/files/thm/i_0015/makethingshappenbrokencitylab.jpgBrokencitylab.org

Dit jaar gaat Nederlandwordtanders op zoek naar de 'mogelijkmakers' van de nieuwe bouwcultuur. Op 18 juni stond Live#5 in het teken van mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing. Tijdens Live #4, onderdeel van het afscheidssymposium ‘Naar een nieuwe bouwcultuur’ van Rijksbouwmeester Frits van Dongen op 18 maart, illustreerden negen pitchers aan de hand van vier projecten/thema's de rol van deze mogelijkmakers. Alle pitches zijn gefilmd en in dit dossier terug te vinden, evenals een serie blogs naar aanleiding van het eerste Rondetafelgesprek van 2015 en een verslag van de laatste bijeenkomst.

netwerk
JeroenAtteveldzw.jpg

Jeroen Atteveld

"Door warmte voelbaar en zichtbaar te maken in de stad krijgt de de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls."

ellenvanachtkuubzw.jpg

Ellen van Acht

"Niet ontwikkelen vóór mensen, maar mét mensen."

carolienschipperszw.jpg

Carolien Schippers

"Vanuit het COA moeten we een enorme groei aan vluchtelingen tijdelijk huisvesten, waarbij ook meteen over tweede bestemmingen nagedacht moet worden. Hoe kunnen we ontwerpers bij deze maatschappelijke opgave betrekken?"

marcovermeulen_zw.jpg

Marco Vermeulen

Rotterdam

"Veel van de nieuwe opgaven vereisen typologische innovatie: een fundamentele heroriëntatie op bestaande ruimtelijke modellen en verbanden."

florisalkemadenwa.jpg

Floris Alkemade

"We hebben weer mensen nodig met een visie en een duidelijke agenda, mensen die risico durven nemen."

jannicoappelmanzw.jpg

Jan-Nico Appelman

Lelystad

"Jan-Nico Appelman spreekt tijdens Live #5 op 18 juni."

roelbolnwa.jpg

Roel Bol

"De bouwer staat aan de vooravond van een renaissance. Kernwoorden: inspiratie; opzoeken van nieuwe partijen in wetenschap en bedrijfsleven; creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden."

RUT_Daan_Bruggink_profielfoto.png

Daan Bruggink

Nijmegen

"Het energieprobleem is kleiner dan we denken, grondstoffen zijn de grootste uitdaging."

erwindaciernwa.jpg

Erwin Dacier

"In Brabant zijn we hard op zoek naar ‘de families van uitdagingen’, om verbindingen te creëren tussen het generieke en het gebiedsgerichte."

DuzanDoepel.jpg

Duzan Doepel

Rotterdam

"Gezocht zal moeten worden naar slimme combinaties van zorgkosten, energieopwekking en huisvesting."

rienkegroot.jpg

Rienke Groot

"Ruimte creëren voor ontwerp en zo werken aan ruimtelijke kwaliteit. Dit draait niet alleen om esthetiek, maar gaat over de kern van ruimtelijke plannen."

anniushoornstra.jpg

Annius Hoornstra

Amsterdam

"Door geïnspireerd te worden en te inspireren, door het opzoeken van de grenzen, continu te leren en te werken vanuit de traditie, en door mensen en ideeën te verbinden ontstaat synergie."

liesbethjansenzw.jpg

Liesbeth Jansen

Amsterdam

"Mijn drijfveer is gebouwen en gebieden een nieuwe betekenis te geven door programmering en regie, in kleine stappen en met haalbare doelen."

mennokooistra.png

Menno Kooistra

Amsterdam

"Mijn doel is het continu realiseren van de ideale bebouwde omgeving."

elies2zw.jpg

Elies Koot

Amsterdam

"Natuurlijk enthousiasme, denken en doen en samen werken naar een resultaat dat er toe doet maken mij tot een super promotor."

