT

"Wereldwijd komen mensen in beweging om weer grip te krijgen op hun leven. Ze doen verwoede pogingen zich staande te houden in een snel veranderende hightech samenleving. De kunstmanifestatie HACKING HABITAT gaat over de steeds groter wordende invloed van systemen en instituten, en de rol die technologie daarin speelt.

Er is sprake van een ‘remote control’ samenleving, waarbij ter wille van veiligheid en risicovermijding steeds grotere gebieden van het alledaagse leven worden gekoloniseerd en geïnfiltreerd. Overal bevinden zich bewakingscamera’s, slimme poorten geven toegang en via gezichtsherkenning worden we geclassificeerd. Software en algoritmen bepalen wie afwijkt of te weinig bijdraagt aan onze economie. Facebook regisseert ons sociale leven en Google stuurt ons zonder omwegen naar de volgende aankoop. Wat de computer zegt is maatgevend. Hightech toepassingen zorgen er bovendien voor dat systemen wereldwijd aan elkaar zijn gekoppeld. Zo worden ze steeds groter en machtiger. Zodanig dat ze niet meer te overzien zijn en de mechanismen binnen instituten in toenemende mate op zichzelf komen te staan. Tal van diensten raken geautomatiseerd en efficiency wordt gelijk gesteld aan de mate waarin mensen zich kunnen aanpassen aan machines. Op vrijwel alle terreinen veranderen machtsstructuren als gevolg van versnelde toepassingen van technologische innovaties.

HACKING HABITAT
HACKING HABITAT zoekt naar uitwegen. Op welke manier kunnen burgers het heft weer in eigen hand te nemen? En hoe houden we onze relaties menselijk? HACKING HABITAT wil mensen bewust maken van de door technologie bemiddelde samenleving. Tevens biedt de manifestatie handelingsperspectief en tools die burgers kunnen gebruiken in hun verzet tegen teveel regulering en controle. Daartoe worden in de aanloop naar de manifestatie een viertal ‘life-hack marathons’ georganiseerd. HACKING HABITAT zal plaatsvinden van februari tot juni 2016 in de voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht. De initiatiefnemer is Ine Gevers (artistiek directeur van Stichting Niet Normaal) en de samenwerkingspartners zijn Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe, Nationale Ombudsman, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Tivoli Vredenburg Utrecht, VPRO

Verdienmodel
Stichting Niet Normaal is een organisatie die tot doel heeft grootschalige tentoonstellingen te realiseren rondom maatschappelijk urgente onderwerpen. De stichting heeft een ANBI status en heeft geen winstoogmerk. Zowel oude als nieuwe vormen van financiering worden aangewend om de manifestatie te kunnen realiseren. Het verdienmodel is gebaseerd op fondsenwerving, sponsoring, het aanbieden van workshops tegen betaling en kaartverkoop.

Beslissende factor
Wanneer de begroting is gedekt gaat de manifestatie, gepland in 2016, definitief door. De manifestatie bestaat uit drie onderdelen. Om niet alles van het eindbedrag afhankelijk te maken is besloten de geplande ‘life-hack marathons’ in 2015 te gaan realiseren.

Vernieuwend
HACKING HABITAT is de vierde in een reeks grootschalige manifestaties gerealiseerd door Ine Gevers en Hester Alberdingk Thijm, sinds 2007 onder toezicht van Stichting Niet Normaal: ‘Ik + de Ander’ (Beurs van Berlage, Amsterdam, 1994), Niet Normaal’ (Beurs van Berlage, Amsterdam, 2009/10), ‘Ja Natuurlijk’ (Gemeentemuseum Den Haag, 2013). Kenmerken van deze maatschappelijk georiënteerde tentoonstellingen zijn: inclusieve benadering, platform voor diversiteit, relativeren van dominante mythes. Doel is bewustwording en het publiek op een affirmatieve wijze uit hun comfortzone lokken. Daarbij worden niet alleen individuele bezoekers of deelnemers geïnspireerd om anders naar hun leefwereld te kijken maar worden ook institutionele grenzen bevraagd. De manifestaties, kunstwerken en interventies blijven nooit binnen vooronderstelde kaders. Kunstenaars als Thomas Hirschhorn (Niet Normaal) en Peter Fend (Ja Natuurlijk) maken in die zin gevaarlijke kunst. 'Gevaarlijk' omdat ze zich niet houden aan voorgeschreven symbolische wetten maar rechtsreeks toegang zoeken en interveniëren in het leven zelf.

