/files/pro/i_0214/energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben. Volgens mogelijkmaker Rienke Groot (secretaris College van Rijksadviseurs) moet je er dus al in een vroeg stadium over nadenken hoe dat eruit gaat zien. Zo kan ook weerstand weggenomen worden bij mensen die een schrikbeeld in hun hoofd hebben van een land vol windmolens of zonnepanelen.

Mogelijkmaker Rienke Groot sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag in het kader van het thema energietransitie.

mogelijkmakers

rienkegroot.jpg

Rienke Groot

Rienke Groot (Utrecht, 1975) is secretaris van het College van Rijksadviseurs. Daarvoor was zij al een aantal jaren verbonden aan het College van Rijksadviseurs als assistent Rijksadviseur Landschap. Ze studeerde landschapsarchitectuur en planning aan de Universiteit in Wageningen en bracht haar kennis onder meer in de praktijk bij Alterra, kennisinstituut voor de groene ruimte, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en DLG (Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

project

Ruimtelijke impact energietransitie

website

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl

social media

Rienke Groot op twitter

rienkegroot@rienkegroot15 Mar

RT @JeroenLeijsen: College van Rijksadviseurs gaat een landbouwtransitieplan opstellen voor een landschapsinclusieve landbouw.… https://t.co/vDsMrauZYZ

rienkegroot@rienkegroot13 Mar

RT @emielreiding: Mede hierom zal in de aanstaande #novi Nationale Omgevingsvisie één van de afwegingsprincipes zijn dat de kenmerken… https://t.co/OCPQIgUcDd

rienkegroot@rienkegroot12 Mar

RT @lotvanhooijdonk: Vier op de vijf Nederlanders maken zich zorgen om landschap /via @Nieuwsuur - hét thema van de provinciale verkiezi… https://t.co/3GEa8C872n

rienkegroot@rienkegroot12 Mar

RT @Antoinettelaan: Ruimtelijke ordening is niet sexy, maar we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Kijk maar eens om je heen!… https://t.co/SOenokWb3d

rienkegroot@rienkegroot05 Mar

Lezenswaardig interview met Henk Ovink: 'Wicked problems los je niet op met een enkelvoudige aanpak. Omarm de compl… https://t.co/H4EJanPvuT

rienkegroot@rienkegroot04 Mar

RT @BCVolkers: “Natuur en landschap moeten onderdeel zijn van kringlooplandbouw. Heel belangrijk is dat we niet meer in scheiding… https://t.co/L42RIiZl3J

rienkegroot@rienkegroot22 Feb

RT @yfaber: People are nicer to each other when they move more slowly': how to create happier cities https://t.co/JZDueUA3Mm

rienkegroot@rienkegroot21 Feb

Maak van de trein de goedkoopste én makkelijkste optie voor reizen tot 750 km. Teken de petitie.… https://t.co/lbLnVmzIgL

rienkegroot@rienkegroot20 Feb

RT @MRE_netwerk: Panorama Nederland van @rijks_adviseurs komt op bezoek bij de Metropoolregio Eindhoven. Kom ook kijken! 27 maart to… https://t.co/pBq1lhO1AG

rienkegroot@rienkegroot12 Feb

RT @edwardstigter: Terecht aandacht voor bodemdaling in Veenweidegebieden in Volkskrant vandaag. Vraagt brede belangenafweging en inte… https://t.co/2IBuyMUCIj