peter_van_assche.jpg

Peter van Assche

Amsterdam

“Er moet fundamenteel anders nagedacht worden over vastgoed, ook door project- en corporatieontwikkelaars.”
MarieClaireAarts_website.jpg

Marie-Claire Aarts

Amsterdam

“In de wieg gelegd voor de nieuwe economie: op onbetreden paden ben ik op mijn best.”
florisalkemadenwa.jpg

Floris Alkemade

“We hebben weer mensen nodig met een visie en een duidelijke agenda, mensen die risico durven nemen.”
JeroenAtteveldzw.jpg

Jeroen Atteveld

“Door warmte voelbaar en zichtbaar te maken in de stad krijgt de de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls.”
ellenvanachtkuubzw.jpg

Ellen van Acht

“Niet ontwikkelen vóór mensen, maar mét mensen.”
jannicoappelmanzw.jpg

Jan-Nico Appelman

Lelystad

Jan-Nico Appelman spreekt tijdens Live #5 op 18 juni.”
saskia_0.jpg

Saskia Beer

Amsterdam

“Nederland wordt gevarieerder dankzij kleinere initiatiefnemers. Generieke gebieden worden hopelijk werelden van verschil.”
MIC_profielfoto_Anno_van_der_Broek_dbf.jpg

Anno van der Broek

Grou

“Het begrijpen en onderkennen van lokale karakter, mores en achtergronden bepaalt vaak het welslagen van een project.”
MAR_TomBergevoet_profielfoto.jpg

Tom Bergevoet

Amsterdam

“Bij de braakliggingskaart waren wij onze eigen opdrachtgever. Het initiatief is ontstaan vanuit onze eigen nieuwsgierigheid.”
RUT_Daan_Bruggink_profielfoto.png

Daan Bruggink

Nijmegen

“Het energieprobleem is kleiner dan we denken, grondstoffen zijn de grootste uitdaging.”
CAR_joost_beunderman.jpeg

Joost Beunderman

Londen

“De 'tussentijd' benadering is een tactiek: een middel, niet een doel. Zijn we kritisch genoeg in hoe we middel en doel koppelen?”
GUI_Paul_van_bussel_profielfoto_jpg.jpg

Paul van Bussel

Groningen

“Buurten zullen steeds belangrijker worden. Hier ontstaan gemeenschappen en initiatieven.”
Tom_Snow_M_face.jpg

Tom Bosschaert

Rotterdam

“Nederland is nog te comfortabel. De urgentie wordt niet onderkend, de onderliggende patronen zijn niet duidelijk.”
elma_van_boxtel.jpg

Elma van Boxel

Rotterdam

“Wij werken al heel lang initiërend. Niet zozeer omdat wij dat graag willen, maar omdat wij soms zien dat het anders kan en vinden dat het anders moet.”
Profielfoto_Marco_Bevolo.jpg

Marco Bevolo

Eindhoven

“De wereld is echter met een ongekende snelheid aan het veranderen. Zelfgenoegzaamheid is dan ook achterhaald en zorgt voor irrelevantie.”
broessi.jpg

Robert Broesi

Amsterdam/Keulen

“Eerst tot de kern van de opgave doordringen en van daaruit een oplossing bedenken. Wanneer nodig vernieuwend, maar altijd vanzelfsprekend lijkend.”
rogierglaswandzwweb.jpg

Rogier van den Berg

Rotterdam

“Voor aantrekkelijke plekken is een integrale benadering noodzakelijk, die architectuur, stedenbouw en het ontwerp van openbare ruimtes combineert. Be Smart and reinvent cities.”
TomBadeZW.jpg

Tom Bade

Arnhem

Tom Bade sprak op de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over de kathedraal economie.”
SamirBantal.jpg

Samir Bantal

Samir Bantal (Studio Oblique) sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwortdanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over Arbeid in de stad.”
melaniebonajo.jpg

Melanie Bonajo

“My work touches upon the paradoxes inherent in our future-based ideas of comfort.”
matthijs2.jpg

Matthijs Bouw

Matthijs Bouw sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag.”
roelbolnwa.jpg

Roel Bol

“De bouwer staat aan de vooravond van een renaissance. Kernwoorden: inspiratie; opzoeken van nieuwe partijen in wetenschap en bedrijfsleven; creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden.”

