/files/nws/i_0025/natuurtop.jpg

Vooruit met de Natuurtop!

Rutger.jpg
Rutger Oolbekkink 26 Apr '13

Op 22 juni vindt de Natuurtop plaats. Nederlandwordtanders schoof aan bij het Ministerie van Economische zaken en zal een groene tafel organiseren. Heeft u ook goede, groene ideeën? Laat het ons weten!

Nederlandwordtanders@natuurtop

"Na ruim twintig jaar natuurbeleid is het tijd voor een herbezinning. Het beleid is in een nieuwe context beland.” Aldus staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken, waar het natuurbeleid tegenwoordig onder valt. Volgens Dijksma is het tijd voor het verbreden van het natuurbegrip: ‘vijftig tinten groen.’ “Natuurbeleid is meer dan alleen beschermen. Het gaat ook om het slim benutten van natuur door het te combineren met doelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en economie."

Het ministerie van EZ nodigde Nederlandwordtanders uit om in een brainstormsessie mee te denken over dit toekomstige natuurbeleid, en samen stappen te zetten op weg naar ‘de vermaatschappelijking’ hiervan. Een select gezelschap natuurdoeners schoof aan: Jolijn Valk en Philomene van der Vliet van Bybali, Nynke-Rixt Jukema, Daan Bruggink en Luigi Pucciano van Aayu.

Slimme combinaties

De zoektocht naar de nieuwe natuur gaat volgens het ministerie over slimme combinaties. Niet langer monofunctionele natuurgebieden, maar het combineren van ‘ogenschijnlijk oncombineerbare waarden’. Kun je de ecologische kwaliteiten van een gebied versterken terwijl je het ook voor andere functies gebruikt? Of door andere vormen van financiering en organisatie inzetten?. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de samenleving zelf; bedrijven of burgers.

Dit klinkt helemaal als Nederlandwordtanders. Maatschappelijk betrokken, nieuwe samenwerkingsverbanden, financierings- en organisatievormen, niet denken in eindbeelden, maar stap voor stap ontwikkelingen. En: concrete voorbeelden.

Concrete voorbeelden op de Natuurtop

In de brainstorm kwamen de eerste voorbeelden al langs: bijenpaleizen, natuurproducerende landbouw, biobased architectuur en de Groene Metropool. Op deze website zullen we de komende tijd voorbeelden en ideeën laten zien van dit soort slimme combinaties. Deze voorbeelden worden gedeeld op de website van ToekomstNatuur en komen zo in aanmerking voor een catwalk van toonaangevende projecten op de Natuurtop van 22 juni.

Met de deelnemers aan deze brainstorm denken we nog na over de invulling van een ‘groene tafel’ tijdens deze Natuurtop. Heeft u ook goede ideeën of voorbeelden? Laat het ons weten via info@nederlandwordtanders.nl.

Hoe zou de natuurtoekomst eruit kunnen zien? Klik voor een voorproefje hier voor de beeldende visie van de Finse fotograaf Ilkka Halso, met de serie ‘Museum of Nature’.

natuur

NWA_18042013_merlijnmichon_1756.jpg

#4 Herbestemming en activatie

Amsterdam18 Apr '13

'Activatie is de testsite van de ruimtelijke professional.'
Herbestemming gaat over meer dan alleen maar oude stenen...

meer...

041513_Frank_Michelangelo.jpg

De Michelangelo 'touch'

Amersfoort15 Apr '13

Frank Strolenberg van het Nationaal Programma Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedover over herbestemming en daadwerkelijk contact maken.

meer...

NWA_210313_merlijnmichon_9299_kopie.jpg

#3 Lentebijeenkomst

Amsterdam21 Mar '13

'Groei krimpt en krimp groeit’. Met dit thema luidde Nederlandwordtanders de lente in...

meer...

nwa_140213_merlijnmichon_5522_kopie.jpg

#2 Valentijnsbijeenkomst

Amsterdam14 Feb '13

Nederlandwordtanders wil krachten bundelen. Hoog tijd om elkaar wat beter te leren kennen...

meer...

LanceringNederlandwordtanders_01.jpg

#1 De lancering

Amsterdam17 Jan '13

Een spannende tocht over het IJ. Het is half januari, en het is bar koud...

meer...

lanceringnederlandwordtanders_web.jpg

Nederlandwordtanders platform!

Amsterdam16 Jan '13

Rijksbouwmeester Frits van Dongen en team Nederlandwordtanders lanceren op 17 januari het nieuwe Nederlandwordtanders platform in de Shelltoren in Amsterdam.

meer...