/files/nws/i_0099/Dorpthevillagelr.jpg

Doorbreek de cirkel

maartensite.jpg
Maarten Claassen 21 Oct '15

Pilot, proeftuin, experiment… ze zijn noodzakelijk als prikkel en inspiratie. Nu is het zaak om waardevolle nieuwe oplossingen structureel door te voeren. Maarten Claassen doet een oproep aan alle spelbepalers, voor de transitie naar een circulaire economie en duurzame energie.

Hieronder de reflectie van Maarten Claassen (Waternet) tijdens de Circulaire Stad #22 - Nederland Kringloopland op 1 oktober 2015 in Pakhuis de Zwijger:

'Wij putten uit en we buiten uit. Ons huidige niveau van consumptie is logischerwijs niet vol te houden. Voor het sluitend krijgen van kringlopen, grondstofterugwinning en duurzame energie is een omslag noodzakelijk.

Mensen en organisaties geven heel verschillend uiting aan die urgentie. Er zijn veel initiatieven waarin men experimenteert om meer gebalanceerde oplossingen te vinden, in ieder geval voor een deel van dit complexe vraagstuk.

Enthousiast en gemotiveerd gaat bijvoorbeeld laboratorium DORP met duurzaamheid aan de slag, en dat is heel wat anders dan de motivatie in andere laboratoria om vakkundig emissie-eisen te omzeilen. DORP heeft als initiatief ambitie. En initiatieven worden waardevoller door goede verbindingen met medestanders en spelbepalers. Goed bedoelde druppels als DORP verdampen echter, als die verbindingen uitblijven.

… maar als het gaat regenen, dan wordt alles nat.
Als die ene druppel één miljoen druppels wordt, dan zijn alle festivals geheel duurzaam. Dan ontwikkelt Buiksloterham zich volledig circulair. Dan zetten wij alle Amsterdamse plassen om in fosfaat. Adriaan Geuze sprak recent over de provocatie van het Nederlandse landschap. Als gerichte initiatieven niet meer verdampen, dan weten we ook die wereld van lelijkheid te doorbreken. Dan… Dan is de wereld van morgen.

Pilot, proeftuin, experiment… ze zijn noodzakelijk als prikkel en inspiratie. De uitdaging is het structureel doorvoeren van waardevolle nieuwe oplossingen. Deze tot standaard maken en dan werken aan de volgende innovatie.

Het speelveld van een kringloopland is super complex,
met verschillende stromen, schalen en spelers. En daarbij ook nog verschillend in tijd en perspectief. Het is onmogelijk om die opgave in volledigheid vanuit de ontwerptafel bij elkaar te krijgen. Transitiedenkers en -doeners weten die complexiteit te omarmen en productief te maken. De verbinding tussen initiatiefnemers en de macht, de invloed -zeg maar de spelbepalers- is voor de transitie doorslaggevend. Maar het is nu nog een zwakke schakel. Zowel initiatiefnemers als de noodzakelijke grote organisaties staan voor de uitdaging om de kwaliteit en professionaliteit van de onderlinge relatie te vergroten.

Mensen maken daarin het verschil. Het begint met experiment, ervaring, kennis delen en inzicht. De werkelijke omslag is pas mogelijk als mensen binnen gevestigde organisaties anders gaan werken. De wereld die sneller verandert dan wij kunnen bijhouden, schreeuwt om andere werkwijzen. Improviseren is dan misschien wel de hoogste vorm van vakmanschap.

Beste spelbepalers, overheid, investeerders, bedrijven, partners: het is uw ontvankelijkheid die bepaalt of het perspectief op volhoudbaar Nederland waarheid wordt. Initiatiefnemers, ook wel stadsmakers genoemd, lopen in kringetjes. En verliezen onnodige energie aan de door u opgeworpen bureaucratie. En wat doet u?
Tolereert u de innovatieve uitzondering, die u communicatief waarschijnlijk volledig uitmelkt, of past u het spel aan? Laten we ingaan op uw eigen spel. Welke rol spelen u en de processen in uw organisatie? Handelen de verschillende onderdelen tot in de vezels congruent? Of houdt u, wellicht onbewust, een ander systeem in stand? Ik daag u uit die ontvankelijkheid te tonen, of in ieder geval serieus te onderzoeken.

