/files/nws/i_0037/bijJurgenHoogendoorn_buurtmoestuin_braakliggend_Stedelijke_Vernieuwing_Geuzenveld_kopie.jpg

Tijdelijk is het nieuwe permanent

nwa_jurgen_hoogendoorn.jpg
Jurgen Hoogendoorn 12 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele bijdrage van Jurgen Hoogendoorn.

In Amsterdam, waar de grond in eigendom van de gemeenschap (de overheid) is, werd decennia lang gewerkt met een efficiënte ambtelijke planningsmachine. Een apparaat dat, vanuit paradigma’s als groei en schaarste, gewend was te werken met grote en kapitaalkrachtige partijen.

“Dan komt er een ontwikkelmachine op gang, uiterst professioneel, maar wel een die als een Leopardtank de hei op rolt. We kopen alles op, slopen alles, we maken de grond bouwrijp en vervolgens sluiten we met een ontwikkelaar en een corporatie een grote deal.” Wethouder Maarten van Poelgeest (de Volkskrant, 16 februari 2013)

Toen in Amsterdam in 2010 de crisis ruimtelijk doorbrak, nam het aantal braakliggende terreinen sterk toe. Om deze terreinen tijdelijk terug te geven aan de Amsterdamse samenleving, vormden een paar ambtenaren met ruimtelijke professionals en initiatiefnemers uit de samenleving een netwerk. Zij ondernamen samen diverse acties om iets te doen met braakliggende terreinen. Eén daarvan was, gezien de grote behoefte daaraan, het in kaart brengen van al die braakliggende terreinen en deze op het internet te publiceren. Door te klikken op deze online kaart kon men meer informatie krijgen. In tegenstelling tot wat ambtelijk gebruikelijk is, was deze kaart incompleet en waren niet alle gegevens up to date. Via een disclaimer werd opgeroepen verbeteringen aan te geven, waardoor een zelfreparerend proces in gang werd gezet. De kaart is inmiddels een groot succes; al in het eerste jaar leverde het 10.000 unieke bezoekers en 100 kleinschalige en bottom-up initiatieven op.

Inmiddels is duidelijk dat de crisis niet tijdelijk, maar structureler van aard is. De paradigma’s draaien zich om: van schaarste naar overvloed, van top down naar bottom-up, van grootschalig naar kleinschalig, van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Om maatschappelijke legitimiteit te behouden, zullen (ambtelijke) ruimtelijke professionals zich aan deze nieuwe paradigma’s moeten aanpassen.


Jurgen Hoogendoorn is beleidsadviseur bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam. Hij zoekt naar perspectieven achter het huidige systeem.

Bekijk hier het project: Braakliggende terreinen

krimp herbestemming natuur tijdelijke openbare ruimte

Jan_Willem_vad_Groep.jpg

Baandoorbrekende energie

Apeldoorn11 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele blog van Jan Willem van de Groep.

meer...

_JolijnValk_vgvisieblog.jpg

Van droom tot daad

Amsterdam10 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de online bijdrage van Jolijn Valk.

meer...

Carolien_Ligtenberg_kleiburg_blog_ws.jpg

Tijd als ontwikkelstrategie

Amsterdam Zuidoost08 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele blog van Carolien Ligtenberg, met een quote van Elies Koot van Kondor Wessels Vastgoed.

meer...

bijErgun_Erkocu_informeel_transfaal_06_site.jpg

Bewust onafgemaakt

Rotterdam07 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele blog van Ergün Erkoçu en Cihan Bugdaci.

meer...

nwa_provada_05062013_6459.jpg

Nog lang niet uitgespeeld

Amsterdam06 Jun '13

Wat doet Nederland wordt anders op de Provada? Tussen alle netwerkborrels door opeens een ludieke quiz. Om ook aan opdrachtgevend Nederland te laten zien dat Nederland anders moet, en anders kan. En dat trekt volop bekijks!

meer...

nwa_provada_05062013_0098.jpg

Opvallend anders

Amsterdam05 Jun '13

Op de Provada viel één man meteen op. Jord den Hollander, de bevlogen quizmaster van de Nederlandwordtanders Quiz. Speciaal voor deze gelegenheid gekleed in fleurig groen.

meer...

reactivate_cover_nwa.jpg

Een pakhuis vol vernieuwers

Amsterdam29 May '13

Ter gelegenheid van de presentatie van de publicatie ‘REACTIVATE!’, van Indira van ’t Klooster (uitgeverij trancityxvaliz) vulde Pakhuis de Zwijger zich op 27 mei met eigenzinnige en innovatieve ontwerpers en uitdagende thema’s. Nederlandwordtanders was er bij.

meer...

reactivate_copy.png

Gebundelde vernieuwers, REACTIVATE!

Amsterdam22 May '13

Ter gelegenheid van het boek REACTIVATE! Vernieuwers van de Nederlandse architectuur organiseren uitgeverij Trancity, auteur Indira van ‘t Klooster en Pakhuis de Zwijger een avondvullend programma in alle zalen van het gebouw. Met ruim 40 eigenzinnige en innovatieve architectenbureaus.

meer...

HNO_P0_k.jpg

Een 'eetbaar' kantoorgebouw

20 May '13

Hoe kun je uit een kantoorgebouw eten? Aayu architecten ontwikkelde een slim concept, samen met DGMR, IMd Raadgevende Ingenieurs en het Agricultural Economics Research Institute (Wageningen Universiteit).

meer...

natuurtop.jpg

Vooruit met de Natuurtop!

Den Haag26 Apr '13

Op 22 juni vindt de Natuurtop plaats. Nederlandwordtanders schoof aan bij het Ministerie van Economische zaken en zal een groene tafel organiseren. Heeft u ook goede, groene ideeën? Laat het ons weten!

meer...