/files/nws/i_0025/natuurtop.jpg

Vooruit met de Natuurtop!

Rutger.jpg
Rutger Oolbekkink 26 Apr '13

Op 22 juni vindt de Natuurtop plaats. Nederlandwordtanders schoof aan bij het Ministerie van Economische zaken en zal een groene tafel organiseren. Heeft u ook goede, groene ideeën? Laat het ons weten!

Nederlandwordtanders@natuurtop

"Na ruim twintig jaar natuurbeleid is het tijd voor een herbezinning. Het beleid is in een nieuwe context beland.” Aldus staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken, waar het natuurbeleid tegenwoordig onder valt. Volgens Dijksma is het tijd voor het verbreden van het natuurbegrip: ‘vijftig tinten groen.’ “Natuurbeleid is meer dan alleen beschermen. Het gaat ook om het slim benutten van natuur door het te combineren met doelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en economie."

Het ministerie van EZ nodigde Nederlandwordtanders uit om in een brainstormsessie mee te denken over dit toekomstige natuurbeleid, en samen stappen te zetten op weg naar ‘de vermaatschappelijking’ hiervan. Een select gezelschap natuurdoeners schoof aan: Jolijn Valk en Philomene van der Vliet van Bybali, Nynke-Rixt Jukema, Daan Bruggink en Luigi Pucciano van Aayu.

Slimme combinaties

De zoektocht naar de nieuwe natuur gaat volgens het ministerie over slimme combinaties. Niet langer monofunctionele natuurgebieden, maar het combineren van ‘ogenschijnlijk oncombineerbare waarden’. Kun je de ecologische kwaliteiten van een gebied versterken terwijl je het ook voor andere functies gebruikt? Of door andere vormen van financiering en organisatie inzetten?. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de samenleving zelf; bedrijven of burgers.

Dit klinkt helemaal als Nederlandwordtanders. Maatschappelijk betrokken, nieuwe samenwerkingsverbanden, financierings- en organisatievormen, niet denken in eindbeelden, maar stap voor stap ontwikkelingen. En: concrete voorbeelden.

Concrete voorbeelden op de Natuurtop

In de brainstorm kwamen de eerste voorbeelden al langs: bijenpaleizen, natuurproducerende landbouw, biobased architectuur en de Groene Metropool. Op deze website zullen we de komende tijd voorbeelden en ideeën laten zien van dit soort slimme combinaties. Deze voorbeelden worden gedeeld op de website van ToekomstNatuur en komen zo in aanmerking voor een catwalk van toonaangevende projecten op de Natuurtop van 22 juni.

Met de deelnemers aan deze brainstorm denken we nog na over de invulling van een ‘groene tafel’ tijdens deze Natuurtop. Heeft u ook goede ideeën of voorbeelden? Laat het ons weten via info@nederlandwordtanders.nl.

Hoe zou de natuurtoekomst eruit kunnen zien? Klik voor een voorproefje hier voor de beeldende visie van de Finse fotograaf Ilkka Halso, met de serie ‘Museum of Nature’.

natuur

buurtpodiumwaterlandplein.jpg

Buurtpodium in co-creatie

Amsterdam24 Apr '13

Is ontwerpen in co-creatie een duurzame investering of is het een tijdrovende en idealistische methode? Een nieuw project in Amsterdam-Noord laat het zien....

meer...

KoiKoning2.jpg

Tussen droom en daad...

Eindhoven18 Apr '13

Koi Koning over expeditie Geestenberg en de dreigende teloorgang van wijkcentrum 't Karregat.

meer...

031813_nynke_krimpblog3.jpg

Go or no go?

Leeuwarden22 Mar '13

Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in het noorden? Nynke-Rixt Jukema neemt ons mee naar de Friese realiteit....

meer...

032113_marco_langeblog_krimp1_.jpg

De instandhoudingsmythe voorbij

22 Mar '13

Marco van Zandwijk over de uitkomsten van onderzoek naar visies en ontwerpoplossingen voor toekomstbestendig onderwijs in de noordelijke krimpregio’s.

meer...

032113_Zecc_krimp_02.jpg

Hoe meer krimp hoe mooier!

22 Mar '13

Wat vindt Marnix van der Meer nu zo mooi aan krimp?

meer...

032113_TomB_Amsterdam.jpg

De krimpkaart als structuurvisie?

22 Mar '13

Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl van .temp architecture vragen zich af of gemeenten kunnen en willen improviseren. Of houden zij vast aan hun vergezichten?

meer...

032113_Maurice_nietkrimp.jpg

Niet krimp, groeidenken is het probleem!

Heerlen22 Mar '13

Net als groei is krimp goed noch slecht, probleem noch oplossing...Een bijdrage van Maurice Hermans uit Heerlen.

meer...

032112_Maurice_ideas_gedicht.jpg

Heerlen in Beta

22 Mar '13

Een urban poem door Egid van Houtem, voorgedragen door Maurice Hermans (Betawerk) op 21 maart in Amsterdam Zuidoost.

meer...

031813_paulvb_beeldquote1.gif

De oplossing

22 Mar '13

Paul van Bussel over de oplossing van krimp...

meer...

031913_bb_Erik_teaserblog_krimp.jpg

Verschil en interactie

19 Mar '13

Een statement en een filmpje van Erik Wong.

meer...