U bent aan zet.
U bent met uw achterban nodig voor de gewenste schaal, impact en stabiliteit. Kleinschalige initiatieven hebben grote waarde, maar werken nooit zo betrouwbaar en efficiënt. U schept de voorwaarden, waardoor initiatief impact kan hebben. Bijvoorbeeld in de rol van opdrachtgever, inkoper of wetgever. U moet dan wel de goede dingen doen of in ieder geval leren deze te gaan doen.

Initiatiefnemers hebben, van u als spelbepaler, behoefte aan visie en helderheid. En hebben u als partner nodig om daadkrachtig mee samen te werken. Een voorbeeld; is uw missie duurzame energie voor iedereen? Dan is het belangrijk in al uw activiteiten dat ook mogelijk te maken. Dus met makkelijke aansluitmogelijkheden van duurzaam geproduceerde energie, zinvolle financiering en bijbehorende regels. Aan de andere kant is het fijn dat u, vanuit voorbeeldgedrag, dan geen kolencentrales meer bouwt.

Doorbreek de cirkel
Spelbepalers en initiatiefnemers zijn in goede verbinding tot veel in staat. Routines, patronen en regels kunnen hierbij in de weg staan. Iedereen kan op elk niveau deze cirkel doorbreken. Visie, lef en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk hierin te slagen. Voor de transitie naar een circulaire economie & duurzame energie heeft u de sleutel in handen!"

Circulaire Stad #22 - Nederland Kringloopland. Bekijk hier de opname van de Livestream (0:56-1:02) of lees het verslag. Lees ook het interview over Buiksloterham op gebiedsontwikkeling.nu en bekijk de bijdragen van Annius Hoornstra en Eva Gladek op deze site.

mogelijkmakers duurzame stad

20150318FlorisAlkemade.jpg

Mogelijkmakers van nu

25 Mar '15

“Disruptie leidt tot een nieuwe cultuur”. En dat is goed nieuws voor de ontwerpende discipline. Slimme verbindingen met grote bedrijven kunnen leiden tot baanbrekende projecten en experimenten hebben de potentie om ‘logge instituties’ in beweging te krijgen. Hoewel er goede (ontwerp)ideeën over verandering zijn genoeg zijn, belemmeren tegenwerkende krachten de vernieuwing. Wat en wie zijn hebben wij nu nodig om daadwerkelijk koppen met spijkers te slaan? Zijn overheid en financiën in deze tijd nog wel de logische bondgenoten van de ontwerpers? Of moeten we op zoek naar andere ‘mogelijkmakers’?

meer...

rondetafelgespreknwa.jpg

Het experiment voorbij

Amsterdam17 Mar '15

“Disruptie leidt tot een nieuwe cultuur”. En dat is goed nieuws voor de ontwerpende discipline. Slimme verbindingen met grote bedrijven kunnen leiden tot baanbrekende projecten en experimenten hebben de potentie om ‘logge instituties’ in beweging te krijgen. Hoewel er goede (ontwerp)ideeën over verandering zijn genoeg zijn, belemmeren tegenwerkende krachten de vernieuwing. Wat en wie heeft de ruimtelijke sector nu nodig om daadwerkelijk koppen met spijkers te slaan? Zijn overheid en financiën in deze tijd nog wel de logische bondgenoten van de ontwerpers? Of moeten we op zoek naar andere ‘mogelijkmakers’?

meer...

