/files/nws/i_0045/AL_3.jpg

Tijdelijke openbare ruimte als continue opgave

carolien_zw.jpg
Carolien Ligtenberg 08 Jul '13

De openbare ruimte is niet langer helder gedefinieerd. Noch in fysieke vorm, grootte en gebruik, noch in conceptuele vorm. Door stagnerende bouwprocessen ontstaan ruimten in de stad die vrijwel altijd door hekken omheind worden. Eigenaren vrezen voor succesvolle bottom-up projecten, die zich tegen hen zouden kunnen keren op het moment van hervatten van ontwikkeling van het terrein. En dat laat waardevolle kansen onbenut.

Gezocht moet worden naar een nieuwe definitie en nieuw gebruik van deze veranderlijke openbare ruimte.

Tijdelijke invullingen kunnen verschillende doelen dienen. Activeren (aandacht genereren voor de potentie van een plek), tijdelijk invullen (als tijdsoverbrugging), testen (door middel van korte tijdelijke interventies mogelijkheden testen) of dynamisch ontwikkelen van een plek (de eerste lichte stap richting permanente invulling).

Al deze doelen hebben met elkaar gemeen dat de tijd ruimte biedt om vastgelopen systemen te bevragen. Wat zijn nieuwe financiële modellen, hoe kan de huidige wet- en regelgeving aangepast worden? Kortom: hoe kan het ECHT anders? Hoe kunnen tijdelijke interventies echte betekenis en waarde voor de stad krijgen en niet blijven bij goedbedoelde initiatieven die nauwelijks impact hebben? Juist de toegevoegde waarde van de vernieuwende ruimtelijke professional blijkt hierbij van belang.

Programma’s op deze terreinen worden het best geënt op wat er aan plaatselijke krachten al aanwezig is, zowel in menselijk kapitaal als in materiaalstromen. Door juist aan te haken op de aanwezige krachten krijgt de invulling betekenis en wordt deze gedragen door haar omgeving. Het aanjagen van nieuw gebruik en het genereren van dynamiek ter plaatse is het belangrijkste. Oftewel, het re-socialiseren van de ongebruikte ruimte.

Tijdelijke invullingen komen nu nog vrijwel altijd tot stand door een pro-actief handelende partij die een persoonlijke betrokkenheid of ambitie heeft met het ongebruikte terrein. De potentie van de plek is dan de aanleiding. Van daaruit start dan een traject dat volledig is gericht op het overtuigen van partijen met zeggenschap dat er wat moet en kan gebeuren. Daardoor hebben deze initiatieven nog vaak een marginale impact. Terwijl de potentie van deze terreinen zo groot is! Tijdelijke invullingen zouden als continue kwaliteitsopgave van stad of dorp moeten worden beschouwd.

Wat staat het echte gebruik en de echte betekenis van de veranderlijke openbare ruimte dan nog in de weg? Een aantal cruciale pijlers ontbreken: een opdrachtgever, een werkend financieel model en passende regelgeving. We staan nu nog met één (of soms nog met twee) benen in het oude systeem en moeten op zoek naar andere modellen. Modellen die uitgaan van een integrale meerwaarde die gecreëerd wordt en waarin de afwegingen veiligheid en risico afgezet worden tegen sociale en duurzaamheidsopbrengsten.”

Tijdelijk gebruik biedt geweldige kansen voor een nieuwe kwaliteit van de stad. Daarbij is niet alleen financieel gewin aan de orde, maar ook focus op sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Door nu te experimenteren (en te leren van de experimenten) met tijdelijk gebruik ontstaat de mogelijkheid om gaandeweg een alternatief te formuleren op de ruimtelijke ordening van de planmatige stad.

tekst: Carolien Ligtenberg
beeld: Maider Lopez

tijdelijke openbare ruimte natuur

GeoFort_Zalmenroute.jpg

Slimme natuurcombinaties

Herwijnen22 Jun '13

Afgelopen zaterdag stond het Geofort in Herwijnen in het teken van de Natuurtop, een initiatief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken. Bestuurders, grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook boeren, burgers en ondernemers waren in grote getale aanwezig. Nederlandwordtanders schoof aan bij een tafel van Young Professionals en gaf de staatssecretaris drie adviezen.

meer...

deceuvel1.jpg

Revitalisatie met oude boten

Amsterdam19 Jun '13

Aan de vooravond van de Natuurtop op 22 juni zijn alle ogen gericht op natuur. Ook bij Nederlandwordtanders staat de natuur centraal, met onder meer een aantal nieuwe natuurprojecten en concepten. Zoals het designpaleis voor bijen van Daan Bruggink, de Rijkere Dijken van DELVA Landscape Architects en Dingeman Deijs, Strings attached van Philomene van der Vliet, de Bee Shrine van Aayuu en het Ecologisch Energie Netwerk van Peter Veenstra. Onlangs in het nieuws was de Ceuvel, waar oude boten worden ingezet voor de revitalisatie van vervuild gebied. Hier een toelichting van één van de initiatiefnemers, Sacha Glasl.

meer...

03_glamour_manifest.jpg

Be there or be square!

Amsterdam Zuidoost18 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele bijdrage van Saskia Beer, met een quote van Gijs Albada Jelgersma (associate director IVG Netherlands BV).

meer...

web_Bamboebadkamer_Paul_van_Bussel.jpg

Ga uit van wat je al hebt!

Warffum17 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele bijdrage van Paul van Bussel, met quotes van Hilde van Ree (Groninger Huis) en Peter Hofman (directeur Finance Lentis).

meer...

NWA_18042013_merlijnmichon_1721.jpg

Toffe huurders

Amsterdam14 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele bijdrage van Marcus Fernhout, met een quote van Jaap Schoufour (hoofd Bureau Broedplaatsen gemeente Amsterdam).

meer...

bijJurgenHoogendoorn_buurtmoestuin_braakliggend_Stedelijke_Vernieuwing_Geuzenveld_kopie.jpg

Tijdelijk is het nieuwe permanent

Amsterdam12 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele bijdrage van Jurgen Hoogendoorn.

meer...

Jan_Willem_vad_Groep.jpg

Baandoorbrekende energie

Apeldoorn11 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele blog van Jan Willem van de Groep.

meer...

_JolijnValk_vgvisieblog.jpg

Van droom tot daad

Amsterdam10 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de online bijdrage van Jolijn Valk.

meer...

Carolien_Ligtenberg_kleiburg_blog_ws.jpg

Tijd als ontwikkelstrategie

Amsterdam Zuidoost08 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele blog van Carolien Ligtenberg, met een quote van Elies Koot van Kondor Wessels Vastgoed.

meer...

bijErgun_Erkocu_informeel_transfaal_06_site.jpg

Bewust onafgemaakt

Rotterdam07 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele blog van Ergün Erkoçu en Cihan Bugdaci.

meer...