Maurits de Bruijn

Rotterdam

“Concepten als open data, city sensing en iOt zijn geen toekomst maar heden en vragen om een andere benadering van stedelijke ontwikkeling en programmering.”
maartensite.jpg

Maarten Claassen

Amsterdam

“Innoveren op de grens van nog onbekende kringlopen is vanuit proceskunst ontwerpen en programmeren. Spiegelen, dwarsdenken en vlottrekken!”
martincnossenzw.jpg

Martin Cnossen

Grou

“Initiatieven zijn goed als ze bijdragen aan leefbaarheid en economische dynamiek, en echt iets betekenen voor een dorp of regio.”
AndyvandenDobbelsteen2.jpg

Andy van den Dobbelsteen

Delft

“Het is een voorrecht te behoren tot de generatie die gesteld staat voor de transitie naar een duurzame, energieneutrale samenleving.”
DuzanDoepel.jpg

Duzan Doepel

Rotterdam

“Gezocht zal moeten worden naar slimme combinaties van zorgkosten, energieopwekking en huisvesting.”
RUT_profielfoto_Rick_ten_Doeschate.jpg

Rick ten Doeschate

Utrecht

“Geen genoegen nemen met het gegevene, vraagt om een open houding. En bescheidenheid.”
Steven_Delva.jpg

Steven Delva

Amsterdam

“Integraal ontwerpen aan de actuele opgaven is een grote kracht.”
elsdesmetzw.jpg

Els Desmet

“Verbeteren, ontwikkelen en vernieuwen van wijken, samen met de mensen die er wonen en werken!”
LaravanDrutenzw.jpg

Lara van Druten

Lara van Druten (The Waste Transformers) sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september.”
fritsvandongenzw.jpg

Frits van Dongen

“De kwalitatieve verbetering van de bestaande voorraad is het 'Nieuwe Bouwen'. Ontwerp is daarbij verbindend, het kan opdrachtgevers, financiers en bestuurders bij elkaar brengen. Het inspireert, innoveert en communiceert.”
erwindaciernwa.jpg

Erwin Dacier

“In Brabant zijn we hard op zoek naar ‘de families van uitdagingen’, om verbindingen te creëren tussen het generieke en het gebiedsgerichte.”
RUT_profielfoto_ergun_erkocu.jpg

Ergün Erkoçu

Den Haag

“Nederland wordt pluricultureel. Als je in je eigen culturele kring blijft opgesloten, mis je de boot. Het is een complexe realiteit.”
martijnengelbregt2zw.jpg

Martijn Engelbregt

Bergen

“Ontregelende verbinding.”
ewaldengelen.png

Ewald Engelen

Amsterdam

Ewald Engelen sprak op de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU, op 30 oktober in Den Haag.”
ericvaneerdenburg.jpg

Eric van Eerdenburg

“Nederlandwordtanders sprak met Eric van Eerdenburg, festivaldirecteur bij MOJO en Ronny Hooch Antink, directeur van LOC7000. Samen organiseren zij het jaarlijkse festival Lowlands.”
MarcusFernhoutCodum.jpg

Marcus Fernhout

Rotterdam

“Het nieuwe verbinden is zo veel belangrijker dan voortdurend gefocust zijn op wat de overheid moet doen, laten, willen etcetera.”
ef4_BW.jpg

Eric Frijters

Amsterdam

“Het motto van ons bureau? ‘Thinking while doing’!”
yvonnefranquinetzw.jpg

Yvonne Franquinet

Amsterdam

Yvonne Franquinet is curator van Nederlandwordtanders/Live #3 NU. De bijeenkomst wordt gehouden op 30 oktober 2014 in Den Haag.”
karen.jpg

Karen de Groot

Amsterdam

“Het gaat om slim hergebruik van het bestaande. Met een steeds grotere rol voor de bewoners om zaken zelf op te pakken.”
MAR_profielfoto_Peter_Groot.jpg

