• /files/pro/i_0145/LOLA_EEN_the_ecology_of_energy.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EHN_axo_photoshop_laatste_versie2.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EEN_eindhoven_species.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_20120615_TGAC___Design_and_implementation1__2_.jpg

Ecologisch Energie Netwerk

Nu onze energieproductie duurzamer wordt, kan ook haar transport groener. Het maaiveld onder het elektriciteitsnet heeft de potentie om een samenhangend ecologisch netwerk en een waardevolle recreatieve structuur te vormen. In de verre toekomst kan het hoogspanningsnet uitgroeien tot een groot Nationaal Park en ontbrekende schakels invullen in een wijdvertakt Europees ecologisch netwerk. Energiebedrijven, provincies en gemeenten reageerden enthousiast op het concept. Een coalitie om de eerste kilometer Ecologisch Energie Netwerk (EEN) te realiseren is in de maak.

In 1990 lanceerde het toenmalige kabinet plannen om in 2018 een volledig aaneengesloten natuurnetwerk te hebben gerealiseerd in Nederland, de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Met nieuwe bezuinigingsronden in het vooruitzicht blijft de druk op de groene ruimte toenemen. Haagse financiële steun voor zogenoemde robuuste zones, die gezamenlijk de EHS vormen, vervalt. Dat betekent dat het verbinden van kostbare natuur op veel plaatsen tot stilstand komt. Het stagneren van de subsidiestroom hoeft echter niet het einde te betekenen van het vervolmaken van de EHS, het is juist aanleiding om te onderzoeken of er nieuwe investeringsimpulsen zijn.
Door nieuwe regelgeving heeft het hoogspanningsnetwerk een footprint gekregen waarin langdurig verblijf niet is toegestaan. 'Gevoelige bestemmingen' - woningen, crèches, scholen en kinderopvangplaatsen – kunnen niet langer worden gebouwd onder het hoogspanningsnetwerk. Een niet-gevoelige bestemming zoals ecologie krijgt hiermee paradoxaal genoeg alle ruimte.

‘Binnen die nieuwe realiteit ontvouwen zich, volgens ons, nieuwe kansen. Niet alleen ontbrekende schakels in de EHS zijn interessant, maar er liggen ook kansen om de biodiversiteit te vergroten. De ontwikkeling van een ecologisch hoogspanningsnetwerk kan minstens drie verschillende ambities faciliteren: het hoogspanningsnetwerk verbindt natuurgebieden met elkaar, bij doorkruising van stedelijke gebieden biedt het plaats aan natuurontwikkeling in de stad en de gerealiseerde natuur kan onder het hoogspanningsnetwerk een bestemming op zich worden.

De manier om dit concept te realiseren is om eerst de stakeholders te organiseren en daarna het ontwerp te maken. Ons doel is de letterlijke aanleg van een pilotproject. Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen. TenneT (het distributienetwerk van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening ) heeft onlangs opdracht gegeven tot pilotprojecten in Eindhoven en Almere. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.'

Peter Veenstra
Lola Landscape Architects

Dit project is een samenwerking tussen:
- Peter Veenstra Lola landscape architects
- Eric Frijters FABRIC
- Lucas Zoutendijk Studio1:1

natuur

peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen.

project

Ecologisch Energie Netwerk

website

http://www.lolaweb.nl

social media

Peter Veenstra op twitter

LOLA_landscape@LOLA_landscape14 Jan

The concourse design of the new Feyenoord Stadium features a performative public space in a double role for both st… https://t.co/VK0J0OGtFi

LOLA_landscape@LOLA_landscape11 Jan

Right before the end of 2018 our public space design for Feyenoord Stadium was approved. In close collaboration wit… https://t.co/PBzriHLatB

LOLA_landscape@LOLA_landscape20 Dec

LOLA finished the design for the Hogekamp square at the university campus of Twente. The perfectly rectangular squa… https://t.co/CgvC6Sd2k5

LOLA_landscape@LOLA_landscape12 Dec

The Future of False Creek is a design study into the effects of climate change, e.g. sea level rise and changes in… https://t.co/ObrolcEKBV

LOLA_landscape@LOLA_landscape11 Dec

The Future of False Creek is the result of an intensive and interactive process between the City of Vancouver, Univ… https://t.co/hgT4Mumq01

LOLA_landscape@LOLA_landscape30 Nov

RT @markhendriks2: As zaterdag presenteren we het @BlauweKamer jaarboek 2018. Wederom met het beste van de Nederlandse… https://t.co/TmHvLY3ZiV

LOLA_landscape@LOLA_landscape31 Oct

The flood protection trilogy is complete! After Projects '17 and Projects '18, now the final book Projects '19 has… https://t.co/1cofPmyj7M

LOLA_landscape@LOLA_landscape31 Oct

RT @CLADglobal: Herzog & de Meuron’s first Swedish project will repurpose century-old gasworks @HerzogdeMeuron @LOLA_landscapehttps://t.co/2OFhKvhgZ9

LOLA_landscape@LOLA_landscape30 Oct

A sublime experience for cyclists! This 55 km long cycle route through the new Municipality of Beekdaelen situated… https://t.co/nWIjRqeC0m

LOLA_landscape@LOLA_landscape24 Oct

The Werkspoorhal is in effect a square with a roof: open for everybody, a stage for anything. The roofed square is… https://t.co/yFuSp9pKgp