• /files/pro/i_0019/01_DaVincischool_aayu_07.jpg
  • /files/pro/i_0019/04_DaVincischool_aayu_02.jpg
  • /files/pro/i_0019/06_DaVincischool_aayu_04.jpg
  • /files/pro/i_0019/03_DaVincischool_aayu_01.jpg
  • /files/pro/i_0019/02_DaVincischool_aayu_00.jpg
  • /files/pro/i_0019/07_DaVincischool_aayu_05.jpg
  • /files/pro/i_0019/09_DaVincischool_aayu_08.jpg
  • /files/pro/i_0019/08_DaVincischool_aayu_06.jpg
  • /files/pro/i_0019/05_DaVincischool_aayu_03.jpg

DaVinci School Amsterdam

De DaVinci school in Amsterdam. Een klassiek monumentaal pand dat door ayuu architecten is gerenoveerd en waarbij zij zelf duurzaamheidsaspecten inbrachten. Het is een project geworden waarbij product, techniek en werkwijze goed samenkomen. Een fusie tussen historische kwaliteiten en toekomstwaarde. De gebruikswaarde is heel hoog. Comfortabel en gezond in gebruik, energiezuinig en verbouwd met zo veel mogelijk natuurlijke materialen.

Andere initiatiefnemer/ andere opdrachtgever

‘De Da Vincischool is een klassiek monumentaal pand dat in bezit is van de gemeente. Er was een renovatiesubsidie voor het gebouw vanuit de dienst maatschappelijke ontwikkeling. Via een raadslid kregen wij dit te horen, waarop wij een voorstel hebben gedaan voor duurzame renovatie. We hebben de opdracht uiteindelijk echter in concurrentie verkregen.’

Andere opdrachtgever

‘Bij dit project was geen sprake van een ‘andere’ opdrachtgever. De opdrachtgever was Deelgemeente West Amsterdam. Duurzaamheidsambities waren er niet. Zij vonden het goed, als het maar niet duurder was.’

Andere overheid

‘Sprake van een andere overheid was hier niet. We zijn naar de toenmalige wethouder, Marijke Vos, gegaan en hebben ons plan gepresenteerd. Zij vond het prachtig, maar de overheid kan niet het initiatief nemen. Daarvoor is er te weinig kennis.’

Andere Ruimtelijke Ordening

‘Dit project ligt in de negentiende eeuwse stadsuitbreiding van Amsterdam, en daarmee is eigenlijk alles al vastgelegd. Mobiliteit is een zeer positieve factor. Iedereen komt op de fiets, de parkeernorm ligt vast. Een warmtepomp kon niet, zonnepanelen mogen alleen uit het zicht geplaatst worden en zo meer. Dat zijn beperkingen, maar ze komen voort uit de enorme ruimtelijke kwaliteit van de historische stad.’

Ander ontwerp

‘Wij hebben de opgave zelf anders gemaakt, en in die zin het Programmma van Eisen zelf geschreven. Alle duurzaamheidseisen hebben we zelf opgesteld, omdat die voor ons staan voor kwaliteit. Wij waren feitelijk strenger voor onszelf dan de opdrachtgever was. Nu voelt de gebruiker letterlijk de kwaliteit: een gezond en comfortabel binnenklimaat, laag energieverbruik, hergebruik van bestaande materialen en toekomstig mogelijk hergebruik. Het herstel van historische waarden en voortborduren op de bestaande kwaliteiten zodat ‘toekomstwaarde’ gecreëerd wordt. Zo hebben we bijvoorbeeld de oorspronkelijke plafondhoogte van 4,5 meter teruggebracht. Door de verlaagde plafonds waren de ruimtes uit verhouding geraakt. De oorspronkelijke openheid hebben we hersteld. Dat botst soms met de regelgeving. Ergens zat bijvoorbeeld een open doorgang, terwijl er voor brandcompartimentering een scheiding nodig was. Dat hebben we opgelost door daar een heel dun ruwstalen profiel met glazen deur in te plaatsen. Op zo’n manier proberen we door te gaan in de logica van het gebouw. We voegen niet een totaal nieuw verhaal toe, maar schrijven gewoon het oude verhaal voort. In onze taal dan welteverstaan.’

Andere kennis

‘Behalve de kennis van monumenten, bouwbiologie en bouwtechniek in ons eigen bureau hadden we een goede en intensieve samenwerking met twee andere kennispartijen: DGMR (bouwfysica) en BMA (Bureau Monumenten & Archeologie). Dat was geen inrichtingsverkeer van een te volgen advies, maar écht een samenwerking. In die zin hebben we hele goede ervaring met het BMA.’

Andere samenwerking

‘Met BMA en DGMR hadden we een samenwerking waarbij we goed van elkaar wisten wat we bedoelden, en waar we heen wilden. We hebben veel geleerd van wat we samen hebben gedaan. En daar gaat het om. Het was jammer dat de eindgebruiker pas laat aan tafel kwam, want ook daar hadden we graag meer mee gespard. We hebben het gebouw flexibel gemaakt, en zo wordt het ook gebruikt. Een brede school, met een kookcafé op de begane grond, cursussen, circusklassen en een eetbare tuin.’

Andere opgave

Een andere opgave hebben we er in zekere zin zelf van gemaakt, door onze eigen duurzaamheidseisen op te stellen. We hebben de opgave daardoor veel breder gemaakt. Dat is natuurlijk typisch iets van architecten, de opgave breder maken. Het gebouw is daardoor flexibel geworden, zodat het ook de buurtactiviteiten kan opnemen. Voor ons is ruimtelijke kwaliteit: sterk van karakter maar flexibel van invulling. We noemen ons principe ‘Urban Bio Logic’. Drie aspecten omvattend: energie, materialen en karakter.’
Danielhowekamp.jpg

Daniel Höwekamp

Daniel Höwekamp richtte in 2008 samen met de bouwhistoricus en architect Luigi Pucciano aayu architecten op. Het bureau is gespecialiseerd in biologische nieuwbouw en renovatie, vooral van monumentale gebouwen. Opdrachtgevers zijn gemeentes, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, schoolbesturen, kleine ondernemers en particulieren. ‘Urban Bio Logic’ is de leidraad van aayu: stad, gebouwen en mensen bestaan op basis van een fusie van cultuur en natuur. Het maken van een gezonde en harmonieuze omgeving is het doel. Höwekamp studeerde architectuur, stedenbouw en bouwbiologie in Duitsland en Frankrijk.

projecten

DaVinci School AmsterdamBee Shrine

interview

Harmonie tussen mens en natuur

blog

Een 'eetbaar' kantoorgebouw

website

http://www.aayu.eu

netwerk

Michiel Haas Jan Willem van der Schans Birgit Dulski

social media