Peter Groot

Arnhem

“Eigenlijk moet je de transitiefase zien als een groot laboratorium voor experimenten.”
janwillemvandegroep.jpg

Jan Willem van de Groep

Den Haag

“Instituties en beperkingen zijn door ons zelf bedacht. Dus moeten wij deze ook kunnen veranderen.”
SaschaGlaslzw.jpg

Sascha Glasl

Amsterdam

“Just initiate!”
bartgoldhoorn_square.jpg

Bart Goldhoorn

“Door het inzetten van eigentijdse massaproductiemethodes in architectuur en stedenbouw kan er een stad ontstaan die een afspiegeling is van de individuele wensen van haar bewoners.”
daanjochemgrootzw.jpg

Daan Jochem Groot

Amsterdam

“Door natuur en biodiversiteit te vertalen naar economische baten kun je echt het verschil maken.”
inegevers2.jpg

Ine Gevers

Utrecht

“Ik zweer bij een inhoudsgestuurde werkwijze, waaruit locatie, materieel, team, kunstenaars, kunstwerken, partners, financiën en faciliteiten uit voortkomen. Zij zijn niet ondergeschikt aan het idee, juist in samenwerking blijft het project tot aan de realisatie in beweging.”
evagladek.jpg

Eva Gladek

Eva Gladek sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september.”
sandergroetzw.jpg

Sander Groet

Sander Groet is curator van Nederlandwordtanders/Live #3 NU. De bijeenkomst wordt op 30 oktober gehouden in Den Haag.”
rienkegroot.jpg

Rienke Groot

“Ruimte creëren voor ontwerp en zo werken aan ruimtelijke kwaliteit. Dit draait niet alleen om esthetiek, maar gaat over de kern van ruimtelijke plannen.”
jelteglas.jpg

Jelte Glas

Utrecht

“Er ontstaat een geheel nieuwe woonconsument die bewust 'downsized'. Vrijheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden.”
yvettegovaart.jpg

Yvette Govaart

Rotterdam

“Het toevoegen van waarde, in de meest brede betekenis, is mijn motto.”
nwa_jurgen_hoogendoorn.jpg

Jurgen Hoogendoorn

Amsterdam

“De overheid wordt 'civil server', als een computerserver die er voor iedereen is. Om te gebruiken, maar ook om aan bij te dragen.”
Danielhowekamp.jpg

Daniel Höwekamp

Amsterdam

“Natuur én gebouw als grondstof – zodra we kringlopen sluiten, creëren we samenhang, respect en vanzelfsprekendheid – prachtig!”
RUT_profielfoto_tjeerd_haccou.jpg

Tjeerd Haccou

Amsterdam

“Je moet groter willen denken en vooral durven doen, anders heeft het geen waarde.”
DUSHedwigHeinsmanzwlr.jpg

Hedwig Heinsman

Amsterdam

“Design by doing!”
mauricehermansnwa.jpg

Maurice Hermans

Heerlen

“In de ongedefinieerde ruimte tussen groei en krimp ligt het experiment. Daarmee betreedt krimp het volgende stadium van zijn.”
ReggieHulsken.jpg

Reggy Hulsken

Zierikzee

“In het goed luisteren naar en samenwerken met een ander schuilt een oneindige bron van originaliteit en kwaliteit.”
10jaar_65_Sev_Hemel_002.jpg

Zef Hemel

Amsterdam

“Ik zoek naar vormen van adaptieve planning die zich snel en flexibel weet aan te passen aan zich voortdurend wijzigende omstandigheden”
Kay.jpg

Kai van Hasselt

Amsterdam

“Het idee van een nieuwe wereld drijft mij in mijn werk. Is het mogelijk om deze in kaart te brengen, en bij te dragen aan haar vormgeving. Wat kunnen we leren van andere plekken, modellen en industrieën, dichtbij en veraf?”
BorisZWsite.jpg