vincentkuyperszw.jpg

Vincent Kuypers

Schiphol

"Het gaat om de sense of urgency die op een bepaald moment leeft. Groen krijgt in de stad telkens een andere betekenis en functie."

davidmulder.jpg

David Mulder

Amsterdam

"Architectuur is een manier van denken, die zich op verschillende manieren kan materialiseren. Onderzoek is een cruciale manier om relaties te leggen tussen ontwerp en samenleving of maatschappelijk opgaven."

hanspepers.jpg

Hans Pepers

Arnhem

"Hans Pepers spreekt tijdens Live #5 op 18 juni."

chrisroordazw.jpg

Chris Roorda

Rotterdam

"Ruimte creëren voor fundamenteel anders denken en werken voor een duurzame toekomst. Opschudden, heroriënteren, nieuwe wegen inslaan en het uitzonderlijke normaal proberen te maken."

jeroensteenvoordenzw.jpg

Jeroen Steenvoorden

Amsterdam

"Wij ontwerpen vanuit Forms Follow Material: fijn gedetailleerde en tijdloze gebouwen ontstaan denkend vanuit het materiaal, waarvan de eigenschappen bepalend zijn voor de vormgeving, constructie en detaillering."

marceltankinkcv2zw.jpg

Marcel Tankink

"Ik hou van spanning tussen structuur en verandering. Tussen geschiedenis en toekomst."

JannisvanZanten.jpg

Jannis van Zanten

Amsterdam

"Al samenwerkend van Nederlandgasland naar Nederlandwarmteland!"

interviews + projecten
BiobasedtandartspraktijkORGAarchitect.jpg
slemduzandoepel.jpg

Circulair bouwen

Duzan Doepel

"Denken in tijd, alternatieve verdienmodellen en aanpasbaarheid horen bij circulair bouwen."

floriade2022almerem240912mf1.jpg

Floriade 2022

Jan-Nico Appelman — Almere

"De Floriade 2022 in Almere krijgt een circulair, biobased en iconisch gebouw, waarin de de innovatieagenda van de tuinbouwsector vorm krijgt."

warmsterdamhotspotjpg.jpg

Warmsterdam

Jeroen Atteveld — Amsterdam

"Het onderzoek Warmsterdam, dat Jeroen Atteveld in samenwerking met Dingeman Deijs uitvoerde, laat zien hoe warmte voelbaar en zichtbaar wordt in de stad en een kwaliteitsimpuls kan geven aan de openbare ruimte."

energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

Rienke Groot

"De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben, we moeten proberen ook op de grote schaal daar in een vroeg stadium ontwerpers bij te betrekken."

asielzoekerscentrumflevoland.jpg

Vluchtelingenhuisvesting

Carolien Schippers

"Hoe kunnen ontwerpers bij de huisvesting van vluchtelingen worden betrokken?"

kuub.jpg

Sociale innovatie

Ellen van Acht

"Mensen bouwen beter en burgers bouwen sneller."

hetdorparnhemdoepelstrijkers.jpg

Het Dorp Arnhem

Hans Pepers — Arnhem

"De vernieuwing van Het Dorp in Arnhem betekent een doorbraak in de zorgarchitectuur."

drift.jpg

De biobased toekomst

Chris Roorda

"Onze toekomst is biobased, een andere is er niet."

nlwarmteland.jpg

Nederland warmteland

Jannis van Zanten

"Nederland wordt warmteland. De potentie is er, maar voor het zover is moet er nog wel wat gebeuren."

reimart.jpg

Reimarkt

Marcel Tankink

"Om niet langer te verdwalen in het doolhof van het duurzaam maken van je huis introduceren KAW en KUUB Reimarkt, de duurzame woonwinkel."

mischanthus.jpg

Miscanthus in de polder

Vincent Kuypers — Haarlemmermeer

"Sinds 2009 groeit er Miscanthus in de Haarlemmermeer. Wat bracht een agrarisch ondernemer er toe om in dit gewas te gaan investeren, wie sloten erbij aan en wat is er de afgelopen vijf jaar uit voortgekomen en hoe maken we van dit fenomeen een leeromgeving?"

