Geluk op het platteland

Anno van der Broek is het platteland. Hij haalt zijn geluk uit de agrarische, landelijke omgeving. Vandaar zijn grote betrokkenheid bij de leefbaarheid van dat platteland. Als directeur (inmiddels adjunct-directeur) van de stichting DBF (Dorp Bedrijf Friesland) speelt hij een belangrijke rol door het op onconventionele wijze ontwikkelen van vastgoed. Daarmee realiseert hij in feite leefbaarheidsprojecten in de dorpen en op het platteland van Noord Nederland.

Persoonlijke aanleiding/drijfveer

‘De schaalvergroting in de landbouw en agrarische industrie van de afgelopen decennia heeft een enorm effect gehad op de hoeveelheid vrijkomende panden. Coöperaties fuseren en boerenbedrijven worden steeds groter. Veel leegstaande melkfabrieken, silo’s en boerderijen en het wegtrekken van de werkgelegenheid uit de dorpen zijn het gevolg. De bevolkingskrimp in het noorden doet een volgende aanslag op de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Het inventariseren van het vastgoed en het opnieuw invullen van leegstaande panden met bedrijven, was en is één van de bestaansredenen van DBF. Het maken van een goede match tussen ondernemer en pand om daarmee de leefbaarheid van het platteland positief te beïnvloeden is mijn drijfveer.’

Persoonlijke ambitie

‘Mijn persoonlijke ambitie is om de leefbaarheid van het platteland zo goed mogelijk houden. Door het blijven zoeken naar oplossingen en duurzame invullingen voor leegstaand erfgoed.’

Opleiding

‘Ik heb een bedrijfskundige opleiding genoten en werkte bij een groot aantal organisaties die het landelijk gebied als werkterrein hadden. Hoewel het herontwikkelen van vastgoed (vaak maatschappelijk erfgoed en monumenten) mijn dagelijks werk is heb ik geen bouwkundige achtergrond. Goed organiseren kan ik wel, verbinden en, heel belangrijk, beoordelen of het bedrijfsplan van de initiatiefnemer/ondernemer goed in elkaar zit en past bij het pand. Alleen dan is een duurzame herbestemming mogelijk.’

Persoonlijk netwerk

‘Als ik een paar mensen uit mijn persoonlijk netwerk moet noemen dat zijn dat Dick Bloemhof (Steunpunt monumentenzorg Fryslan), Jelle de Jong (Restauratiearchitect in Lemmer), Arno Boon (directeur Boei), Joost Lotgering (voorzitter industrieel erfgoed Friesland), Erik Wong (ontwerper/ vormgever docent Rietveld academie, uitbater historisch pand (café restaurant) in Hornhuizen, Afke Draaijer (directeur steunpunt monumentenzorg noord Oost Nederland), Leo Hardus (voorzitter Sienn, Stichting Industrieel Erfgoed Noord Nederland) en Silvester Adema (restauratie architect in Dokkum).’

Persoonlijke referenties

‘Mijn inspiratie haal ik uit de omgeving, tijdens mijn dagelijkse ritten door het platteland. De ontwikkeling van het platteland is ook mijn referentie. Wat mij daarbij opvalt is dat, ondanks de eerste negatieve effecten van de schaalvergroting in de landbouw, het voor de panden uiteindelijk een zege is. Vergeleken met vijftien jaar geleden staat het erfgoed er veel beter bij, omdat het bewoond en gebruikt wordt, en daarmee beter onderhouden. Vergelijk het maar met de verkrotting in de steden in de jaren 70, waar de stadsvernieuwing uit voort kwam. Met de nodige aanloopproblemen zien de Nederlandse binnensteden er nu veel beter uit als destijds. Het platteland heeft een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt.’

Nederland Next

‘Ondanks de problemen van crisis en krimp zie ik het platteland steeds mooier worden. Ik denk dat deze tendens doorzet. De aandacht voor de kwaliteit van de omgeving blijft, met meer aandacht voor natuur en milieu vanuit de bewoners en ondernemers en meer biodiversiteit. Met het verschuiven van de werkgelegenheid naar de grotere kernen, steeds meer weg uit de kleine dorpen, is het wel belangrijk dat de goede bereikbaarheid van dorpen gegarandeerd blijft. Anders wordt de uitstroom groter, en komt daarmee de leefbaarheid en zorg voor de gebouwde en ongebouwde omgeving nog verder onder druk te staan.’

krimp herbestemming

MIC_profielfoto_Anno_van_der_Broek_dbf.jpg

Anno van der Broek

Anno van der Broek (Annen, 1949) was van 2000 tot 2010 directeur van Stichting DBF (Dorp Bedrijf Friesland), hij is opgevolgd door Martin Cnossen. Na een opleiding bedrijfskunde aan de HEAO in Groningen en een carrière bij o.a. Cebeco Handelsraad en Danone werd Van der Broek halverwege de jaren 90 door zijn goede netwerk en kennis van het noorden gevraagd om DBF te komen versterken. Onder zijn leiding is Stichting DBF een steeds belangrijker partij in het herontwikkelen van vastgoed in het noorden geworden. Van der Broek is tevens campagneleider voor D66 in Smallingerland.

project

Stichting DBF

interview

Geluk op het platteland

website

http://www.stichtingdbf.nl

netwerk

Jelle de Jong Dick Bloemhof Arno Boon

social media