Boris Hocks

Den Haag

“'Spatial strategies' zijn mijn drijfveer.”
fascal.jpg

Fascal Hukker

Amersfoort

“Het grensvlak van disciplines is wat het zo boeiend maakt, en ook nodig is om te veranderen.”
gepkeportretzw.jpg

Gepke Heun

Amersfoort

“Nauwe samenwerking tussen techniek en ontwerp en een proces van co-creatie met betrokken partijen leidt tot ontwerpen die werken.”
anniushoornstra.jpg

Annius Hoornstra

Amsterdam

“Door geïnspireerd te worden en te inspireren, door het opzoeken van de grenzen, continu te leren en te werken vanuit de traditie, en door mensen en ideeën te verbinden ontstaat synergie.”
tiemehaddeman.jpg

Tieme Haddeman

Rotterdam

“Verbinden van externe krachten om daarmee uiteindelijk zelf iets tastbaars en duurzaams te modeleren en alle betrokken partijen tegelijkertijd een positief gevoel bij het resultaat te geven.”
dannydenhartognwa.jpg

Danny den Hartog

Rotterdam

“Ik geloof dat bedrijven de potentie hebben om de wereld te verbeteren.”
michiel.jpg

Michiel van Iersel

Amsterdam

“Nu veel ontwikkelingen stagneren, moeten we anders leren kijken naar onze omgeving.”
NynkeRixtJukema.jpg

Nynke-Rixt Jukema

Leeuwarden

“Duisternis, leegte en stilte zijn antistress. Nederland heeft zulke plaatsen nodig.”
jeroenjonkerszw.jpg

Jeroen Jonkers

Amsterdam

“De economie heeft steeds een belangrijke meerwaarde voor de wijk.”
liesbethjansenzw.jpg

Liesbeth Jansen

Amsterdam

“Mijn drijfveer is gebouwen en gebieden een nieuwe betekenis te geven door programmering en regie, in kleine stappen en met haalbare doelen.”
jan500x500.jpg

Jan Jongert

Rotterdam

Jan Jongert spreekt tijdens Nederlandwordtanders/Live #6 over de waarden van kringlopen”
mennokooistra.png

Menno Kooistra

Amsterdam

“Mijn doel is het continu realiseren van de ideale bebouwde omgeving.”
MAR_profielfoto_Berry_Kessels.jpg

Berry Kessels

Arnhem

“Ik geloof in de samenwerking tussen mensen. Ik zoek geen contact met instellingen, maar met mensen die er werken.”
Koj_Koning_nwa.jpg

Koj Koning

Eindhoven

“Het is een mooi ambacht om de vertaling van bewonerservaringen naar een wijkaanpak en ontwerp te kunnen helpen maken.”
KristianKoremanzw.jpg

Kristian Koreman

Kristian Koreman spreekt tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag.”
NL_Kamiel_Klaasse_BW.jpg

Kamiel Klaasse

Amsterdam

“Een gebouw ontstaat uit een gezamenlijke gedachtevorming”
bartkellerhuiszw.jpg

Bart Kellerhuis

Utrecht

“Architectuur moet je zintuigen prikkelen, verassend en er natuurlijk geweldig uitzien!”
danielaKrautsack.png

Daniela Krautsack

Wenen

“Wij bouwen smart communities: de architectuur van de 21ste eeuw.”
elies2zw.jpg

Elies Koot

Amsterdam

“Natuurlijk enthousiasme, denken en doen en samen werken naar een resultaat dat er toe doet maken mij tot een super promotor.”
StijnKoolezw.jpg

Stijn Koole

Stijn Koole spreekt tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag.”
zwlrJurrianKDesirevandenBerg487A2359.jpg

Jurrian Knijtijzer

Amsterdam

“De wereld duurzamer maken lukt alleen maar als het met schoonheid gepaard gaat.”
vincentkuyperszw.jpg

Vincent Kuypers

Schiphol

“Het gaat om de sense of urgency die op een bepaald moment leeft. Groen krijgt in de stad telkens een andere betekenis en functie.”
IMG1083.jpeg

