/files/pro/i_0179/Stumpergasse2th.png

Videopresentatie Stumpergasse

Daniela Krautsack en Ronald Lenz spraken tijdens Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal over Stumpergasse.

Bekijk het project hier.

internationaal

danielaKrautsack.png

Daniela Krautsack

Daniela Krautsack is directeur van Cities Next en is kenner op het gebied van 'ambient media and city branding'. Haar betrokkenheid bij internationale denktanks, kunst en trendonderzoek en haar expertise in het ontwerp van stedelijke ervaringen en het laten samensmelten van eigentijdse culturele disciplines hebben geresulteerd in een wereldwijde samenwerking met architecten, kunstenaars, ontwerpers en futurologen om blauwdrukken voor betrokkenheid van de gemeenschap en intercreatieve installaties in het publieke domein te realiseren. Krautsack geeft internationaal lezingen over stedelijke trends, vernieuwende communicatie en stedelijke identiteiten.

project

Videopresentatie Stumpergasse

website

http://www.citiesnext.com