Geloof in maakbaarheid

Nieuwsgierig en altijd doorstuderend. Met de stedelijke realiteit als uitgangspunt en een groot geloof in maakbaarheid werkt Elma van Boxel met partner Kristian Koreman en een divers team in hun bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) aan zowel aan opdrachten als zelf geformuleerde projecten.

persoonlijke drijfveer

'Allereerst moet ik zeggen dat Kristian (Koreman) en ik echt volledig als duo werken aan alle opdrachten. We zijn erg nieuwsgierig en stellen veel vragen, ook bij onze eigen methodieken. Als wij iets signaleren of bedenken, klinkt het vaak heel vaag als we dat voor het eerst naar elkaar uitspreken. Wij fungeren dan echt als vliegwiel voor elkaar, zodat gedachten meteen groter worden en verder komen. Als persoon zijn we erg verschillend, waardoor we elkaar versterken. We blijven onze gedachten, ideeën en methodieken continu bevragen en aanscherpen. Eigenlijk zijn we het nooit met elkaar eens. Wel zijn we beiden gefascineerd door de stad en de echte stedelijke realiteit, dus niet door het mooiere verhaal. Die werkelijkheid nemen wij als basis, en daarin acteren wij. Door daar kansen te zien en die met elkaar te delen, ontstaan er meteen weer nieuwe plannen en ideeën waar direct naar wordt gehandeld. Het geloof in maakbaarheid is wel onze drijfveer.'

Persoonlijke ambitie

'Faam, roem en geld zijn voor mij helemaal niet belangrijk. Natuurlijk is het wel fijn om erkenning te krijgen, daar groei je ook van. Je neemt jezelf serieus, maar het is belangrijk dat opdrachtgevers je ook serieus nemen. Mijn ambities qua projecten groeien organisch. Het is dus niet zo dat er allerlei typologieën op mijn lijstje staan. Er zijn wel grote opgaven waaraan ik in de toekomst graag mee wil werken, bijvoorbeeld aan een nationale raad voor afwaardering en een agenda over belangrijke publieke investeringen. Maar uiteindelijk is het toch het belangrijkste dat wij iedere dag met plezier en inspiratie in een prettig en gezond team ons werk kunnen doen.'

Opleiding

'Ik heb landschapsinrichting gestudeerd op Larenstein in Velp. Daarna ben ik architectuur en stedenbouw gaan studeren aan de Academie van Bouwkunst, en daar studeer ik binnenkort af. Wij hebben vanaf het begin in ons ondernemersplan verwerkt dat wij continu willen blijven studeren. Hierna zou ik graag economie willen studeren, om de economische context waarin wij bewust of onbewust acteren beter te begrijpen. Ook hebben wij ons bureau zo georganiseerd, dat wij een percentage van onze tijd aan opdrachten besteden en een percentage aan zelf geformuleerde projecten. Op die manier blijven wij ons ook steeds verdiepen in de thema’s die ons fascineren. De filosofie en politiek zijn daarin wel continue thema’s voor mij. Ook werken we veel samen met partners met andere expertises en hebben met ZUS een zeer divers team.'

Persoonlijk netwerk

'Uiteraard is Kristian erg belangrijk. Ik ervaar ons tweeën als kern, samen met ons bureau, en daaromheen een aantal satellieten die als klankbord functioneren. Een aantal partijen is in een vroeg stadium erg belangrijk voor ons geweest, door ons kansen en podia aan te bieden. Daaronder zijn AIR in Rotterdam, de IABR en het NAi. Daarnaast is Bureau Crimson een soort geestverwant voor ons. Ook hebben we met BVR een intensieve samenwerking in de planuitwerking van Duin.'

Persoonlijke referenties

'Eigenlijk heb ik geen projecten of ontwerpstromingen als voorbeeld. Kristian heeft dat iets meer, die heeft wel projecten in zijn hoofd als inspiratiebron of referentie. We hebben allebei wel bepaalde filosofen die erg belangrijk zijn voor ons, zoals Peter Sloterdijk. We nemen het dan nog niet eens zo letterlijk over, maar we gebruiken wel delen uit hun werk als denkoefening. Verder werk ik nu aan Heidegger en de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel. Die laatste is zo radicaal over deze tijd, dat het ook heel dichtbij komt. Dat is heel inspirerend voor ons.'

Nederland next

'Dat is een lastige vraag, omdat er volgens mij heel veel gaat gebeuren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de leegstand, en hoe gaan de corporaties zich gedragen? In de stadsontwikkeling en in de wijken zullen we volgens mij meer cyclisch gaan denken. Bijvoorbeeld in een wijk veel meer kijken naar hoe we verschillende opgaven (zorg, onderwijs, infrastructuur) tegelijk en samenhangend kunnen oppakken. Dat kan concreet door heel gerichte ‘acupunctuuringrepen’ gebeuren: zoals goed en aandachtig onderwijs, waardoor mensen meer zelfvertrouwen krijgen. Daardoor wordt er op termijn minder vernield, en houd je budget over. Dat kan dan weer voor (sociale en culturele) infrastructuur worden gebruikt. Het bewustzijn van de samenhang tussen die thema’s zal groeien, vooral qua zorg. De stedelijke economie wordt veel lokaler. Ook in achterstandswijken komen steeds meer goede initiatieven, die enorme positieve energie losmaken in die wijken. Beleggers zullen zich meer terugtrekken, alles wordt kleinschaliger ontwikkeld. En de concurrentiestrijd tussen steden wordt minder, want dat is niet meer relevant.'

tijdelijke openbare ruimte

elma_van_boxtel.jpg

Elma van Boxel

Elma van Boxel (Delft, 1975) leidt samen met Kristian Koreman het Rotterdamse bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles). Zij onderzoeken het hedendaagse stedelijke landschap op elke mogelijke schaal, door middel van gevraagde en ongevraagde ontwerpen. Hun overtuiging is de potentie van alles en elke plek om uniek en spannend te zijn. In 2007 won ZUS de Maaskant prijs voor jonge architecten. ZUS was curator van de 5e Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam en van het eerste BMW Guggenheim Lab in New York. In 2012 werden ze Architect van het Jaar (categorie kleine bureaus).

project

De Luchtsingel

interview

Geloof in maakbaarheid

website

http://www.zus.cc

netwerk

Kristian Koreman

social media