• /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA.jpg
  • /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA2.jpg

Circularity and city data

Om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, zijn begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen.

Nico Tillie sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over circularity and city data.

Circularity and City data, Matchmaking!

Bestuurders, burgers, bedrijven en NGO’s zoeken naar antwoorden om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, waarbij begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld gegevens over afval- water- materiaal- of energiestromen, maar ook een veiligheidsindex voor bestuurders, een BREEAM-label of een stadsindex.

Smart City Planner
Om data ook in co-creatie met lokale actoren te gebruiken is vanuit Rotterdam de Smart City Planner opgezet, in samenwerking met de TU Delft: gebiedsprofielen met verschaalbare kaarten. Door middel van een spinnenwebdiagram is voor iedere buurt te zien wat de stand van zaken is op twaalf ruimtelijke, duurzaamheids- en sociaaleconomische thema’s. Met digitale kaarten kan snel ingezoomd worden van buurtniveau (of soms kleiner) tot stadsniveau. Goede data versnellen en leveren een gespreksagenda tussen overheid, burgers, investeerders of andere belanghebbenden.

Internationale normen
Internationaal zijn gestandaardiseerde data nodig om te kunnen vergelijken, te kunnen leren, samen te werken en lokaal producten te ontwikkelen. Tot enkele jaren geleden waren steden niet met internationale normen bezig en andersom. De wereld van de ISO-normen met betrekking tot steden komt echter snel in beweging. Op 15 mei 2014 is de eerste ISO-standaard over steden gelanceerd . Tevens is de World Council on City Data in Toronto opgericht. Zoals Prof. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau van de Leefomgeving, het verwoordde: ‘Het eerste open data platform met gevalideerde stedelijke statistieken’.

Een interessant vervolg is om na te gaan wat dit betekent voor co-creatie in steden, industrie, infrastructuur, investeringen en voor dataverzameling in steden zelf."

nationaal

NicoTillieZW.jpg

Nico Tillie

Nico Tillie (1972) is landschaparchitect, Onderzoeker Stedelijk Metabolisme, doceert landschapsarchitectuur en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Op dit moment is hij bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek over ‘livable low carbon cities’, dat zich richt op de integratie van energie en stadsontwikkeling. Hij werkt ook voor de stad Rotterdam waar hij onder meer betrokken was bij diverse Architectuurbiënnales. Daarnaast is hij een senior fellow van het Global Cities Institute van de Universiteit van Toronto en vice-president van World Council on City Data. Nico Tillie spreekt tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over 'Circularity and city data'. In de week na de bijeenkomst verschijnt er meer informatie op de site.

project

Circularity and city data

website

http://www.bk.tudelft.nl

weblog

www.berslangen.nl

social media

Nico Tillie op twitter

nicotillie72@nicotillie7217 Mar

RT @milieucentraal: Een #stickertje op je appel? Met een nieuwe lasertechniek is dat niet meer nodig. Zo kan het logo in de #appel word… https://t.co/TiPIgj69Xf

nicotillie72@nicotillie7213 Mar

RT @restorm: 3-Minute VIDEO: This community-based initiative is restoring 375,000 acres of Sumatran wildlife habitat!… https://t.co/iCDWvXUwU9

nicotillie72@nicotillie7210 Mar

RT @tomvanteinde: Zo heftig. @gijsrademaker vraagt aan vluchtelingen waarom ze niet gewoon teruggaan. Dan gebeurt dit????????https://t.co/0nH66TwsMW

nicotillie72@nicotillie7207 Mar

RT @WaterasLeverage: How can we create an #ecosystem of stakeholders to structure the deals for implementation? @aaronwwf of @WWF provid… https://t.co/ZTaG9S97UD

nicotillie72@nicotillie7205 Mar

RT @LucienKnol: Nog niet vol op gang, maar de eerste padden gaan op weg. De 1ste foto is een rugstreeppad, op de 2de foto kan je t… https://t.co/iesPhYlx5D

nicotillie72@nicotillie7205 Mar

RT @Sustainable2050: Recent temperature rise in the Netherlands is rather shocking, as revealed by @steeph's moving 30-year average: Re… https://t.co/IkflRF5fPx

nicotillie72@nicotillie7203 Mar

‘95% van de Nederlandse weilanden niet geschikt voor weidevogels’, zou wellicht betere kop zijn https://t.co/LjBU7OkKvb

nicotillie72@nicotillie7203 Mar

RT @CecilUforia: Having had a 'green' childhood may improve the mental health of adults. https://t.co/7Xex5dcN36