Robert Kuiper

Groningen

“Van visie naar doen. Ik wil me graag inzetten voor een andere, vernieuwende vorm van gebiedsontwikkeling.”
carolien_zw.jpg

Carolien Ligtenberg

Amsterdam

“Architectuur lijkt een kwestie van anders en opnieuw tegen zaken aan kijken en het herschikken en slim koppelen van het bestaande.”
RonaldLenz.png

Ronald Lenz

Den Haag

“Wij bouwen smart communities: de architectuur van de 21ste eeuw.”
ericluitenzw.jpg

Eric Luiten

“Ik wil mij verdiepen in de grotere samenlevingscondities waar het Nederlandse landschap voor staat: de basis voor het landschap van mijn kinderen.”
jeroenmensink.jpg

Jeroen Mensink

Amsterdam

“Architecten die zich in de crisis staande houden, zijn juist diegenen die veelzijdig inzetbaar zijn.”
RUT_profielfoto_marnix_van_der_meer.jpg

Marnix van der Meer

Utrecht

“Het vertellen van verhalen, samen met anderen, is de basis van ons werk.”
KAWReimarvonMedingZW.jpg

Reimar von Meding

Rotterdam

“Vanuit de overtuiging dat ‘goed wonen’ een basis is voor een beter leven, draag ik mijn steentje bij door sociale woningbouw van hoge kwaliteit en tegen lage kosten te ontwerpen.”
davidmulder.jpg

David Mulder

Amsterdam

“Architectuur is een manier van denken, die zich op verschillende manieren kan materialiseren. Onderzoek is een cruciale manier om relaties te leggen tussen ontwerp en samenleving of maatschappelijk opgaven.”
ReneeMennenAishaZeijpveldzw.jpg

Renée Mennen

Eindhoven

“For us the research nearly always becomes the product.”
HenkMuiszw.jpg

Henk Muis

Wijk bij Duurstude

“Energie van, voor en door ons zelf!”
ARJANDENOOIJERzwwit.jpg

Arjan de Nooijer

Amersfoort

“Altijd op zoek naar nieuwe verhalen en onverwachte combinaties.”
CAR_profielfoto_EdwinOostmeijer.jpg

Edwin Oostmeijer

Loenen

“Bij al die gebouwen die op elkaar lijken, realiseer je je dat we een tijd lang hebben geleefd in een megalomane gekte.”
ESW_Suzanne_Oxenaar.jpg

Suzanne Oxenaar

Amsterdam

“Het ontwikkelen van een concept is een intrigerend proces. Soms is dit maatschappelijk gevoed, maar soms ligt het ook dicht bij jezelf.”
jarrik_ouburg_bw.jpg

Jarrik Ouburg

amsterdam

“Elk project is een multidisciplinair proces waarbij voortdurend de relatie tussen programma en context wordt bevraagd, getest en onderzocht.”
henkovinkzw.jpg

Henk Ovink

Henk Ovink is curator van Nederlandwordtanders/Live #3 NU. De bijeenkomst wordt gehouden op 30 oktober 2014 in Den Haag.”
martijnpool.jpg

Marthijn Pool

Amsterdam

“Architectuur is voor mij de oplossing boven de opdracht laten uitstijgen.”
MarijevanderPark.jpg

Marije van der Park

Eindhoven

“De wereld mooier en weer leefbaar maken, dat is de motivatie achter mijn projecten en ontwerpen.”
dirkpeters.jpg

Dirk Peters

“Door eigentijdse ontwerpen van een hoge kwaliteit en ambitie te realiseren binnen de huidige economische werkelijkheid representeert Barcode Architects een nieuwe generatie Nederlandse architecten .”
bartparmet.jpg

Bart Parmet

“Je komt met de inhoud zo ver als de opgebouwde relatie je toestaat.”
hanspepers.jpg

Hans Pepers

Arnhem

Hans Pepers spreekt tijdens Live #5 op 18 juni.”
jackvdpalenzw.jpg

Jack van der Palen

Groningen

““Denk niet aan gisteren maar aan kansen voor een verantwoorde toekomst.””
ronald_rietveld.jpg

