/files/nws/i_0028/reactivate_cover_nwa.jpg

Een pakhuis vol vernieuwers

Else_klein.jpg
Else Wissink 29 May '13

Ter gelegenheid van de presentatie van de publicatie ‘REACTIVATE!’, van Indira van ’t Klooster (uitgeverij trancityxvaliz) vulde Pakhuis de Zwijger zich op 27 mei met eigenzinnige en innovatieve ontwerpers en uitdagende thema’s. Nederlandwordtanders was er bij.

In Pakhuis de Zwijger zijn op maandagavond 27 mei alle ruimtes tot de nok toe gevuld met eigenzinnige en innovatieve ontwerpers en uitdagende thema’s. Dit alles ter gelegenheid van de presentatie van de publicatie ‘REACTIVATE!’, van Indira van ’t Klooster (uitgeverij trancityxvaliz). Passend bij deze tijd is het boek bescheiden van uitstraling, gedrukt op mat papier, maar met een grote inhoudelijke rijkdom. Nederlandwordtanders was aanwezig en zag veel bekende gezichten. Tal van vernieuwers die ook weer terug te vinden zijn op deze site.

‘REACTIVATE!’ gaat over deze vernieuwers van de Nederlandse architectuur. Was Superdutch nog glossy, groots en iconisch, nu bewandelt de nieuwe generatie noodgedwongen andere wegen. Van ‘t Klooster interviewde ruim veertig jonge architectenbureaus over hun innovatieve ideeën en de herijking van het vak. De rol van de architect van de nabije toekomst is niet langer het produceren, maar vooral programmeren en agenderen. Want, hoeveel architectuur, en architect, is er nog nodig?

In wisselende samenwerkingsverbanden en netwerken reactiveert de jonge generatie het idee van wat een architect is. Terug naar de basis enerzijds: reagerend op concrete vragen vanuit de maatschappij. Visionair anderzijds: zij verbeelden mogelijkheden van nieuwe technologieën, nieuwe opgaven en gebruikerswensen.

Na de boekpresentatie worden in acht sessies een aantal prikkelende thema’s besproken met architecten en publiek. Aan bod komen onder meer nieuwe of vernieuwde instrumenten, flexibele concepten, wederzijds vertrouwen, nieuwe rollen, andere financieringsmodellen, opleiding, ondernemerschap, durf en lef. 'Want, op je bek gaan, dat hoort er ook bij.' De veelzijdigheid, de zoektocht, maar ook de strijdlust binnen het ‘architectenvak’ voeren deze avond de boventoon. Ondanks de crisis is het een optimistische generatie.

Performatieve stedenbouw: ‘De overheid doet er toch toe als je iets wilt bereiken in de stedenbouw. Maar haar rol is inmiddels al deels overgenomen door anderen, zoals private partijen en nieuwe media. Gezocht moet worden naar een nieuwe balans in de verhouding tussen overheid en andere partijen.’

The amateur is de new professional: ‘Het is nodig om werkwijzen te systematiseren. Hoe kun je het vraaggestuurde werken opschalen, zodat er ook geproduceerd kan worden?’

De architect als productontwikkelaar ‘We moeten stoppen met ruzie maken en het wantrouwen. Stoppen met de door angst gestuurde en dure processen. Middelen als BIM en ketensamenwerking kunnen ons helpen. Wij zoeken partners met lef.’

De meerwaarde van tijdelijke projecten: ‘Tijdelijkheid is de nieuwe conditie. Het is een kans voor een breder werkterrein van de architect, om te experimenteren en voor een nieuwe architectonische expressie. Zelfs een doel, als het nieuwe kansen genereert. Het publiceren van goede voorbeelden, delen van ervaringen, een flexibele houding, goed team en aanpassingen op het gebied van wet-en regelgeving en het financiële systeem zijn nodig om een positieve spiraal in de tijdelijkheid te laten ontstaan.’

DIY Architect: ‘Dit is een tijd voor echte ondernemers. Maar hoe maak je van architecten ondernemers? Wat is daar voor nodig? In ieder geval moet je op je bek durven gaan.’

Innovatief landschap: ’De crisis is een zegen. Het dwingt tot creativiteit en ondernemerschap. Een overheid die gaten laat vallen en ruimte laat voor initiatieven van private partijen is heel goed. Een overheid die zelfs landschap in de uitverkoop doet, zet de deur open voor ander eigenaarschap van de openbare ruimte. Natuur en landschap zijn bij uitstek geschikt om slimme combinaties te maken. Een energieopwekkend landschap, een zuiverend landschap, slim vormgeven voor de wateropgave.’