marineterreinamsterdamvincenttaapken.jpeg

Cultuur en experiment

Amsterdam12 Mar '15

“Disruptie leidt tot een nieuwe cultuur”. En dat is goed nieuws voor de ontwerpende discipline. Slimme verbindingen met grote bedrijven kunnen leiden tot baanbrekende projecten en experimenten hebben de potentie om ‘logge instituties’ in beweging te krijgen. Hoewel er goede (ontwerp)ideeën over verandering zijn genoeg zijn, belemmeren tegenwerkende krachten de vernieuwing. Wat en wie heeft de ruimtelijke sector nu nodig om daadwerkelijk koppen met spijkers te slaan? Zijn overheid en financiën in deze tijd nog wel de logische bondgenoten van de ontwerpers? Of moeten we op zoek gaan naar andere ‘mogelijkmakers’?

meer...

IABRzaalnederlandwordtandersruimtevolkMe.jpg

De onweerstaanbare verleidingen van de duurzame stad

Rotterdam16 Jun '14

Een meer duurzame circulaire benadering van de stad lonkt, zo blijkt tijdens de inspirerende bijeenkomst 'Werken aan de duurzame stad'. Een gastblog van RUIMTEVOLK.

meer...

tailor.jpeg

Open stedenbouw

10 Apr '14

Naar aanleiding van de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live#1 Internationaal schreef curator Bart Goldhoorn een blog over open stedenbouw.

meer...

museum_of_possibilities1_by_kelseysnook.jpg

Stadscurator als zaakwaarnemer van de veranderlijke stad

22 Oct '13

Om de kwaliteit van de tijdelijke projecten in de stad te waarborgen, kleinschalige initiatieven ook op stadsniveau betekenis te laten krijgen en tijdelijkheid te incorporeren in stadsplanning hebben we een nieuwe ruimtelijke professional nodig. Carolien Ligtenberg introduceert de stadscurator.

meer...

beeld_blog_fin3.jpg

Hot models

Amsterdam16 Sep '13

Lokale munteenheden zoals de Brixton Pound of Bijlmer Euro, timebanking, stedelijke herverkaveling of crowd funding. Het zijn slechts enkele van de vele voorbeelden die momenteel in binnen- en buitenland verkend worden als alternatief voor de vastgelopen of – aldus de huidige secretaris van de Verenigde Naties Ban Ki-moon – feitelijk suïcidale financierings- en businessmodellen van weleer. De voorbeelden die relevant zijn voor de ruimtelijke sector lopen uiteen van naïef tot doordacht, van experimenteel tot bewezen, van eenmalig tot breder toepasbaar. Zoals dat hoort in een fase waarin nog veel onderzocht en beproefd moet worden. En toch zijn er nu al gemene delers te ontdekken.

meer...

raamweg47_hallard.jpg

Betekenisvol herbestemmen

03 Sep '13

Herbestemmen. Wat ooit nog bijna een modeverschijnsel leek, met talloze hippe restaurants die opdoken in leegstaand cultureel erfgoed, is nu één van de grootste serieuze thema’s in de architectuur. En terecht.

meer...

AL_3.jpg

Tijdelijke openbare ruimte als continue opgave

08 Jul '13

De openbare ruimte is niet langer helder gedefinieerd. Noch in fysieke vorm, grootte en gebruik, noch in conceptuele vorm. Door stagnerende bouwprocessen ontstaan ruimten in de stad die vrijwel altijd door hekken omheind worden. Eigenaren vrezen voor succesvolle bottom-up projecten, die zich tegen hen zouden kunnen keren op het moment van hervatten van ontwikkeling van het terrein. En dat laat waardevolle kansen onbenut.

meer...

GeoFort_Zalmenroute.jpg

Slimme natuurcombinaties

Herwijnen22 Jun '13

Afgelopen zaterdag stond het Geofort in Herwijnen in het teken van de Natuurtop, een initiatief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken. Bestuurders, grote bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook boeren, burgers en ondernemers waren in grote getale aanwezig. Nederlandwordtanders schoof aan bij een tafel van Young Professionals en gaf de staatssecretaris drie adviezen.

meer...