HACKING HABITAT past in deze reeks. De manifestatie zet kunstenaars centraal die substantieel en constructief regels doorbreken en ons bewust maken van de barrières die systemen en protocollen - versneld door technologische innovatie - opwerpen. Hun interventies inspireren en zetten aan tot navolging. HACKING HABITAT kunstenaars Melanie Bonajo en Martijn Engelbregt doen voorstellen die infecteren: ze geven anderen de kans zich de kunst van het life-hacken eigen te maken.

Drijfveer en ambitie
Mijn drijfveer is het op gang brengen van processen die leiden tot een ecologisch en sociaal rechtvaardiger wereld. De ondertitel van Ja Natuurlijk; 'hoe kunst de wereld redt', was in die zin ernst en knipoog ineen. Kunst en filosofie zijn instrumenten die we in het huidige tijdsgewricht heel hard nodig hebben."

nationaal

inegevers2.jpg

Ine Gevers

Ine Gevers (1960) is curator, schrijver en activist. Als directeur van Stichting Niet Normaal is ze verantwoordelijk voor grootschalige kunstmanifestaties rondom urgente thema's: 'Ik + de Ander' (1994), 'Niet Normaal' (2009/10), 'Ja Natuurlijk (2013)'. Momenteel werkt ze aan de realisatie van 'Hacking Habitat, Overleven in een hightech samenleving', gepland voor 2015/ 2016. Ine Gevers is redacteur en auteur van Nederlands/Engelse publicaties als 'Voorbij Ethiek en Esthetiek' (SUN, 1996), 'Niet Normaal' (Nai010, 2009) en 'Ja Natuurlijk' (Nai010, 2013).

interview

Alleen beweging schept nieuwe kansen

website

http://www.inegevers.net

social media

Ine Gevers op twitter

IneGevers@IneGevers25 Jan

RT @kristaajanssen: What a year its been! Graduated from @AMID_Radboud with a whole lot of knowledge on international development. Exci… https://t.co/BOdBotnYNK

IneGevers@IneGevers26 Sep

RT @mariannehewlett: Ready to start our network session with cool speakers! ⁦@FemVentures⁩ ⁦@EHVInnocafe#ai #robotlove https://t.co/QOcWo3ghxs

IneGevers@IneGevers26 Sep

RT @mariannehewlett: ⁦@IneGevers⁩ talks about Robot Love ⁦@FemVentures⁩ event: every day we have to confirm online that we are not a rob… https://t.co/BMyzOdDgIo

IneGevers@IneGevers25 Sep

Just finished #TheTestaments #MargaretAdwood : a true forecast of what is bound to happen, in the future known as The #TrumpImpeachment

IneGevers@IneGevers20 Sep

RT @EvertJanBrouwer: 'Of we nu bananen, peultjes of cashew importeren, we dragen verantwoordelijkheid om dat op een nette manier te doen… https://t.co/1MtbVjmf6o

IneGevers@IneGevers18 Aug

RT @ZihniOzdil: Nee, maar Sid Lukkassen is pas gevaarlijk. Het bekrompen wereldbeeld van hen die macht, podia en invloed hebben is… https://t.co/YOPt95QCov

IneGevers@IneGevers18 Aug

On holiday / having fun with #JeanetteWinterson #Frankissstein. Perfect combi of former projects, such as… https://t.co/xaJwU6d3gy

IneGevers@IneGevers10 Apr

RT @hansschnitzler: Potjandorie, blijkt Baudet gewoon een gemankeerde cultuurmarxist en een leerling van Foucault te zijn! Aldus… https://t.co/Q3NCjE9DaK

IneGevers@IneGevers16 Mar

RT @arambartholl: Do it before it's too late!! ( I'm not Dave btw.... ) https://t.co/LkycXZSG9L