• /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA2.jpg
  • /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA.jpg

Circularity and city data

Om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, zijn begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen.

Nico Tillie sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over circularity and city data.

Circularity and City data, Matchmaking!

Bestuurders, burgers, bedrijven en NGO’s zoeken naar antwoorden om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, waarbij begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld gegevens over afval- water- materiaal- of energiestromen, maar ook een veiligheidsindex voor bestuurders, een BREEAM-label of een stadsindex.

Smart City Planner
Om data ook in co-creatie met lokale actoren te gebruiken is vanuit Rotterdam de Smart City Planner opgezet, in samenwerking met de TU Delft: gebiedsprofielen met verschaalbare kaarten. Door middel van een spinnenwebdiagram is voor iedere buurt te zien wat de stand van zaken is op twaalf ruimtelijke, duurzaamheids- en sociaaleconomische thema’s. Met digitale kaarten kan snel ingezoomd worden van buurtniveau (of soms kleiner) tot stadsniveau. Goede data versnellen en leveren een gespreksagenda tussen overheid, burgers, investeerders of andere belanghebbenden.

Internationale normen
Internationaal zijn gestandaardiseerde data nodig om te kunnen vergelijken, te kunnen leren, samen te werken en lokaal producten te ontwikkelen. Tot enkele jaren geleden waren steden niet met internationale normen bezig en andersom. De wereld van de ISO-normen met betrekking tot steden komt echter snel in beweging. Op 15 mei 2014 is de eerste ISO-standaard over steden gelanceerd . Tevens is de World Council on City Data in Toronto opgericht. Zoals Prof. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau van de Leefomgeving, het verwoordde: ‘Het eerste open data platform met gevalideerde stedelijke statistieken’.

Een interessant vervolg is om na te gaan wat dit betekent voor co-creatie in steden, industrie, infrastructuur, investeringen en voor dataverzameling in steden zelf."

nationaal

NicoTillieZW.jpg

Nico Tillie

Nico Tillie (1972) is landschaparchitect, Onderzoeker Stedelijk Metabolisme, doceert landschapsarchitectuur en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Op dit moment is hij bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek over ‘livable low carbon cities’, dat zich richt op de integratie van energie en stadsontwikkeling. Hij werkt ook voor de stad Rotterdam waar hij onder meer betrokken was bij diverse Architectuurbiënnales. Daarnaast is hij een senior fellow van het Global Cities Institute van de Universiteit van Toronto en vice-president van World Council on City Data. Nico Tillie spreekt tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over 'Circularity and city data'. In de week na de bijeenkomst verschijnt er meer informatie op de site.

project

Circularity and city data

website

http://www.bk.tudelft.nl

weblog

www.berslangen.nl

social media

Nico Tillie op twitter

nicotillie72@nicotillie7216 Jan

RT @TimmermansEU: “You can’t go back and change the beginning. But you can start where you are and change the ending.” C.S. Lewis #Brexit

nicotillie72@nicotillie7215 Jan

RT @WCCityData: Great to catch up with Gladys Gonzalez from the first #ISO37120 certified city in Florida, @Cityofdoralhttps://t.co/biU6uUQ8DH

nicotillie72@nicotillie7215 Jan

RT @modacitylife: No country has embraced the nimble cargo bike like the Netherlands, where grocery, soft drink and logistics compani… https://t.co/ivp1YW2w2e

nicotillie72@nicotillie7215 Jan

RT @WillemFerwerda: Landbouw zegt alles over beschaving. Als naast duurzame productie ook het beheer weer meetelt, krijgt landbouw een… https://t.co/GkgRNKqf4K

nicotillie72@nicotillie7210 Jan

RT @Berrie_v_eld: Bij elke nieuwe ontdekking raakt de geruststelling verder weg. Elke keer blijkt het niet langzamer, maar sneller te… https://t.co/hOEniKTPIB

nicotillie72@nicotillie7210 Jan

RT @BraaksmaRoos: Coming soon: het verhaal over de Tilburgse Lochal en haar ontwerpers @lochal013 @pr_insouts en Civic Architects! https://t.co/CMyoz4FFKi

nicotillie72@nicotillie7209 Jan

RT @urbanenergytud: Next lunch lecture by Sabine Jansen @BKTUDelft @tudelft - (ultra) low temperature heat grids for sustainable urban… https://t.co/qByXTtxxnq

nicotillie72@nicotillie7209 Jan

RT @pretaloger: 5 years later @pretaloger is still being an example. This time in a Dutch textbook #NederlandsopNiveau ???? @tudelft https://t.co/3Tbkr6ljHh

nicotillie72@nicotillie7209 Jan

RT @Sustainable2050: This is massive: India will tender 500 GW renewable power capacity by 2028, out of which 350 GW solar! At the mome… https://t.co/nfA6DbPmey

nicotillie72@nicotillie7208 Jan

RT @modacitylife: In 1977, Groningen implemented a Traffic Circulation Plan that divided the city centre into four quarters, and forb… https://t.co/RSpVJW7eFi