/files/nws/i_0020/031813_paulvb_beeldquote1.gif

De oplossing

GUI_Paul_van_bussel_profielfoto_jpg.jpg
Paul van Bussel 22 Mar '13

Paul van Bussel over de oplossing van krimp...

Krimp is geen nieuw verschijnsel. Voortdurend verliezen overal ter wereld dorpen, steden en gebieden om de meest uiteenlopende redenen inwoners. De mate en schaal waarin voor de komende tijd krimp in ons land verwacht wordt, maakt het tot een fenomeen. En over fenomenen worden rapporten geschreven, voorspellingen gedaan en verhitte discussies gevoerd, niet in de laatste plaats door architecten en planners. Daarbij wordt veelal gezocht naar oplossingen op dezelfde maat en schaal als waarin het fenomeen zich voordoet, zoals gebiedsreorganisaties, ontruimingen, gereguleerde concurrentiestrijd, benoemen van kernkwaliteiten en het toebedelen van functies aan bepaalde gebieden.

De vraag is of dat nodig is. De vraag is namelijk gerechtvaardigd of er wel één oplossing is voor krimp; is er immers wel één vraagstuk krimp? Is er niet eerder sprake van een hoeveelheid buurten, dorpen, stadjes en gebieden met allemaal hun unieke mix van specifieke, minder specifieke en generieke problemen en kansen? Misschien is het handig om krimpgerelateerde opgaven locatiespecifiek, pragmatisch en uiterst gedetailleerd aan te pakken: wat is hier op deze plek aan de hand en wat kunnen we daaraan doen?

Er valt te constateren dat het pragmatisch en specifiek aanpakken van krimpvraagstukken gaandeweg vaste vorm begint aan te nemen. Ons bureau is betrokken bij diverse initiatieven en projecten waarbij combinaties van partijen hun expertise inzetten om gezamenlijk specifieke krimpvraagstukken aan te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van dorpen op vergrijzing; het investeren in (behoud van) dorpskernen in plaats van aanpassingen in de buitenschil; het opzetten en stimuleren van kleine economieën; het samenbrengen van functies zoals huiskamer, café, winkel en hulppost; en onderzoek naar mogelijkheden om producten en voorzieningen plaatselijk te produceren.

Al deze initiatieven hebben een gemeenschappelijke deler: de klassieke rolverdeling opdrachtgever-opdrachtnemer ontbreekt. Er is steeds sprake van gezamenlijk opgezette projecten waarin de verschillende partijen (zoals ontwikkelaars, zorgaanbieders, woningcorporaties, financieel experts, productontwikkelaars en ontwerpers) allemaal aandeelhouder zijn. Dit vraagt van alle partijen, dus ook van de architect, een andere insteek: er is een ander verdienmodel en een andere verantwoordelijkheid. De architect doet niet een 'gratis onderzoekje', maar investeert ideeën en ontwerpkracht in producten waarvan het slagen geheel afhangt van de kwaliteit van de gezamenlijke inbreng. De deelnemers hebben niet alleen verantwoordelijkheid naar de eindgebruikers en de andere partijen, maar ook naar zichzelf. Het is dus essentieel dat je als betrokken partij gelooft in het product dat je brengt.

De rol van het ontwerp varieert in de diverse producten sterk, maar pretendeert in geen van de gevallen 'de oplossing' of de 'verbindende factor' te zijn. Het ontwerp is slechts een onderdeel van het geheel. Paradoxaal genoeg wordt daarmee het ontwerp nadrukkelijker onmisbaar, want essentiëler: in alle gevallen dienstbaar aan het product en de gebruiker en een vertrekpunt in plaats van een eindbeeld.
Overigens is het juist bij krimpopgaven interessant om te ervaren hoe het denken in termen van groei is ingebakken in ons systeem. Dit spanningsveld tussen groeidenken en denken in termen als 'verbeteren' en 'oplossen' enerzijds en roeien met de riemen die je hebt anderzijds is misschien juist datgene waar zowel architecten als krimplocaties het van moeten hebben.

Paul van Bussel #krimp

krimp

031913_bb_Erik_teaserblog_krimp.jpg

Verschil en interactie

19 Mar '13

Een statement en een filmpje van Erik Wong.

meer...

031713_jurgen_krimpblog_eutropolitan.jpg

Hoezo periferie?

18 Mar '13

Hoezo periferie? Vier de ruimte!

meer...