échte duurzaamheid: ‘Als het gaat over echte duurzaamheid gaat, komen we vaak terecht in het systeemdenken, stromen, kringlopen en diagrammen. Ingewikkeld, maar uiterst zinvol. Hoe vergroot je de weerklank hiervan? Het zelfbewustzijn dat er iets moet gebeuren is groot, het nieuwe architectuurtijdschrift ‘De Duurzaamheid’ niet de oplossing. We hebben behoefte aan een prins Constantijn!’

De architect als fondsenwerver: ‘Essentie en kwaliteit zijn het belangrijkste, pas dan komt de financiering in beeld. Een pleidooi voor de vertraging, vrije ruimte en het vertrouwen.’

Al met al tonen de aanwezige vernieuwers veerkracht en nemen ze alvast hun nieuwe posities in. Of wagen een gok, om in de casinobeeldspraak van de afsluitende column van Nanne de Ru, te spreken. Een terugkerend morrelend geluid deze avond is echter het opdrachtgeverschap. Goed opdrachtgeverschap is moeilijk te vinden. Deze nieuwe tijd vraagt ook van opdrachtgevers een nieuwe houding en werkwijze. En dit is dan ook precies waar het vervolg van REACTIVATE! over zou moeten gaan. Nederlandwordtanders juicht dat niet alleen toe, maar draagt daar ook graag aan bij.

Nanne de Ru besluit de avond: ‘We moeten het doen met wat we hebben, en we moeten het zelf maken. Wat is er bevrijdender dan dat?’
reactivate_copy.png

Gebundelde vernieuwers, REACTIVATE!

Amsterdam22 May '13

Ter gelegenheid van het boek REACTIVATE! Vernieuwers van de Nederlandse architectuur organiseren uitgeverij Trancity, auteur Indira van ‘t Klooster en Pakhuis de Zwijger een avondvullend programma in alle zalen van het gebouw. Met ruim 40 eigenzinnige en innovatieve architectenbureaus.

meer...

HNO_P0_k.jpg

Een 'eetbaar' kantoorgebouw

20 May '13

Hoe kun je uit een kantoorgebouw eten? Aayu architecten ontwikkelde een slim concept, samen met DGMR, IMd Raadgevende Ingenieurs en het Agricultural Economics Research Institute (Wageningen Universiteit).

meer...

natuurtop.jpg

Vooruit met de Natuurtop!

Den Haag26 Apr '13

Op 22 juni vindt de Natuurtop plaats. Nederlandwordtanders schoof aan bij het Ministerie van Economische zaken en zal een groene tafel organiseren. Heeft u ook goede, groene ideeën? Laat het ons weten!

meer...

buurtpodiumwaterlandplein.jpg

Buurtpodium in co-creatie

Amsterdam24 Apr '13

Is ontwerpen in co-creatie een duurzame investering of is het een tijdrovende en idealistische methode? Een nieuw project in Amsterdam-Noord laat het zien....

meer...

KoiKoning2.jpg

Tussen droom en daad...

Eindhoven18 Apr '13

Koi Koning over expeditie Geestenberg en de dreigende teloorgang van wijkcentrum 't Karregat.

meer...

031813_nynke_krimpblog3.jpg

Go or no go?

Leeuwarden22 Mar '13

Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in het noorden? Nynke-Rixt Jukema neemt ons mee naar de Friese realiteit....

meer...

032113_marco_langeblog_krimp1_.jpg

De instandhoudingsmythe voorbij

22 Mar '13

Marco van Zandwijk over de uitkomsten van onderzoek naar visies en ontwerpoplossingen voor toekomstbestendig onderwijs in de noordelijke krimpregio’s.

meer...

032113_Zecc_krimp_02.jpg

Hoe meer krimp hoe mooier!

22 Mar '13

Wat vindt Marnix van der Meer nu zo mooi aan krimp?

meer...

032113_TomB_Amsterdam.jpg

De krimpkaart als structuurvisie?

22 Mar '13

Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl van .temp architecture vragen zich af of gemeenten kunnen en willen improviseren. Of houden zij vast aan hun vergezichten?

meer...

032113_Maurice_nietkrimp.jpg

Niet krimp, groeidenken is het probleem!

Heerlen22 Mar '13

Net als groei is krimp goed noch slecht, probleem noch oplossing...Een bijdrage van Maurice Hermans uit Heerlen.

meer...