20150623ZichtvanafPannekoekTillemanLOWRE.jpg

Museum Biesbosch

Marco Vermeulen — Nationaal Park Biesbosch

"Het nieuwe biobased Biesbosch Museum toont als een landart object, dat zich opent naar de omgeving en waar de ‘Biesbosch experience’ voelbaar en zichtbaar wordt."

ShortStayCity01visiebeeldstudioprototype.jpg

Short Stay City

Jeroen Steenvoorden

"Onze huidige maatschappij vraagt om een dynamische en flexibele wereld, met een stedelijk landschap dat een grote verscheidenheid aan kortstondige occupaties en snel veranderde verblijfseisen kan herbergen."

depierelieskoot.jpg

De Pier

Elies Koot — Scheveningen

"Hoe blaas je als ontwikkelaar een verlaten icoon nieuw leven in?"

depiermennokooistra.jpg

Pier Scheveningen

Menno Kooistra — Scheveningen

"Wandelen boven (be)leven. De Pier van Scheveningen als verlengstuk van de stad."

mozaiekbrabant.png

Mozaiek Brabant

Erwin Dacier

"Hoe kan een tapijt symbool staan voor de zoektocht van de Brabantse overheden naar een nieuwe houding ten opzichte van de energieke samenleving?"

florisalkemadeboulevardmcnwa.jpg

Bestuursculturen

Floris Alkemade

"De kracht van het persoonlijke engagement van de Franse overheid en het experiment in Nederland."

buiksloterham.jpg

Buiksloterham

Annius Hoornstra

"We hebben geen revolutie nodig, maar samenwerking. Het verbinden van ideeën leidt tot synergie."

marineterrein.jpg

Marineterrein Amsterdam

Liesbeth Jansen — Amsterdam

"Organische gebiedsontwikkeling betekent zaaien wat je wilt hebben en weghalen wat er woekert. In kleine stapjes, met hoogwaardige teams en haalbare resultaten."

150316XMLRijksbouwmeesterbeeld2.jpg

Designing Democracy

David Mulder

"Op welke manier kan ontwerp een rol spelen in het vormgeven van democratie?"

blog+nieuws
Dorpthevillagelr.jpg

Doorbreek de cirkel

Maarten Claassen — Amsterdam

Pilot, proeftuin, experiment… ze zijn noodzakelijk als prikkel en inspiratie. Nu is het zaak om wa

NLwordtanders5JudithQuax01.jpg

Verslag Live #5

Den Haag

Circulair bouwen, energietransitie, soci

bettershelterikea.jpg

Live #5 Mogelijkmakers van ruimtelijke vernieuwing

Den Haag

Circulair bouwen, energietransitie, soci

20150318FlorisAlkemade.jpg

Mogelijkmakers van nu

“Disruptie leidt tot een nieuwe cultuur”. En dat is goed nieuws voor de ontwerpende discipline.

afscheidFritsvanDongennwaMerlijnMichon.jpg

Live #4 Mogelijkmakers

Haarlem

Dit jaar gaat Nederlandwordtanders op zoek naar de mogelijkmakers van de nieuwe bouwcultuur. Tijdens

rondetafelgespreknwa.jpg

Het experiment voorbij

Amsterdam

“Disruptie leidt tot een nieuwe cultuur”. En dat is goed nieuws voor de ontwerpende discipline.

marineterreinamsterdamvincenttaapken.jpeg

Cultuur en experiment

Amsterdam

“Disruptie leidt tot een nieuwe cultuur”. En dat is goed nieuws voor de ontwerpende discipline.

makethingshappenbrokencitylab.jpg

Jaar van de mogelijkmakers

Amsterdam

In 2015 staat Nederlandwordtanders in het teken van de ‘mogelijkmakers’. Wij gaan dit jaar in on