Ronald Rietveld

Amsterdam

“Mijn grootste drijfveer is om altijd vroeg werk te blijven maken.”
daan_roosegaarde.jpg

Daan Roosegaarde

Waddinxveen

“Bied alternatieven! Be hybrid!”
simone_bw.jpg

Simone Rots

Rotterdam

“De noodzakelijke bewaking van de inhoud binnen het transformatieproces is door het nadenken in termen van verkoop niet meer een prioriteit en komt in het gedrang.”
fotoCuadrado1BW.jpg

Rodrigo Rubio

“Architectuur is langzame technologie. Wellicht moeten we herbezien hoe we architectuur interpreteren, als een statisch of juist dynamisch veld.”
websitegeertreitsma.jpg

Geert Reitsma

Rotterdam

“De rol van het ontwerp is het meest kansrijk bij grootschalige economische transformaties.”
petrarutten.jpg

Petra Rutten

Rosmalen

“Ik houd van de stad en van de uitdagende opgave van de stad.”
annemieke01.jpg

Annemieke Roobeek

“Wie denkt in stenen zal nooit maatschappelijke vernieuwing oogsten.”
timoderijkZW.jpg

Timo de Rijk

Timo de Rijk sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september.”
chrisroordazw.jpg

Chris Roorda

Rotterdam

“Ruimte creëren voor fundamenteel anders denken en werken voor een duurzame toekomst. Opschudden, heroriënteren, nieuwe wegen inslaan en het uitzonderlijke normaal proberen te maken.”
RUT_profielfoto_harm_scheltens.jpg

Harm Scheltens

Utrecht

“Steeds meer labels en ontwerpers laten gelukkig een ander geluid horen, noem het sociaal maatschappelijk design.”
eireen_schreurs.jpg

Eireen Schreurs

Rotterdam

“Experimenteren levert fysiek en mentaal ruimte om dingen uit te proberen of bij te stellen.”
sachastolp.jpg

Sacha Stolp

Amsterdam

“Laten we ons in de mensenmassa onderdompelen en van elkaar leren, kennis delen, optimistisch zijn, vertrouwen en samenwerken.”
ElineStrijkerscrop.jpg

Eline Strijkers

Rotterdam

“Ruimtelijke ontwerpen kunnen sociale vernieuwing stimuleren door 'circulaire' en 'inclusieve' projecten te maken.”
XandraSchutte.jpg

Xandra Schutte

Amsterdam

Xandra Schutte was curator van Nederlandwordtanders/Live #3 NU, de bijeenkomst werd gehouden op 30 oktober 2014 in Den Haag.”
carolienschipperszw.jpg

Carolien Schippers

“Vanuit het COA moeten we een enorme groei aan vluchtelingen tijdelijk huisvesten, waarbij ook meteen over tweede bestemmingen nagedacht moet worden. Hoe kunnen we ontwerpers bij deze maatschappelijke opgave betrekken?”
jeroensteenvoordenzw.jpg

Jeroen Steenvoorden

Amsterdam

“Wij ontwerpen vanuit Forms Follow Material: fijn gedetailleerde en tijdloze gebouwen ontstaan denkend vanuit het materiaal, waarvan de eigenschappen bepalend zijn voor de vormgeving, constructie en detaillering.”
martijnstevens.jpg

Martijn Stevens

Nijmegen

Martijn Stevens spreekt tijdens Live#6 Meerwaarden! over de betekenis van het denken in meervoudige waardecreatie voor het businessmodel van de ontwerper.”
michelscholtenzw.jpg

Michel Scholte

Amsterdam

Michel Scholte hield tijdens Live#6 Meerwaarden op 8 december een mini-college over de Nieuwe Spreadsheet”
FransSoeterbroekvk.jpg

Frans Soeterbroek

Utrecht

“Als ruimtemaker probeer ik lichtheid en een menselijke maat terug te brengen in een wereld waar we alles te complex en technocratisch maken.”
pieterstoutjesdijkzw.jpg

Pieter Stoutjesdijk

Delft

“Disrupting Architecture through complete integration of Design, Engineering and digital Production.”
jacqueline_tellinga.jpg

Jacqueline Tellinga

Almere

“De drang naar autonomie en vrijheid, die zo kenmerkend is voor vrijwel elke zelfbouwer, is voor mij heel herkenbaar.”
ralfvantongeren_simonclaassen.jpg

Ralf van Tongeren

Houten

“Wij hebben verantwoordelijkheid voor onze omgeving waarin gebouwen en objecten beschikken over de capaciteit iets terug te geven op sociaal en ecologisch vlak.”
ekimtanZW.jpg

Ekim Tan

Ekim Tan (Play the City) sprak op de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal over 'Design and Governance to the People.'”
NicoTillieZW.jpg

Nico Tillie

“Ik koppel graag diverse doelen en zoek graag de grenzen op van verschillende vakgebieden en verbind deze met elkaar waar ik mogelijkheden tot meerwaarde zie.”
marceltankinkcv2zw.jpg

Marcel Tankink

“Ik hou van spanning tussen structuur en verandering. Tussen geschiedenis en toekomst.”
wardozw.jpg

Wardo Tieman

Enschede

“De ‘gebruiker’centraal.”
hansvermeulen.jpg

Hans Vermeulen

Amsterdam

“Een belangrijke verschuiving in de ruimtelijke ordening is het belang van programmering naast fysieke ingrepen.”
emilyvlieger.jpg

Emilie Vlieger

Utrecht

“Fysiek denk ik dat er niet zo veel gaat veranderen. Hoewel ik hoop en gok op meer kleur en lef.”
jolijn_valk.jpg

Jolijn Valk

Amsterdam

“Dromen, mogelijkheden en utopieën creëren. Dat kunnen wij als ruimtelijke ontwerpers doen!”
Philo.jpg

Philomene van der Vliet

Amsterdam

“Lokale overheden, bedrijfsleven en stadsbewoner moeten ook belang krijgen bij landschapsontwikkeling.”
peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Rotterdam

“Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen.”
marcovermeulen_zw.jpg

Marco Vermeulen

Rotterdam

“Veel van de nieuwe opgaven vereisen typologische innovatie: een fundamentele heroriëntatie op bestaande ruimtelijke modellen en verbanden.”
pasfoto_D_E_Venneman_ZW.jpg

Daniël Venneman

Olst

“Met een open en op samenwerking gerichte houding ontwikkel je betere, innovatieve en duurzame producten en concepten.”
ErikjanVermeulenzwws.jpg

Erikjan Vermeulen

Amsterdam

“Laat het werk spreken.”
WouterValkenierZW.jpg

Wouter Valkenier

Wouter Valkenier sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag.”
svenvolkerszw.jpg

Sven Volkers

Delft

“Architecten en ontwikkelaars van de toekomst moeten breder worden opgeleid, om cross-overs te kunnen maken met andere vakgebieden. SHS Delft geeft studenten die kans.”
nwa_erik_wong.jpg

Erik Wong

Hornhuizen

“Hopelijk is NL over 10 jaar (weer) een toonaangevend kennis-, inzicht-, ontwerp- en oplossingenland.”
nwa_Martijn_de_Waal_.jpg

Martijn de Waal

Amsterdam

“De stedelijke opgave is een multidisciplinaire opgave, waarvoor het initiatief uit verschillende hoeken kan komen.”
NicoWissingzw.jpg

Nico Wissing

Megchelen

“NL Greenlabel staat voor een levende en duurzame buitenruimte.”
RobertWinkelzw.jpg

Robert Winkel

Robert Winkel sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september.”
marcovanzandwijk.jpeg

Marco van Zandwijk

Eindhoven

“Het werken in en vanuit sociale netwerken levert ontzettend veel op.”
MartineZoetemanzww.jpg

Martine Zoeteman

“De betekenis van architectuur voor het dagelijks leven in de stad staat centraal in mijn werk.”
JannisvanZanten.jpg

Jannis van Zanten

Amsterdam

“Al samenwerkend van Nederlandgasland naar Nederlandwarmteland!”